Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

CVS log pre vimconfig/vimrc

[BACK] Up to [Platon] / vimconfig

Zobrazenie rozdielov medzi ľubovoľnými revíziami


Základná vetva: MAIN


Revízia 1.114 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Sep 28 22:36:15 2007 UTC (16 years, 9 months ago) by rajo


Zmeny od 1.113: +5 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.113 (colored)

Fix: backspace on some terminals: keycode <7f> mapped to Backspace.

Revízia 1.113 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 22 21:15:20 2006 UTC (17 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.112: +3 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.112 (colored)

Fixed highlighting of Parenthesis.

Revízia 1.112 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Mar 6 11:39:54 2006 UTC (18 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.111: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.111 (colored)

Fix: some users have problem with window title string.

Revízia 1.111 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jun 28 14:08:32 2005 UTC (19 years ago) by rajo

Zmeny od 1.110: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.110 (colored)

fileencodings update - distinguish between iso-8859-2 and windows-1250 encoding.

Revízia 1.110 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Jun 16 13:30:18 2005 UTC (19 years, 1 month ago) by rajo

Zmeny od 1.109: +3 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.109 (colored)

b:input_method is set to &encoding value by default (with some
exceptions). This improves support for UTF-8 locales.

Revízia 1.109 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Jun 16 11:07:30 2005 UTC (19 years, 1 month ago) by rajo

Zmeny od 1.108: +3 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.108 (colored)

Autocommands for *.phtml files. Call AutoLastMod() etc.

Revízia 1.108 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri May 6 08:30:35 2005 UTC (19 years, 2 months ago) by rajo


Zmeny od 1.107: +4 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.107 (colored)

Better detection of iso-8859-2 file encoding.

Revízia 1.107 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Apr 20 22:47:38 2005 UTC (19 years, 3 months ago) by rajo

Zmeny od 1.106: +4 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.106 (colored)

Added support for UTF-8 diacritics input method.

Revízia 1.106 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Mar 9 20:51:54 2005 UTC (19 years, 4 months ago) by rajo


Zmeny od 1.105: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.105 (colored)

Changed ViM version

Revízia 1.105 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Mar 9 19:50:06 2005 UTC (19 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.104: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.104 (colored)

Updated copyright year.

Revízia 1.104 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Jan 13 11:34:22 2005 UTC (19 years, 6 months ago) by rajo

Zmeny od 1.103: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.103 (colored)

Removed ' vb t_vb=' from modeline due new restrictions in vim.

Revízia 1.103 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Sep 21 20:15:24 2004 UTC (19 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.102: +15 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.102 (colored)

* Fixed 2 minor bugs.
* Fixed bug #0000243 - ugly hacked, will be fixed later...

Revízia 1.102 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Aug 30 10:05:14 2004 UTC (19 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.101: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.101 (colored)

Fixed bug ID 0000263 - cannot open file with spaces in name.

Revízia 1.101 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Mar 12 08:23:52 2004 UTC (20 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.100: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.100 (colored)

Bumped copyright year to 2004.

Revízia 1.100 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Feb 11 09:16:01 2004 UTC (20 years, 5 months ago) by rajo


Zmeny od 1.99: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.99 (colored)

'clipboard' option turned off - confused behaviour in Xwindow system.

Revízia 1.99 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Dec 9 07:18:06 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.98: +15 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.98 (colored)

Added various settings.

Revízia 1.98 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Dec 3 10:52:44 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.97: +6 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.97 (colored)

Allow keys 'h' and 'l' to wrap to the previous/next line when the cursor
is on the first/last character in the line. Arrow keys are not allowed
to wrap.
This is a feature, not bug. ;-)

Revízia 1.97 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Dec 3 10:45:42 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.96: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.96 (colored)

Fixed typo.

Revízia 1.96 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Dec 2 07:56:01 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.95: +16 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.95 (colored)

Added settings for wildmenu.

Revízia 1.95 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Nov 28 10:16:02 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.94: +1 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.94 (colored)

Sync.

Revízia 1.94 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Nov 28 10:15:12 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.93: +31 -11 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.93 (colored)

Fixed and extended user command :DiacriticsOn.

Revízia 1.93 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Nov 27 18:01:06 2003 UTC (20 years, 7 months ago) by rajo

Zmeny od 1.92: +17 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.92 (colored)

User can choose from available insert mappings. Use :DiacriticsOn and
:DiacriticsOff commands.

Revízia 1.92 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Nov 14 16:21:32 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.91: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.91 (colored)

Improvements in statusline: show number of window at start of statusline.

Revízia 1.91 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Nov 9 19:33:57 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by nepto

Zmeny od 1.90: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.90 (colored)

Machine/server name converted to lowercase when loading local config.

Revízia 1.90 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Nov 3 08:20:20 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.89: +4 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.89 (colored)

Headers update.

Revízia 1.89 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Nov 3 08:11:10 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.88: +32 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.88 (colored)

Added support for GnuPG (*.gpg, *.asc) files.
Enhanced code from Wouter Hanegraaff <wouter AT blub.net>.

Revízia 1.88 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Nov 3 08:07:51 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.87: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.87 (colored)

Corrected folding mappings.

Revízia 1.87 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Oct 8 15:24:30 2003 UTC (20 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.86: +3 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.86 (colored)

Fixed :augroup command

Revízia 1.86 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Aug 15 18:30:24 2003 UTC (20 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.85: +6 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.85 (colored)

Added detection of *.tt2 file type.

Revízia 1.85 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 29 13:27:57 2003 UTC (21 years, 2 months ago) by rajo

Zmeny od 1.84: +7 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.84 (colored)

Suffixes fixed.

Revízia 1.84 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 29 13:11:03 2003 UTC (21 years, 2 months ago) by rajo

Zmeny od 1.83: +5 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.83 (colored)

PostScript and PDF suffixes ignored in completition.

Revízia 1.83 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Apr 13 13:19:51 2003 UTC (21 years, 3 months ago) by rajo


Zmeny od 1.82: +9 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.82 (colored)

Debian use compressed help files. Added support for them.

Revízia 1.82 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 6 22:53:55 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.81: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.81 (colored)

Fixed history size. Now 10000, was 20.

Revízia 1.81 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 6 21:08:06 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.80: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.80 (colored)

Changed color of "Comment" highlight group to DarkCyan.

Revízia 1.80 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Feb 28 02:00:51 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.79: +6 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.79 (colored)

Copyright year update.
Email adress update.

Revízia 1.79 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Feb 24 16:15:06 2003 UTC (21 years, 5 months ago) by rajo

Zmeny od 1.78: +8 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.78 (colored)

New commands: DiacriticsOn, DiacriticsOff. Turn diacritic typing on/off.

Revízia 1.78 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jan 21 13:46:06 2003 UTC (21 years, 6 months ago) by rajo

Zmeny od 1.77: +159 -103 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.77 (colored)

* Version changed from 1.8pre1 to 1.8pre2.
* Fixed IMAP() mappings - better support for diacritics.
* Also fixed bug ID 0000002 - unknown function IMAP().

Revízia 1.77 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Jan 16 12:16:49 2003 UTC (21 years, 6 months ago) by rajo

Zmeny od 1.76: +3 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.76 (colored)

Version changed from 1.7 to 1.8pre1.
Headers update.

Revízia 1.76 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Jan 16 12:15:10 2003 UTC (21 years, 6 months ago) by rajo

Zmeny od 1.75: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.75 (colored)

Changed user's local configuration feature.
User's local config files may be puuted into ~/.vim/local/
directory.

Revízia 1.75 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jan 7 19:04:19 2003 UTC (21 years, 6 months ago) by rajo

Zmeny od 1.74: +5 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.74 (colored)

Added security warning about ":set modelines".
See http://www.guninski.com/vim1.html

Revízia 1.74 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Dec 4 16:47:49 2002 UTC (21 years, 7 months ago) by nepto

Zmeny od 1.73: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.73 (colored)

Fixed "pauliDOTfmph" to "pauli.fmph".

Revízia 1.73 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Nov 18 09:36:15 2002 UTC (21 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.72: +13 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.72 (colored)

* IMAP mappings may be disabled with command ":let g:disable_imap = 1"
* Added support for writing TeX documents in iso8859-2 codepage.
 (':let g:tex_input_method = "tex-iso8859-2"')
* Fixed bugs in miktex TeX menu.

Revízia 1.72 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Aug 15 22:44:44 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.71: +15 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.71 (colored)

Fixed broken function UnquoteMailBody(). Works also for [range] lines.

Revízia 1.71 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Aug 12 02:17:52 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.70: +79 -81 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.70 (colored)

* Fixed function Indent(). Works also for range lines.

Revízia 1.70 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Aug 12 01:43:15 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.69: +29 -21 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.69 (colored)

Fixed function FoldLongLines(). Now works also for selected range.

Revízia 1.69 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Aug 12 00:44:06 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.68: +2 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.68 (colored)

Removed ugly message printing from function FoldLongLines().

Revízia 1.68 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Aug 11 19:16:11 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.67: +4 -9 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.67 (colored)

* File ./FEATURES.txt moved to ./vim/doc/FEATURES.txt.
* File ./tags detto.
* Set 'runtimepath' to ~/.vim --> ~/.vim/doc is searched for
 documentation.
* Added more tags to FEATURES.txt: try ':help vimconfig', ':help conf<Tab>'.

Revízia 1.67 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Aug 11 17:46:25 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.66: +3 -7 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.66 (colored)

Symplification $USER, $HOSTNAME.

Revízia 1.66 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Aug 11 17:31:15 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.65: +23 -8 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.65 (colored)

* Allow set global variables in user's pre-vimrc config file.
* Set g:calendar_diary to "~/.vim/diary".
* Created "~/.vim/diary" -- this directory is created on 'cvs checkout'.
* All files in ~/.vim/diary are ignored -- user private notes.

Revízia 1.65 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Aug 7 21:27:19 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo


Zmeny od 1.64: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.64 (colored)

'backupcopy' set to "yes". This preserves file ACLs on xfs filesystem.

Revízia 1.64 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 21 14:14:23 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.63: +13 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.63 (colored)

Customized display:
* Last line that doesn't fit is NOT replaced with "@" lines.
* Show unprintable characters hexadecimal as <xx>
 instead of using ^C and ~C.

Revízia 1.63 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Jun 19 21:29:19 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.62: +8 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.62 (colored)

Fixed bug in function OpenAllWin().
Buffers are not splitted below, if we are running (g)vimdiff.

Revízia 1.62 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Jun 19 16:59:06 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.61: +12 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.61 (colored)

Added good pasting toggle.

Revízia 1.61 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu May 2 12:56:14 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.60: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.60 (colored)

Implemented gvimrc-local files.
Use gvimrc-local* files for user specific and machine specific GUI setup.

Revízia 1.60 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 30 23:53:06 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.59: +34 -53 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.59 (colored)

* Added gvimrc.
* Settings for gvim moved from vimrc to gvimrc.

Revízia 1.59 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 23 18:58:33 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.58: +25 -27 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.58 (colored)

GUI colors stuff and colors indentation.

Revízia 1.58 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 23 15:13:42 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.57: +1 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.57 (colored)

Removed mapping for CTRL-O CTRL-T (split ~/.tcshrc).

Revízia 1.57 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 22 19:39:22 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.56: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.56 (colored)

Changed color of Normal text to LightGray in GUI.

Revízia 1.56 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 22 18:45:21 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.55: +10 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.55 (colored)

* FEATURES.txt is documentation of vimconfig project.
* Filetype of FEATURES.txt is like vim helpfiles.
* File tags is created from FEATURES.txt but for some purposes is
 included to distribution and CVS Repository.
* Added new function Help() and new command :Help.

Revízia 1.55 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 22 13:20:50 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.54: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.54 (colored)

Author's email address synchronization.

Revízia 1.54 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 22 10:14:04 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.53: +17 -7 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.53 (colored)

Header update.

Revízia 1.53 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Apr 21 17:21:07 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.52: +10 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.52 (colored)

Added some events where Platon's copyriright is removed from the title.

Revízia 1.52 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Apr 21 17:02:36 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.51: +55 -35 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.51 (colored)

* Added settings for Platon copyright.
 Copyright message is showed in window title on startup and is removed
 after first WinEnter.
* Added new function: RemoveAutogroup() -- used for removing unnecessary
 'PlatonCopyright' autocommands.
* Indent stuff.

Revízia 1.51 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 19 16:23:12 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.50: +23 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.50 (colored)

Function OpenAllWin() works again -- enabled (was disabled).

Revízia 1.50 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Apr 6 17:25:28 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.49: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.49 (colored)

VIMRC_EXTRA changed to VIMRC_EXTRA="~/.vim/vimrc-local".
Added vimrc-local* to vim/.cvsignore - vimrc-local* goes to
vimconfig/vim directory!

Revízia 1.49 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Apr 6 15:15:44 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.48: +61 -34 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.48 (colored)

* Added new feature: system-specific and user-specific options go to
  ~/.vim/vimrc-local<something> config files.
* Supported filenames:
  Sourced at begin of ~/.vimrc: (in this order!)
  vimrc-local.pre
  vimrc-local-<user>.pre
  vimrc-local-<server>.pre
  vimrc-local-<server>-<user>.pre
  vimrc-local
  vimrc-local-<user>
  vimrc-local-<server>
  vimrc-local-<server>-<user>
  Sourced at end of ~/.vimrc: (in this order!)
  vimrc-local.post
  vimrc-local-<user>.post
  vimrc-local-<server>.post
  vimrc-local-<server>-<user>.post
* Probably found bug in ':source' command:
 If '~/.vim' is symlink to directrory e.g. '~/vimconfig',
  ':source ~/.vim/vimrc-local' doesn't work,
  ':source ~/vimconfig/vimrc-local' works!

Revízia 1.48 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 21 19:18:52 2002 UTC (22 years, 4 months ago) by host8


Zmeny od 1.47: +9 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.47 (colored)

Status: EXPERIMENTAL !!! (please don't swear at errors)
Included project latexSuite.zip from Srinath Avadhanula.

Revízia 1.47 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 24 19:38:59 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.46: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.46 (colored)

Removed duplication of 'set tabstop=4'.

Revízia 1.46 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 24 18:39:59 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.45: +15 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.45 (colored)

Improvements in function LastMod(). (update line which contain
"^\([ <Tab>]*Last modified: \)"  )
              ^----- must be space!
Variable g:autolastmodtext is regular expression.
Added autocommands for *.php *.php3 files - call function
AutoLastMod() when writing file.

Revízia 1.45 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Feb 20 19:11:51 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.44: +5 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.44 (colored)

Added 'set timeout timeoutlen=1000 ttimeoutlen=100'.
Typing is faster.

Revízia 1.44 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 17 04:31:15 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.43: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.43 (colored)

Patched function FoldLongLines().

Revízia 1.43 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Feb 16 23:52:09 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.42: +8 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.42 (colored)

Added option 'undolevels'.
Changed autocommands for ~/.vimrc : after writing config-file open just
enough folds to make the line in which the cursor is located not folded.

Revízia 1.42 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Feb 16 23:23:58 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.41: +7 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.41 (colored)

Added ':set nostartofline'.
The cursor is kept in the same column (if possible).

Revízia 1.41 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 10 21:56:44 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.40: +64 -17 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.40 (colored)

GUI colors stuff.
Added patch. It makes gvim without screen flash if 'noerrorbells' is set (litle
bug in gvim).

Revízia 1.40 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Feb 6 19:53:03 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.39: +4 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.39 (colored)

Improvements.

Revízia 1.39 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Feb 6 00:48:36 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.38: +1 -22 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.38 (colored)

Removed functions SetVimVar() SetVimVarFromLine().

Revízia 1.38 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 5 22:41:53 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.37: +6 -33 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.37 (colored)

Impletentation of template plugin.
Added 'make clean' to Makefile.
Improvements in vim/strace.vim vim/csyntax.vim (silent! exec "...").
..and more undocumented.

Revízia 1.37 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 5 20:38:51 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.36: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.36 (colored)

In function GetID() line
  let g:get_id = substitute(system("id -n -u"), "[\r\n]", "", "g")
changed to
  let g:get_id = $USER

Revízia 1.36 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 5 20:34:15 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.35: +14 -8 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.35 (colored)

Added:
  if has("viminfo")
  if has("statusline")
  if has("history")

Revízia 1.35 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 5 19:22:56 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.34: +88 -38 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.34 (colored)

Added options 'suffixes'.
Added mappings:
  vmap S y/<C-R>=escape(@",'/\')<CR>
  imap <C-L> <C-X><C-L>
Folding improvements.

Revízia 1.34 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Feb 2 05:10:56 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8


Zmeny od 1.33: +3 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.33 (colored)

Patched function GetID().

Revízia 1.33 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Feb 1 15:55:04 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by host8

Zmeny od 1.32: +25 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.32 (colored)

Added root's features.

Revízia 1.32 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jan 25 22:00:11 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8

Zmeny od 1.31: +25 -25 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.31 (colored)

Changed indentation in functions.

Revízia 1.31 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jan 25 21:43:59 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8

Zmeny od 1.30: +4 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.30 (colored)

Removed autocommands for automodifing line 'Last Change:' in ~/.vimrc.

Revízia 1.30 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jan 18 21:38:38 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8

Zmeny od 1.29: +4 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.29 (colored)

Dissabled 'iskeyword' in vim/ftplugin/tex.vim (doesn't work correctly).
Added <C-J> <C-K> mapping in vimrc - move between windows up and down.

Revízia 1.29 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jan 15 19:42:26 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8

Zmeny od 1.28: +4 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.28 (colored)

Added mapping for <C-A> in command mode.

Revízia 1.28 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jan 15 18:34:45 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8

Zmeny od 1.27: +344 -344 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.27 (colored)

Reformat improvements.

Revízia 1.27 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jan 4 10:37:41 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by host8


Zmeny od 1.26: +31 -143 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.26 (colored)

- Implementation of Mail,Perl & LaTeX plugins.
- Removed autocommands:
  AllFiles, Diplomovka, PHP, Pine, VimStartup, VimEnter.
- Removed function SetsByFiletype().
- Control characters in mappings changed to sequence <C-character>.

Revízia 1.26 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Dec 17 14:45:42 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by host8

Zmeny od 1.25: +2 -12 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.25 (colored)

Removed unmap for various filetypes because mapping of keys is only for local buffer.
Changed textwidth,formatoptions,iskeyword in vim/latex.vim.

Revízia 1.25 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Dec 15 04:26:34 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by host8

Zmeny od 1.24: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.24 (colored)

Changed formatoptions for latex.

Revízia 1.24 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Dec 15 04:01:01 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by host8

Zmeny od 1.23: +22 -14 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.23 (colored)

Modifications of map commands.
Created LaTeX mappings of keys in file vim/latex.vim.

Revízia 1.23 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Dec 15 00:06:51 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by host8

Zmeny od 1.22: +4 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.22 (colored)

Improvements in modeline and viminfo settings.

Revízia 1.22 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Dec 3 16:49:28 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.21: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.21 (colored)

Modified cinoptions to make better if () multilines conditions indenting.

Revízia 1.21 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 28 15:28:52 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by host8

Zmeny od 1.20: +1 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.20 (colored)

Removed line 'Last modified: ' - problems with merging.

Revízia 1.20 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Nov 26 20:16:06 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.19: +15 -15 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.19 (colored)

Function OpenAllWin() works.

Revízia 1.19 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 21 23:29:59 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.18: +26 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.18 (colored)

Added test for Perl file type, using equalprg perltidy for source indenting when present.
Indent() function upgraded.
Comments.

Revízia 1.18 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Nov 9 23:37:07 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.17: +36 -37 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.17 (colored)

Patched buggy behaviour in *.c files ('iskeyword').
'set' in autocommands changed to 'setlocal'.

Revízia 1.17 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Nov 8 16:05:18 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.16: +11 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.16 (colored)

Patched viminfo patch. :-)

Revízia 1.16 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Nov 8 15:32:49 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.15: +13 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.15 (colored)

Viminfo patch.

Revízia 1.15 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Nov 8 15:28:31 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.14: +7 -7 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.14 (colored)

Command & function UnquoteMailBody() is finally properly working.
Enjoy!

Revízia 1.14 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 7 21:32:27 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.13: +36 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.13 (colored)

Added new functions SafeLineDelete() and ReadFileAboveCursor().

Revízia 1.13 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 7 19:41:43 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by host8

Zmeny od 1.12: +5 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.12 (colored)

CVS

Revízia 1.12 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Nov 2 19:13:41 2001 UTC (22 years, 8 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.11: +45 -37 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.11 (colored)

Indent options improvements.
Translations to english language.

Revízia 1.11 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 23 14:01:17 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by host8

Zmeny od 1.10: +4 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.10 (colored)

Added ':set nobackup'.

Revízia 1.10 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 23 13:31:12 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by host8

Zmeny od 1.9: +20 -16 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.9 (colored)

Patched autocommands for *.gz files if version of vim is 6.0.* .

Revízia 1.9 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 16 16:22:48 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by host8

Zmeny od 1.8: +3 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.8 (colored)

Patched ':set winheight=100' in vimrc; created .cvsignore.

Revízia 1.8 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Oct 13 23:14:20 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by host8

Zmeny od 1.7: +13 -7 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.7 (colored)

Global variable 'g:autolastmod' is set. It automaticaly changes
modification time is files *.html *.cgi.
One line must be like '^Last modification: ' (global variable g:autolastmodtext) !

Revízia 1.7 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Oct 13 22:28:40 2001 UTC (22 years, 9 months ago) by host8

Zmeny od 1.6: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.6 (colored)

Created Makefile for creating distribution archives.
Added some files.

Revízia 1.6 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Sep 25 15:46:02 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8

Zmeny od 1.5: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.5 (colored)

Cosmetics change

Revízia 1.5 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Sep 25 15:15:44 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8

Zmeny od 1.4: +12 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.4 (colored)

Added function/command UnquoteMailbody

Revízia 1.4 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Sep 25 11:15:39 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.3: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.3 (colored)

simple text improvements

Revízia 1.3 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Sep 24 13:32:14 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8

Zmeny od 1.2: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.2 (colored)

Added ':CallProg' command

Revízia 1.2 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Sep 24 13:18:37 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8

Zmeny od 1.1: +8 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (colored)

Added ':Indent' command

Revízia 1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Sep 20 15:15:06 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8

Initial revision

Revízia 1.1.1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Sep 20 15:15:06 2001 UTC (22 years, 10 months ago) by host8


Zmeny od 1.1: +0 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (colored)

Initialization

Tento formulár umožňuje zobrazenie rozdielov medzii ľubovoľnými dvomi revíziami jedného súboru. Môžete vybrať symbolické meno revízie alebo priamo zadať číslo revízie do vstupného textového poľa.
Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok