Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / thinkpad-status / thinkpad.glade (stiahnutie)

Revízia 1.2, Fri Feb 16 00:25:42 2007 UTC (17 years, 5 months ago) by rajo


Zmeny od 1.1: +39 -168 [lines]

Parse basic CPU info, battery info, fan info.

<?xml version="1.0" standalone="no"?> <!--*- mode: xml -*-->
<!DOCTYPE glade-interface SYSTEM "http://glade.gnome.org/glade-2.0.dtd">

<glade-interface>

<widget class="GtkWindow" id="main">
 <property name="visible">True</property>
 <property name="title" translatable="yes">ThinkPad</property>
 <property name="type">GTK_WINDOW_TOPLEVEL</property>
 <property name="window_position">GTK_WIN_POS_NONE</property>
 <property name="modal">False</property>
 <property name="default_width">640</property>
 <property name="default_height">480</property>
 <property name="resizable">True</property>
 <property name="destroy_with_parent">False</property>
 <property name="decorated">True</property>
 <property name="skip_taskbar_hint">False</property>
 <property name="skip_pager_hint">False</property>
 <property name="type_hint">GDK_WINDOW_TYPE_HINT_NORMAL</property>
 <property name="gravity">GDK_GRAVITY_NORTH_WEST</property>
 <property name="focus_on_map">True</property>
 <property name="urgency_hint">False</property>
 <signal name="delete_event" handler="on_main_delete_event" last_modification_time="Fri, 14 Nov 2003 04:01:15 GMT"/>
 <signal name="destroy_event" handler="on_main_delete_event" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:36:11 GMT"/>

 <child>
  <widget class="GtkVBox" id="main_vbox">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="homogeneous">False</property>
   <property name="spacing">0</property>

   <child>
  <widget class="GtkMenuBar" id="menubar">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="pack_direction">GTK_PACK_DIRECTION_LTR</property>
   <property name="child_pack_direction">GTK_PACK_DIRECTION_LTR</property>

   <child>
    <widget class="GtkMenuItem" id="file_menu">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">_File</property>
     <property name="use_underline">True</property>

     <child>
    <widget class="GtkMenu" id="file_menu_menu">

     <child>
      <widget class="GtkImageMenuItem" id="new">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label">gtk-new</property>
       <property name="use_stock">True</property>
       <signal name="activate" handler="on_new_activate" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 04:06:08 GMT"/>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkMenuItem" id="separatormenuitem1">
       <property name="visible">True</property>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkImageMenuItem" id="quit">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label">gtk-quit</property>
       <property name="use_stock">True</property>
       <signal name="activate" handler="on_quit_activate" last_modification_time="Fri, 14 Nov 2003 04:03:01 GMT"/>
      </widget>
     </child>
    </widget>
     </child>
    </widget>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkMenuItem" id="tools_menu">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">_Tools</property>
     <property name="use_underline">True</property>

     <child>
    <widget class="GtkMenu" id="tools_menu_menu">

     <child>
      <widget class="GtkMenuItem" id="preferences">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">_Preferences</property>
       <property name="use_underline">True</property>
       <signal name="activate" handler="on_preferences_activate" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 04:05:31 GMT"/>
       <accelerator key="P" modifiers="GDK_MOD1_MASK" signal="activate"/>
      </widget>
     </child>
    </widget>
     </child>
    </widget>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkMenuItem" id="help_menu">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">_Help</property>
     <property name="use_underline">True</property>

     <child>
    <widget class="GtkMenu" id="help_menu_menu">

     <child>
      <widget class="GtkMenuItem" id="about">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">_About</property>
       <property name="use_underline">True</property>
       <signal name="activate" handler="on_about_activate" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 04:06:08 GMT"/>
      </widget>
     </child>
    </widget>
     </child>
    </widget>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">False</property>
   <property name="fill">False</property>
  </packing>
   </child>

   <child>
  <widget class="GtkNotebook" id="notebook1">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="can_focus">True</property>
   <property name="show_tabs">True</property>
   <property name="show_border">True</property>
   <property name="tab_pos">GTK_POS_TOP</property>
   <property name="scrollable">False</property>
   <property name="enable_popup">False</property>

   <child>
    <widget class="GtkVBox" id="vbox1">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="homogeneous">False</property>
     <property name="spacing">0</property>

     <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame1">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
      <widget class="GtkAlignment" id="alignment1">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xscale">1</property>
       <property name="yscale">1</property>
       <property name="top_padding">0</property>
       <property name="bottom_padding">0</property>
       <property name="left_padding">12</property>
       <property name="right_padding">0</property>

       <child>
      <widget class="GtkEntry" id="cpu_scaling_driver">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="can_focus">True</property>
       <property name="editable">True</property>
       <property name="visibility">True</property>
       <property name="max_length">0</property>
       <property name="text" translatable="yes"></property>
       <property name="has_frame">True</property>
       <property name="invisible_char">*</property>
       <property name="activates_default">False</property>
      </widget>
       </child>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkLabel" id="label9">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;CPU scalling driver&lt;/b&gt;</property>
       <property name="use_underline">False</property>
       <property name="use_markup">True</property>
       <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
       <property name="wrap">False</property>
       <property name="selectable">False</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xpad">0</property>
       <property name="ypad">0</property>
       <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
       <property name="width_chars">-1</property>
       <property name="single_line_mode">False</property>
       <property name="angle">0</property>
      </widget>
      <packing>
       <property name="type">label_item</property>
      </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>

     <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame2">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
      <widget class="GtkAlignment" id="alignment2">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xscale">1</property>
       <property name="yscale">1</property>
       <property name="top_padding">0</property>
       <property name="bottom_padding">0</property>
       <property name="left_padding">12</property>
       <property name="right_padding">0</property>

       <child>
      <widget class="GtkEntry" id="cpu_scaling_governor">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="can_focus">True</property>
       <property name="editable">True</property>
       <property name="visibility">True</property>
       <property name="max_length">0</property>
       <property name="text" translatable="yes"></property>
       <property name="has_frame">True</property>
       <property name="invisible_char">*</property>
       <property name="activates_default">False</property>
       <signal name="changed" handler="on_cpu_governor_changed" last_modification_time="Sun, 11 Feb 2007 00:27:10 GMT"/>
      </widget>
       </child>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkLabel" id="label10">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;Governor&lt;/b&gt;</property>
       <property name="use_underline">False</property>
       <property name="use_markup">True</property>
       <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
       <property name="wrap">False</property>
       <property name="selectable">False</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xpad">0</property>
       <property name="ypad">0</property>
       <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
       <property name="width_chars">-1</property>
       <property name="single_line_mode">False</property>
       <property name="angle">0</property>
      </widget>
      <packing>
       <property name="type">label_item</property>
      </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>

     <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame3">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
      <widget class="GtkAlignment" id="alignment3">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xscale">1</property>
       <property name="yscale">1</property>
       <property name="top_padding">0</property>
       <property name="bottom_padding">0</property>
       <property name="left_padding">12</property>
       <property name="right_padding">0</property>

       <child>
      <widget class="GtkScrolledWindow" id="scrolledwindow1">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="can_focus">True</property>
       <property name="hscrollbar_policy">GTK_POLICY_ALWAYS</property>
       <property name="vscrollbar_policy">GTK_POLICY_ALWAYS</property>
       <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_IN</property>
       <property name="window_placement">GTK_CORNER_TOP_LEFT</property>

       <child>
        <widget class="GtkTextView" id="cpu_frequencies">
         <property name="visible">True</property>
         <property name="can_focus">True</property>
         <property name="editable">True</property>
         <property name="overwrite">False</property>
         <property name="accepts_tab">True</property>
         <property name="justification">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
         <property name="wrap_mode">GTK_WRAP_NONE</property>
         <property name="cursor_visible">True</property>
         <property name="pixels_above_lines">0</property>
         <property name="pixels_below_lines">0</property>
         <property name="pixels_inside_wrap">0</property>
         <property name="left_margin">0</property>
         <property name="right_margin">0</property>
         <property name="indent">0</property>
         <property name="text" translatable="yes"></property>
        </widget>
       </child>
      </widget>
       </child>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkLabel" id="label11">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;Frequencies&lt;/b&gt;</property>
       <property name="use_underline">False</property>
       <property name="use_markup">True</property>
       <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
       <property name="wrap">False</property>
       <property name="selectable">False</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xpad">0</property>
       <property name="ypad">0</property>
       <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
       <property name="width_chars">-1</property>
       <property name="single_line_mode">False</property>
       <property name="angle">0</property>
      </widget>
      <packing>
       <property name="type">label_item</property>
      </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="tab_expand">False</property>
     <property name="tab_fill">True</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="tab_cpu">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">CPU</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="type">tab</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkVBox" id="vbox2">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="homogeneous">False</property>
     <property name="spacing">0</property>

     <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame6">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
      <widget class="GtkAlignment" id="alignment6">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xscale">1</property>
       <property name="yscale">1</property>
       <property name="top_padding">0</property>
       <property name="bottom_padding">0</property>
       <property name="left_padding">12</property>
       <property name="right_padding">0</property>

       <child>
      <widget class="GtkTreeView" id="battery">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="can_focus">True</property>
       <property name="has_focus">True</property>
       <property name="headers_visible">True</property>
       <property name="rules_hint">True</property>
       <property name="reorderable">False</property>
       <property name="enable_search">False</property>
       <property name="fixed_height_mode">False</property>
       <property name="hover_selection">False</property>
       <property name="hover_expand">False</property>
      </widget>
       </child>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkLabel" id="label14">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;State&lt;/b&gt;</property>
       <property name="use_underline">False</property>
       <property name="use_markup">True</property>
       <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
       <property name="wrap">False</property>
       <property name="selectable">False</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xpad">0</property>
       <property name="ypad">0</property>
       <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
       <property name="width_chars">-1</property>
       <property name="single_line_mode">False</property>
       <property name="angle">0</property>
      </widget>
      <packing>
       <property name="type">label_item</property>
      </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>

     <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame5">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
      <widget class="GtkAlignment" id="alignment5">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xscale">1</property>
       <property name="yscale">1</property>
       <property name="top_padding">0</property>
       <property name="bottom_padding">0</property>
       <property name="left_padding">12</property>
       <property name="right_padding">0</property>

       <child>
      <widget class="GtkScrolledWindow" id="scrolledwindow2">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="can_focus">True</property>
       <property name="hscrollbar_policy">GTK_POLICY_ALWAYS</property>
       <property name="vscrollbar_policy">GTK_POLICY_ALWAYS</property>
       <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_IN</property>
       <property name="window_placement">GTK_CORNER_TOP_LEFT</property>

       <child>
        <widget class="GtkTextView" id="battery_info">
         <property name="visible">True</property>
         <property name="can_focus">True</property>
         <property name="editable">True</property>
         <property name="overwrite">False</property>
         <property name="accepts_tab">True</property>
         <property name="justification">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
         <property name="wrap_mode">GTK_WRAP_NONE</property>
         <property name="cursor_visible">True</property>
         <property name="pixels_above_lines">0</property>
         <property name="pixels_below_lines">0</property>
         <property name="pixels_inside_wrap">0</property>
         <property name="left_margin">0</property>
         <property name="right_margin">0</property>
         <property name="indent">0</property>
         <property name="text" translatable="yes"></property>
        </widget>
       </child>
      </widget>
       </child>
      </widget>
     </child>

     <child>
      <widget class="GtkLabel" id="label13">
       <property name="visible">True</property>
       <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;Info&lt;/b&gt;</property>
       <property name="use_underline">False</property>
       <property name="use_markup">True</property>
       <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
       <property name="wrap">False</property>
       <property name="selectable">False</property>
       <property name="xalign">0.5</property>
       <property name="yalign">0.5</property>
       <property name="xpad">0</property>
       <property name="ypad">0</property>
       <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
       <property name="width_chars">-1</property>
       <property name="single_line_mode">False</property>
       <property name="angle">0</property>
      </widget>
      <packing>
       <property name="type">label_item</property>
      </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="tab_expand">False</property>
     <property name="tab_fill">True</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="tab_battery">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">Battery</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="type">tab</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkTreeView" id="thermals">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="has_focus">True</property>
     <property name="headers_visible">True</property>
     <property name="rules_hint">True</property>
     <property name="reorderable">False</property>
     <property name="enable_search">False</property>
     <property name="fixed_height_mode">False</property>
     <property name="hover_selection">False</property>
     <property name="hover_expand">False</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="tab_expand">False</property>
     <property name="tab_fill">True</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="tab_thermal">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">Thermal</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="type">tab</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkFrame" id="frame7">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label_xalign">0</property>
     <property name="label_yalign">0.5</property>
     <property name="shadow_type">GTK_SHADOW_NONE</property>

     <child>
    <widget class="GtkTreeView" id="fan">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="has_focus">True</property>
     <property name="headers_visible">True</property>
     <property name="rules_hint">True</property>
     <property name="reorderable">False</property>
     <property name="enable_search">False</property>
     <property name="fixed_height_mode">False</property>
     <property name="hover_selection">False</property>
     <property name="hover_expand">False</property>
    </widget>
     </child>

     <child>
    <widget class="GtkLabel" id="label15">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">&lt;b&gt;Fan status&lt;/b&gt;</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">True</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="type">label_item</property>
    </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="tab_expand">False</property>
     <property name="tab_fill">True</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="tab_fan">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">Fan</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="type">tab</property>
    </packing>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">True</property>
   <property name="fill">True</property>
  </packing>
   </child>

   <child>
  <widget class="GtkStatusbar" id="statusbar">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="has_resize_grip">True</property>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">False</property>
   <property name="fill">False</property>
  </packing>
   </child>
  </widget>
 </child>
</widget>

<widget class="GtkDialog" id="about">
 <property name="title" translatable="yes">About FileMan</property>
 <property name="type">GTK_WINDOW_TOPLEVEL</property>
 <property name="window_position">GTK_WIN_POS_MOUSE</property>
 <property name="modal">False</property>
 <property name="resizable">False</property>
 <property name="destroy_with_parent">True</property>
 <property name="decorated">True</property>
 <property name="skip_taskbar_hint">False</property>
 <property name="skip_pager_hint">False</property>
 <property name="type_hint">GDK_WINDOW_TYPE_HINT_DIALOG</property>
 <property name="gravity">GDK_GRAVITY_NORTH_WEST</property>
 <property name="focus_on_map">True</property>
 <property name="urgency_hint">False</property>
 <property name="has_separator">True</property>
 <signal name="delete_event" handler="on_dialog_delete_event" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:41:24 GMT"/>
 <signal name="destroy_event" handler="on_dialog_delete_event" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:40:53 GMT"/>

 <child internal-child="vbox">
  <widget class="GtkVBox" id="dialog-vbox1">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="homogeneous">False</property>
   <property name="spacing">0</property>

   <child internal-child="action_area">
  <widget class="GtkHButtonBox" id="dialog-action_area1">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="layout_style">GTK_BUTTONBOX_END</property>

   <child>
    <widget class="GtkButton" id="okbutton1">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_default">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="label">gtk-ok</property>
     <property name="use_stock">True</property>
     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
     <property name="focus_on_click">True</property>
     <property name="response_id">-5</property>
     <signal name="clicked" handler="on_about_okbutton_clicked" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:59:35 GMT"/>
    </widget>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">False</property>
   <property name="fill">True</property>
   <property name="pack_type">GTK_PACK_END</property>
  </packing>
   </child>

   <child>
  <widget class="GtkVBox" id="vbox1">
   <property name="border_width">4</property>
   <property name="visible">True</property>
   <property name="homogeneous">False</property>
   <property name="spacing">0</property>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="name_label">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">&lt;big&gt;&lt;b&gt;thinkpad.pl 0.1&lt;/b&gt;&lt;/big&gt;</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">True</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_CENTER</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">True</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">7</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">False</property>
     <property name="fill">False</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="fullname_label">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">ThinkPad status</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">4</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">False</property>
     <property name="fill">False</property>
    </packing>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkLabel" id="copyright_lable">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">Copyright Š2007 Lubomir Host rajo@platon.sk</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">True</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">0</property>
     <property name="ypad">4</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">False</property>
     <property name="fill">False</property>
    </packing>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">True</property>
   <property name="fill">True</property>
  </packing>
   </child>
  </widget>
 </child>
</widget>

<widget class="GtkDialog" id="preferences">
 <property name="title" translatable="yes">Preferences</property>
 <property name="type">GTK_WINDOW_TOPLEVEL</property>
 <property name="window_position">GTK_WIN_POS_MOUSE</property>
 <property name="modal">False</property>
 <property name="resizable">True</property>
 <property name="destroy_with_parent">True</property>
 <property name="decorated">True</property>
 <property name="skip_taskbar_hint">False</property>
 <property name="skip_pager_hint">False</property>
 <property name="type_hint">GDK_WINDOW_TYPE_HINT_DIALOG</property>
 <property name="gravity">GDK_GRAVITY_NORTH_WEST</property>
 <property name="focus_on_map">True</property>
 <property name="urgency_hint">False</property>
 <property name="has_separator">True</property>
 <signal name="delete_event" handler="on_dialog_delete_event" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:41:08 GMT"/>
 <signal name="destroy_event" handler="on_dialog_delete_event" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:41:15 GMT"/>

 <child internal-child="vbox">
  <widget class="GtkVBox" id="dialog-vbox2">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="homogeneous">False</property>
   <property name="spacing">4</property>

   <child internal-child="action_area">
  <widget class="GtkHButtonBox" id="dialog-action_area2">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="layout_style">GTK_BUTTONBOX_END</property>

   <child>
    <widget class="GtkButton" id="cancelbutton">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_default">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="label">gtk-cancel</property>
     <property name="use_stock">True</property>
     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
     <property name="focus_on_click">True</property>
     <property name="response_id">-6</property>
     <signal name="clicked" handler="on_prefs_cancelbutton_clicked" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:59:19 GMT"/>
    </widget>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkButton" id="applybutton">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_default">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="label">gtk-apply</property>
     <property name="use_stock">True</property>
     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
     <property name="focus_on_click">True</property>
     <property name="response_id">-10</property>
     <signal name="clicked" handler="on_prefs_applybutton_clicked" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:59:06 GMT"/>
    </widget>
   </child>

   <child>
    <widget class="GtkButton" id="okbutton">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_default">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="label">gtk-ok</property>
     <property name="use_stock">True</property>
     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
     <property name="focus_on_click">True</property>
     <property name="response_id">-5</property>
     <signal name="clicked" handler="on_prefs_okbutton_clicked" last_modification_time="Sun, 16 Nov 2003 05:58:24 GMT"/>
    </widget>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">False</property>
   <property name="fill">True</property>
   <property name="pack_type">GTK_PACK_END</property>
  </packing>
   </child>

   <child>
  <widget class="GtkVBox" id="vbox2">
   <property name="visible">True</property>
   <property name="homogeneous">False</property>
   <property name="spacing">0</property>

   <child>
    <widget class="GtkHBox" id="hbox5">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="homogeneous">False</property>
     <property name="spacing">0</property>

     <child>
    <widget class="GtkLabel" id="label16">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="label" translatable="yes">Refresh Interval</property>
     <property name="use_underline">False</property>
     <property name="use_markup">False</property>
     <property name="justify">GTK_JUSTIFY_LEFT</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="selectable">False</property>
     <property name="xalign">0.5</property>
     <property name="yalign">0.5</property>
     <property name="xpad">8</property>
     <property name="ypad">0</property>
     <property name="ellipsize">PANGO_ELLIPSIZE_NONE</property>
     <property name="width_chars">-1</property>
     <property name="single_line_mode">False</property>
     <property name="angle">0</property>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">False</property>
     <property name="fill">False</property>
    </packing>
     </child>

     <child>
    <widget class="GtkSpinButton" id="refresh_interval">
     <property name="visible">True</property>
     <property name="can_focus">True</property>
     <property name="climb_rate">1</property>
     <property name="digits">0</property>
     <property name="numeric">False</property>
     <property name="update_policy">GTK_UPDATE_ALWAYS</property>
     <property name="snap_to_ticks">False</property>
     <property name="wrap">False</property>
     <property name="adjustment">1 1 600 1 10 10</property>
     <signal name="value_changed" handler="on_refresh_interval_value_changed" last_modification_time="Sun, 11 Feb 2007 01:58:22 GMT"/>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
     </child>
    </widget>
    <packing>
     <property name="padding">0</property>
     <property name="expand">True</property>
     <property name="fill">True</property>
    </packing>
   </child>
  </widget>
  <packing>
   <property name="padding">0</property>
   <property name="expand">True</property>
   <property name="fill">True</property>
  </packing>
   </child>
  </widget>
 </child>
</widget>

</glade-interface>

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok