Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / sendxmpp / Makefile.PL (stiahnutie)

Revízia 1.2, Wed Oct 4 23:53:26 2006 UTC (17 years, 9 months ago) by rajo


Zmeny od 1.1: +7 -1 [lines]

Chamged homepage to http://sendxmpp.platon.sk.

# Time-stamp: <2004-11-21 00:27:48 (djcb)>

use ExtUtils::MakeMaker;

# do this so we default to install to /usr/local, unless
# PREFIX is provided, ie.:
# perl Makefile.pl PREFIX=/usr
$ENV{'PREFIX'}='/usr/local/' unless ($ENV{'PREFIX'});


WriteMakefile (NAME => 'sendxmpp',
      AUTHOR => 'Lubomir Host \'rajo\' <rajo AT platon.sk>',
      ABSTRACT => 'Script for sending xmpp messages',
      PREREQ_PM => {'Getopt::Long'=>2.00,
         'Net::XMPP'=>1.0},
      VERSION_FROM => 'sendxmpp',
      EXE_FILES => ['sendxmpp']
      );


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok