Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 21. júl 2024

CVS log pre phpWebLogAnalyzer/test.php

[BACK] Up to [Platon] / phpWebLogAnalyzer

Zobrazenie rozdielov medzi ľubovoľnými revíziami


Základná vetva: MAIN


Revízia 1.20 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri May 27 16:30:34 2005 UTC (19 years, 1 month ago) by nepto


Zmeny od 1.19: +4 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.19 (colored)

Updated copyright year, e-mail address and URL.

Revízia 1.19 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jan 27 00:58:49 2003 UTC (21 years, 5 months ago) by nepto

Zmeny od 1.18: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.18 (colored)

Updated copyright year.

Revízia 1.18 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Oct 25 00:37:56 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by nepto

Zmeny od 1.17: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.17 (colored)

ChangeLog removed from source codes.
Tag $Id substitued for $Platon.

Revízia 1.17 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Sep 5 01:27:32 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by nepto

Zmeny od 1.16: +68 -28 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.16 (colored)

 * 05/09/2002 - remoteLog() method used for remote logging via HTTP POST
 *       request method implemented
 *      - remote-log.php script added into utils/ subdirectory
 *      - method setValues() splited into setStaticValues()
 *       and setDynamicValues()

Revízia 1.16 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Sep 4 02:28:14 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by nepto

Zmeny od 1.15: +13 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.15 (colored)

Added 'debug' parameter into test script test.php.
Fixed parse error bug in phpWebLogAnalyzer.inc.php due to bad folding
 comments.

Revízia 1.15 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 26 23:02:57 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.14: +17 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.14 (colored)

Headers update.
Cleanified code.

Revízia 1.14 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 26 16:59:06 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.13: +3 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.13 (colored)

 * 26/04/2002 - getInactiveSessions() method implemented
 *      - setPropertyValue() bugfix
 *      - DB write part of registerAccess() is now in writeValues()
 *      - getAccessesOfSession(), readIntoValues() and deleteSession()
 *       methods added
 *      - with usage of methods above convert() method for conversion
 *       from raw log into normal implemented

Revízia 1.13 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 19 23:56:05 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.12: +2 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.12 (colored)

 * 19/04/2002 - support for query strings truncating

Revízia 1.12 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 15 19:47:17 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.11: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.11 (colored)

Code split into several independents parts.
Improvements.

Revízia 1.11 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Apr 3 20:33:26 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.10: +4 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.10 (colored)

 * 03/04/2002 - standartized SQL queries
 *      - striping slashes from HTTP headers
 *      - using appropriate PEAR DB function for slashes adding

Revízia 1.10 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 28 21:49:57 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.9: +16 -17 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.9 (colored)

 * 28/03/2002 - web server variable remote_host is used if it is set
 *      - support for resolving hostnames from IP address fields
 *       containing commas
 *      - truncating hostnames and IP addresses implementation

Revízia 1.9 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Mar 27 23:32:31 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.8: +0 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.8 (colored)

Week Number Magic class.

Revízia 1.8 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Mar 19 23:20:39 2002 UTC (22 years, 4 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.7: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.7 (colored)

Use of PHP's substr() instead SQL's substring().
Improvements & sync.

Revízia 1.7 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Mar 18 23:24:37 2002 UTC (22 years, 4 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.6: +38 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.6 (colored)

 * 18/03/2002 - PEAR compliant expected error catching and handling
 *      - removed all errors and warnings in code (undefined keys
 *       in arrays, bad eval() processing, etc)

Revízia 1.6 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Feb 28 20:35:47 2002 UTC (22 years, 4 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.5: +22 -9 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.5 (colored)

 * 27/02/2002 - active session query caching added
 *      - PHP support utils

Revízia 1.5 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 19 23:07:15 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.4: +9 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.4 (colored)

Method getActiveSessions() added.

Revízia 1.4 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 17 00:34:58 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.3: +5 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.3 (colored)

16/02/2002 - property manipulation methods (get/set value, get array)
      - fixed geting max session ID when raw logging enabled

Revízia 1.3 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Feb 14 20:01:04 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.2: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.2 (colored)

Testing scripts with enable/disableRawLog() methods.

Revízia 1.2 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 12 23:18:54 2002 UTC (22 years, 5 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.1: +20 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (colored)

* add support for weblog_core_accesses table; creating entry for weblog_accesses
 is very difficult for CPU and SQL server
 - table is called weblog_accesses_raw

Revízia 1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Jan 13 19:58:42 2002 UTC (22 years, 6 months ago) by jombik9

PEARization.
Functions names changed from function_name() to functionName().

Tento formulár umožňuje zobrazenie rozdielov medzii ľubovoľnými dvomi revíziami jedného súboru. Môžete vybrať symbolické meno revízie alebo priamo zadať číslo revízie do vstupného textového poľa.
Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok