Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 21. júl 2024

Súbor: [Platon] / mylist / mylist_indexer.php (stiahnutie)

Revízia 1.1, Sun Apr 10 19:59:01 2005 UTC (19 years, 3 months ago) by majo

file to index keywords have been added

<?php

require_once "mylist.config.php";
require_once "backend/shared/emailMessage.php";

class CIndexer
{

  var $subject;
  var $header;  // array
  var $body;  //
  var $attachements;  // array

function indexMessage($_archive_id)
{
  $this->indexPartOfMessage($_archive_id, "header");
  $this->indexPartOfMessage($_archive_id, "subject");
  $this->indexPartOfMessage($_archive_id, "body");
  // pri indexovani priloh nie su existujuce tabulky postacujuce, problem je, ak bude viac ako 1 priloha, nebudeme vediet userovi vypisat, v ktorej z nich sa hladany vyraz nachadza
  $this->indexPartOfMessage($_archive_id, "attachement");

}

function indexPartOfMessage($id, $type)
{
  $text = $this->getTextToIndex($type);  
  $words = Array();
  $words = $this->parseTextIntoWords($text);

  global $dbh;
  $sql = "SELECT id, default_weight FROM mylist_search_types WHERE name LIKE '$type'";
  
  $res =& $dbh->query($sql);
  if (PEAR::isError($res))
    die($res->getMessage());
  $res->fetchInto($row);
  
  foreach($words as $word)
  {
    $sql = "SELECT weight FROM mylist_search_index WHERE message_id = $id AND word = '".AddSlashes($word)."' AND search_type_id = ".$row["id"];
    $weight =& $dbh->getOne($sql);
  
    if (PEAR::isError($weight))
      die($weight->getMessage());

    if ($weight == "" )
    {  
      $sql = "INSERT INTO mylist_search_index ";
      $sql .= "(message_id, word, search_type_id, weight) ";
      $sql .= "VALUES ($id, '".AddSlashes($word)."', ".$row["id"].", ".$row["default_weight"].")";
    }
    else
    {  
      
      $sql = "UPDATE mylist_search_index ";
      $sql .= "SET weight = ".((0.3 * $row["default_weight"]) + $weight);
      $sql .= " WHERE message_id = $id AND word LIKE '".AddSlashes($word)."' AND search_type_id = ".$row["id"];
    }

    $res =& $dbh->query($sql);
    if (PEAR::isError($res))
      die($res->getMessage());
  }
}

function getTextToIndex($type)
{
  if ($type == "header")
    return $this->getAllHeaderValues($this->header);
  else if ($type == "subject")
    return $this->subject;
  else if ($type == "body")
    return $this->body;
  else if ($type == "attachement")
    return $this->attachements;
}

// recursive function
function getAllHeaderValues($array)
{
  $i = 0;
  $count = Count($array);
  $text = "";
  Reset($array);
    
  while ($i < $count)
  {
    if (Is_array(Current($array)))
      $text .= $this->getAllHeaderValues(Current($array));
    else
      $text .= Current($array)."\n";

    Next($array);
    $i++;
  }

  return $text;
}


function parseTextIntoWords($_text)
{
  $_words = Array();
  $output = Array();
  
  $_text = str_replace(".", " ", $_text);
  $_text = str_replace(",", " ", $_text);
  $_text = str_replace(";", " ", $_text);
  $_text = str_replace(":", " ", $_text);
  
  $_text = str_replace("-", " ", $_text);
  $_text = str_replace("+", " ", $_text);
  $_text = str_replace("*", " ", $_text);
  $_text = str_replace("/", " ", $_text);
  $_text = str_replace("|", " ", $_text);
  $_text = str_replace("=", " ", $_text);


  $_text = str_replace("`", " ", $_text);
  $_text = str_replace("'", " ", $_text);
  $_text = str_replace("\"", " ", $_text);
  $_text = str_replace("~", " ", $_text);
  
  $_text = str_replace("\n", " ", $_text);
  $_text = str_replace("\r.", " ", $_text);
  
  $_text = str_replace("(", " ", $_text);
  $_text = str_replace(")", " ", $_text);
  $_text = str_replace("<", " ", $_text);
  $_text = str_replace(">", " ", $_text);
  $_text = str_replace("[", " ", $_text);
  $_text = str_replace("]", " ", $_text);
  $_text = str_replace("{", " ", $_text);
  $_text = str_replace("}", " ", $_text);

  $_text = str_replace("!", " ", $_text);
  $_text = str_replace("?", " ", $_text);
  $_text = str_replace("#", " ", $_text);
  $_text = str_replace("$", " ", $_text);
  $_text = str_replace("%", " ", $_text);
  $_text = str_replace("^", " ", $_text);
  $_text = str_replace("&", " ", $_text);
  
  //$_text = preg_replace("(\s+)", " ", $_text);
  //$_words = preg_split('/\s/', $_text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

  $_words =& split ( " ", $_text);

  foreach($_words as $_word)
  {
    $w = $this->validateIndexWord($_word);
    if ($w != "")
      $output[Count($output)] = $w;
  }
  return $output;
}
  
function validateIndexWord($w)
{
  // all modifications, replacements
  $w = StrToLower(trim($w));
  // musim akceptovat aj stringy s dlzkou 2, kvoli domenam .sk, .cz atd
  // 48 je zas ohranicenie v db
  if (StrLen($w) > 1 && StrLen($w) <= 48)
    return $w;
  else
    return;
}
}
?>

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok