Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 4. jún 2023

Rozdiely pre libplaton/utils/server-backend/server-backend.c medzi verziami 1.1 a 1.2

verzia 1.1, 2001/10/03 21:03:41 verzia 1.2, 2002/10/15 22:25:01
Riadok 45  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 45  int main(int argc, char *argv[]) {
         struct sockaddr_in bind_addr;          struct sockaddr_in bind_addr;
         struct client *client_first = NULL;          struct client *client_first = NULL;
         char **process;          char **process;
         char *fake_argv[] = {          char *fake_argv[] = {
                 "vim", "parser.h", "parser.c", "config.h", "main.h", "main.c", NULL                  "vim", "parser.h", "parser.c", "config.h", "main.h", "main.c", NULL
         };          };
   
         if (argc < 3) {          if (argc < 3) {
                 fprintf(stderr, "Usage: %s <port> <process> <arg1> ... <argn>\n",                  fprintf(stderr, "Usage: %s <port> <process> <arg1> ... <argn>\n",
                                                                 PROG_NAME);                                                                  PROG_NAME);
                 return 1;                  return 1;
         }          }
Riadok 80  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 80  int main(int argc, char *argv[]) {
         {          {
                 int argv_size = 0;                  int argv_size = 0;
   
                 for (k = 0; k < argc; k++)                  for (k = 0; k < argc; k++)
                         argv_size += strlen(argv[k]) + 1;                          argv_size += strlen(argv[k]) + 1;
   
                 memset(argv[0], '\0', argv_size);                  memset(argv[0], '\0', argv_size);
Riadok 106  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 106  int main(int argc, char *argv[]) {
   
         /*          /*
            (void) setpgrp();             (void) setpgrp();
            signal(SIGBRK, SIG_IGN);             signal(SIGBRK, SIG_IGN);
          */           */
   
         listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);          listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
Riadok 153  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 153  int main(int argc, char *argv[]) {
                 struct timeval tv;                  struct timeval tv;
   
                 /*                  /*
                    for (pid = 0, client = client_first; client != NULL;                     for (pid = 0, client = client_first; client != NULL;
                    client = client->next)                     client = client->next)
                    pid++;                     pid++;
   
                    fprintf(stderr, "debug: %d active clients\n", pid);                     fprintf(stderr, "debug: %d active clients\n", pid);
Riadok 180  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 180  int main(int argc, char *argv[]) {
                         accept_sock = accept(listen_sock,                          accept_sock = accept(listen_sock,
                                                                         (struct sockaddr*) &acc_addr, &size);                                                                          (struct sockaddr*) &acc_addr, &size);
   
                         if (accept_sock > 0 &&                          if (accept_sock > 0 &&
                                                                         (client_new = (struct client*)                                                                          (client_new = (struct client*)
                                                                          malloc(sizeof(struct client))) != NULL) {                                                                           malloc(sizeof(struct client))) != NULL) {
   
Riadok 249  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 249  int main(int argc, char *argv[]) {
                 }                  }
   
                 /*                  /*
                  * Terminated childs remove stuff.                   * Terminated childs remove stuff.
                  */                   */
   
                 while ((pid = waitpid(-1, NULL, WNOHANG)) > 0) {                  while ((pid = waitpid(-1, NULL, WNOHANG)) > 0) {
Riadok 290  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 290  int main(int argc, char *argv[]) {
                                         client = client->next;                                          client = client->next;
                                 }                                  }
                         }                          }
                 }                  }
   
         } /* while (1) */          } /* while (1) */
   
         return 0;          return 0;
 }  }
   
   

Legend:
Odstranené z verzie1.1  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii1.2

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok