Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 15. august 2022

Rozdiely pre libplaton/utils/server-backend/Attic/server-backend2.c medzi verziami 1.1 a 1.2

verzia 1.1, 2001/10/03 21:03:41 verzia 1.2, 2002/10/14 22:32:54
Riadok 39 
Riadok 39 
   
 #include "server-backend2.h"  #include "server-backend2.h"
   
 int main(int argc, char *argv[]) {  int main(int argc, char *argv[])
   {
         register int k;          register int k;
         int port;          int port;
         int listen_sock;          int listen_sock;
         struct sockaddr_in bind_addr;          struct sockaddr_in bind_addr;
         char **process;          char **process;
         char *fake_argv[] = {          char *fake_argv[] = {
                 "vim", "parser.h", "parser.c", "config.h", "main.h", "main.c", NULL                  "vim", "parser.h", "parser.c", "config.h", "main.h", "main.c", NULL
         };          };
   
         if (argc < 3) {          if (argc < 3) {
                 fprintf(stderr, "Usage: %s <port> <process> <arg1> ... <argn>\n",                  fprintf(stderr, "Usage: %s <port> <process> <arg1> ... <argn>\n",
                                                                 PROG_NAME);                                  PROG_NAME);
                 return 1;                  return 1;
         }          }
   
Riadok 85  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 85  int main(int argc, char *argv[]) {
         {          {
                 int argv_size = 0;                  int argv_size = 0;
   
                 for (k = 0; k < argc; k++)                  for (k = 0; k < argc; k++)
                         argv_size += strlen(argv[k]) + 1;                          argv_size += strlen(argv[k]) + 1;
   
                 memset(argv[0], '\0', argv_size);                  memset(argv[0], '\0', argv_size);
   
                 for (k = 0; fake_argv[k] != NULL; k++) {                  for (k = 0; fake_argv[k] != NULL; k++) {
                         fprintf(stderr, "argv_size = %d\n", argv_size);                          /* fprintf(stderr, "argv_size = %d\n", argv_size); */
                         if (argv[k] == NULL)                          if (argv[k] == NULL)
                                 break;                                  break;
   
Riadok 110  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 110  int main(int argc, char *argv[]) {
         }          }
   
         (void) setpgrp();          (void) setpgrp();
         signal(SIGHUP, SIG_IGN);          signal(SIGHUP, SIG_IGN);
   
         listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);          listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   
Riadok 124  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 124  int main(int argc, char *argv[]) {
         bind_addr.sin_port = htons(port);          bind_addr.sin_port = htons(port);
   
         if (bind(listen_sock, (struct sockaddr *) &bind_addr,          if (bind(listen_sock, (struct sockaddr *) &bind_addr,
                                                                 sizeof(struct sockaddr_in)) == -1) {                                  sizeof(struct sockaddr_in)) == -1) {
                 perror(PROG_NAME);                  perror(PROG_NAME);
                 return errno;                  return errno;
         }          }
Riadok 145  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 145  int main(int argc, char *argv[]) {
                         break;                          break;
                 default:                  default:
                         fprintf(stdout, "%s: accepting connections on port %d\n",                          fprintf(stdout, "%s: accepting connections on port %d\n",
                                                                         PROG_NAME, port);                                          PROG_NAME, port);
                         return 0;                          return 0;
                         break;                          break;
         }          }
Riadok 197  int main(int argc, char *argv[]) {
Riadok 197  int main(int argc, char *argv[]) {
         return 0;          return 0;
 }  }
   
   

Legend:
Odstranené z verzie1.1  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii1.2

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok