Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 15. júl 2024

Súbor: [Platon] / libcfg+ / configure.in (stiahnutie)

Revízia 1.73, Sun Sep 13 09:19:11 2015 UTC (8 years, 10 months ago) by nepto


Zmeny od 1.72: +3 -3 [lines]

Release date one day later

dnl $Platon: libcfg+/configure.in,v 1.72 2015/09/12 04:04:45 nepto Exp $

AC_INIT(src/cfg+.h)

PACKAGE="libcfg+"
VERSION="0.7.0"
DATE="2015-09-13"
DATE_HUMAN="13th September 2015"
MANVOLNUM=3

# add absolute path $srcdir to $PATH, needed by
# db-get-id & db-html2man (documentation building)
tmp_path=`cd $srcdir && pwd`
PATH="$PATH:$tmp_path/contrib/docbook"

# AC_CONFIG_HEADER {{{
AC_CONFIG_HEADER(config.h)
# }}} AC_CONFIG_HEADER

# Checks for programs. {{{
CFLAGS=${CFLAGS-"-O2 -Wall -Wno-shadow -pedantic -fPIC"}
AC_PROG_CC
AC_PROG_AWK

AC_PROG_LN_S
LN_S="$LN_S -f" # adds '-f' parameter to 'ln'
AC_PROG_MAKE_SET
AC_PROG_INSTALL
AC_PROG_RANLIB

# AC_CHECK_PROG STRIP {{{
# Don't strip if we don't have it
AC_CHECK_PROG(STRIP, strip, strip, :)
# }}} AC_CHECK_PROG STRIP

AC_CHECK_PROG(DOXYGEN, doxygen, doxygen, :)
AC_CHECK_PROG(MAKEINFO, makeinfo, makeinfo, :)
AC_CHECK_PROG(DOCBOOK2HTML, docbook2html, docbook2html, :)
AC_CHECK_PROG(DOCBOOK2MAN, docbook2man, docbook2man, :)
AC_CHECK_PROG(DOCBOOK2TXT, docbook2txt, docbook2txt, :)
AC_CHECK_PROG(DB_HTML2MAN, db-html2man, `which db-html2man`, :)
AC_CHECK_PROG(DB_GET_ID,  db-get-id,  `which db-get-id`, :)

# }}} Checks for programs.

# AC_CHECK_HEADERS {{{
# Checks for header files.
AC_HEADER_STDC
AC_CHECK_HEADERS(ctype.h errno.h float.h limits.h math.h stdarg.h stdio.h stdlib.h string.h strings.h unistd.h)
# }}} AC_CHECK_HEADERS

# AC_CHECK_FUNCS {{{
dnl AC_CHECK_FUNCS(strerror)
# }}} AC_CHECK_FUNCS

AC_SUBST(PACKAGE)
AC_SUBST(VERSION)
AC_SUBST(DATE)
AC_SUBST(DATE_HUMAN)
AC_SUBST(MANVOLNUM)

# {{{ AC_OUTPUT
AC_OUTPUT(Rules.make \
     Makefile \
     src/Makefile \
     doc/Makefile \
     doc/Doxyfile \
     doc/sgml/defs.sgml \
     doc/man/libcfg+.man)
# }}} AC_OUTPUT

# vim600: fdm=marker fdc=3


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok