Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 15. júl 2024

CVS log pre libcfg+/Makefile.in

[BACK] Up to [Platon] / libcfg+

Zobrazenie rozdielov medzi ľubovoľnými revíziami


Základná vetva: MAIN


Revízia 1.80 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Sep 9 06:59:50 2006 UTC (17 years, 10 months ago) by nepto


Zmeny od 1.79: +5 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.79 (colored)

Added stuff generating VERSION file

Revízia 1.79 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jul 29 13:13:02 2003 UTC (20 years, 11 months ago) by rajo


Zmeny od 1.78: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.78 (colored)

Added '-rm -rf $(distdir)' into 'make clean'.

Revízia 1.78 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 15 23:19:34 2003 UTC (21 years, 3 months ago) by rajo

Zmeny od 1.77: +16 -25 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.77 (colored)

Debian package support.

Revízia 1.77 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 13 21:30:23 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo


Zmeny od 1.76: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.76 (colored)

Added doc/examples/Makefile into distribution.

Revízia 1.76 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Feb 28 02:59:57 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo

Zmeny od 1.75: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.75 (colored)

Fixed rules for makefiles.

Revízia 1.75 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jan 31 13:07:03 2003 UTC (21 years, 5 months ago) by nepto

Zmeny od 1.74: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.74 (colored)

Added Doxygen footer into distribution file list.

Revízia 1.74 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 29 16:07:37 2002 UTC (21 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.73: +5 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.73 (colored)

Added generation of ChangeLog.

Revízia 1.73 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Oct 7 16:36:37 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.72: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.72 (colored)

File doc/manpage.symlinks added to distribution.

Revízia 1.72 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Oct 7 14:51:56 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.71: +3 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.71 (colored)

Fixed forgotten rule '%.gz: %'.

Revízia 1.71 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Oct 7 14:41:14 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.70: +7 -289 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.70 (colored)

Use Rules.make as a default rules.

Revízia 1.70 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Oct 4 20:40:20 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.69: +16 -26 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.69 (colored)

* Use only one dependency rule for all Makefiles.
* Changed $Id$ tag to $Platon$.

Revízia 1.69 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Oct 3 15:46:37 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.68: +4 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.68 (colored)

Fixed buggy dependency in 'configure'.

Revízia 1.68 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Oct 2 17:49:07 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.67: +11 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.67 (colored)

Part of libplaton library (src/str/ subdirectory) was moved to
src/platon/str subdirectory.

Revízia 1.67 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 1 10:01:02 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.66: +2 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.66 (colored)

* Removed unnecesssary code from src/Makefile.in.
* Create manpage symlink "cfg+.h" --> "libcfg+".
* doc/Makefile.in: Fixed documentation dependencies in target install.

Revízia 1.66 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Sep 27 12:29:46 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.65: +3 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.65 (colored)

* Version changed to 0.6rc3.
* Fixed docbook paths (due changes in CVS Repository).

Revízia 1.65 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Sep 25 16:42:15 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.64: +17 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.64 (colored)

Files from internal/ moved to contrib/.

Revízia 1.64 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Sep 16 09:01:42 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.63: +3 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.63 (colored)

Fixed bug in dependency for doc/man/libcfg+.man.

Revízia 1.63 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Sep 15 21:00:37 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.62: +8 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.62 (colored)

* Added files to distribution: doc/man/libcfg+.man.in
                doc/man/libcfg+.man
                doc/man/footer.man
* Added dependency to doc/man/libcfg+.man.

Revízia 1.62 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Sep 6 00:38:04 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.61: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.61 (colored)

Fully handled '<xref ...>'. Substitute '<xref ...>' with apropriate ID.

Revízia 1.61 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Sep 5 20:47:58 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.60: +9 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.60 (colored)

Manpages are installed gzipped.
Minor fixes.

Revízia 1.60 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Sep 4 20:54:49 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.59: +3 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.59 (colored)

Script db-get-id added to distribution.

Revízia 1.59 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Sep 4 17:59:35 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.58: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.58 (colored)

* Program db-html2man added to distribution.
* NOTE: /home/cvs/libcfg+/db-html2man is symlinked to
    /home/cvs/scripts/shell/docbook/db-html2man.

Revízia 1.58 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Sep 4 04:34:42 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by rajo

Zmeny od 1.57: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.57 (colored)

Manpages building stuff.
Manpages are installed to $(prefix)/man/man3.
TODO: Symlinks to manpages.

Revízia 1.57 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Aug 16 20:31:41 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.56: +7 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.56 (colored)

* Namespace improvements.
* All functions in shared directory src/str have names with prefix 'cfg_'.
 In project libplaton are these function names withouth prefix.

Revízia 1.56 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Aug 1 23:44:26 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.55: +9 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.55 (colored)

DEBIAN/ directory moved to internal/ (move in Repository!!).
Therefore Debian stuff before this version is broken.
Improvements.

Revízia 1.55 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Aug 1 23:27:09 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.54: +6 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.54 (colored)

Building Debian package was broken, fixed.

Revízia 1.54 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 29 21:17:33 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.53: +21 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.53 (colored)

* Fixed little bugs in Makefile.in.
* Rpm building stuff (doesn't work yet).
* Improvements in installation process in src/ subdirectory.

Revízia 1.53 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 29 13:29:11 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.52: +6 -8 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.52 (colored)

Fixed bug with DEBIAN stuff.

Revízia 1.52 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 15 16:41:28 2002 UTC (22 years ago) by rajo


Zmeny od 1.51: +29 -29 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.51 (colored)

Documentation is installed to $(prefix)/doc directory.

Revízia 1.51 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 15 16:17:17 2002 UTC (22 years ago) by rajo

Zmeny od 1.50: +31 -8 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.50 (colored)

* Created 'make help'
* Uninstallation process fixed.

Revízia 1.50 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 15 15:37:05 2002 UTC (22 years ago) by rajo

Zmeny od 1.49: +8 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.49 (colored)

Examples moved to doc/ directory, installed.

Revízia 1.49 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 15 14:53:51 2002 UTC (22 years ago) by rajo

Zmeny od 1.48: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.48 (colored)

Removed unnecessary file missing.

Revízia 1.48 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 15 14:39:36 2002 UTC (22 years ago) by jombik9

Zmeny od 1.47: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.47 (colored)

Added Lubomir Host to authors.
File AUTHORS added, AUTHOR removed.
Appropriate changes in list of distibution files.

Revízia 1.47 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jul 13 19:40:12 2002 UTC (22 years ago) by rajo

Zmeny od 1.46: +46 -10 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.46 (colored)

Debian package building.

Revízia 1.46 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 1 10:41:42 2002 UTC (22 years ago) by host8

Zmeny od 1.45: +79 -99 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.45 (colored)

* Added 'lib*' to .cvsignore.
* Improvements in rebuild configure.in.
* Makefile.in: - removed $(SOURCES), $(OBJECTS), $(DEP_FILES)
        - removed '-include *.P'
        - fixed CONFIG_HEADER, CONFIG_CLEAN_FILES definition.
        - changed 'all' target to 'all: configure-scripts makefiles ...'
        - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
        - fixed 'test' and 'distcheck' target (added --warn-undefined-variables).
        - synchronization of 'clean' target.
* src/Makefile.in: - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
          - synchronization of 'clean' and 'distcheck' target.
* doc/Makefile.in: - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
          - fixed 'rm -f $(srcdir)/sgml/defs-output-type.sgml;'
          - fixed 'clean' and 'install' target.

Revízia 1.45 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Jun 16 11:58:48 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.44: +1 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.44 (colored)

test

Revízia 1.44 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 15 16:45:55 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.43: +9 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.43 (colored)

Implemented md5sum creation.

Revízia 1.43 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 15 15:36:25 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.42: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.42 (colored)

Added '$Id: ' tag.

Revízia 1.42 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 15 15:34:53 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.41: +24 -7 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.41 (colored)

SunOS 4 make does not allow multiple makefiles to be specified in one
-include directive.

Revízia 1.41 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 14 14:02:40 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.40: +14 -12 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.40 (colored)

Fixed dependencies of Makefiles and configure scipts.
$(top_builddir) changed to $(top_srcdir).

Revízia 1.40 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 14 13:27:31 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.39: +0 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.39 (colored)

Added 'make installcheck' -- see listing during 'make distcheck' if
all files are installed propertly.

Revízia 1.39 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 14 12:51:17 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.38: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.38 (colored)

Fixed 'LDFLAGS' warning in 'make distcheck'.

Revízia 1.38 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Jun 12 20:29:15 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.37: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.37 (colored)

'make distcheck' works.

Revízia 1.37 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Jun 12 14:07:41 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.36: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.36 (colored)

* File config.h.in removed.
* Fixed directory paths in doc/Doxyfile.in.
* 'make distcheck' doesn't work correctly yet.

Revízia 1.36 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Jun 11 22:19:52 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by jombik9


Zmeny od 1.35: +3 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.35 (colored)

New files added to distribution.
Version changed.
TODO update.

Revízia 1.35 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 1 16:38:51 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by jombik9

Zmeny od 1.34: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.34 (colored)

Dependency 'documentation' added to 'dist'.
TODO list update ('make distcheck' error reporting).

Revízia 1.34 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 1 11:55:20 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.33: +20 -30 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.33 (colored)

Doxyfile.in moved to doc/Doxyfile.in.

Revízia 1.33 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 1 11:13:44 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.32: +0 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.32 (colored)

Removed 'src/props.h' from $(noinst_HEADERS).

Revízia 1.32 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri May 31 21:35:17 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by jombik9

Zmeny od 1.31: +5 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.31 (colored)

Building stuff updated (especially tests for documentation building
programs, such as db2html and doxygen and appropriate actions and
messaging).

Revízia 1.31 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu May 30 14:53:37 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.30: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.30 (colored)

Fixed bug if db2html or doxygen is not available.

Revízia 1.30 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu May 30 14:17:22 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.29: +7 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.29 (colored)

Added test for 'db2html' and 'doxygen' programs.

Revízia 1.29 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri May 24 00:33:32 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by jombik9

Zmeny od 1.28: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.28 (colored)

Modified building and distribution stuff.
Fixed documentation installation directory
($prefix/doc/libcfg-$VERSION/).
Fixed automatic documetation building (not every people have DocBook;
and it is also unlogical run DocBook to generate documentation, while it
is already generated and included in distribution).
Fixed bad dependencies (uninstall depends on install, etc.).

Revízia 1.28 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed May 22 19:08:05 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.27: +12 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.27 (colored)

Installation of documentation implemented.

Revízia 1.27 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed May 22 18:10:45 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.26: +9 -11 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.26 (colored)

Better dependencies for doc/doxygen, doc/html.

Revízia 1.26 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed May 22 17:46:25 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.25: +11 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.25 (colored)

doc/sgml/defs.sgml was not correctly generated, fixed.
Added simple Makefile in doc/sgml subdirectory.

Revízia 1.25 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed May 22 16:53:39 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.24: +4 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.24 (colored)

Added dependencies between Makefiles.

Revízia 1.24 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue May 21 21:41:00 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.23: +6 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.23 (colored)

Building stuff improvements (new distribution files list, documentation
creations, ...)

Revízia 1.23 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue May 21 15:37:22 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.22: +5 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.22 (colored)

Documentation update.
Building stuff update (especially distribution creation).
TODO list update (building stuff goals written).
Others.

Revízia 1.22 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 19:38:40 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.21: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.21 (colored)

Doxygen generation directory updated.

Revízia 1.21 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 19:31:47 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.20: +7 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.20 (colored)

Added doc/Makefile dependency.

Revízia 1.20 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 18:36:28 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.19: +10 -26 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.19 (colored)

'make clean' simplification.

Revízia 1.19 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 18:20:02 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.18: +3 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.18 (colored)

Fixed 'make test'.

Revízia 1.18 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 18:15:05 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.17: +16 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.17 (colored)

* Changed 'test' targed in top_buildir directory.
* Use 'make test' for testing distribution.
* Fixed little bug in 'make install-symlinks'.

Revízia 1.17 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 17:43:31 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.16: +3 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.16 (colored)

Fixed 'make clean-str' bug.
Removed src/str/strconv.h file from distribution.

Revízia 1.16 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 17:24:54 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.15: +7 -15 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.15 (colored)

Fixed installation and uninstallation process.

Revízia 1.15 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon May 20 16:36:12 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.14: +2 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.14 (colored)

Improvements after moving doc/*.sgml files to doc/sgml/ subdirectory.

Revízia 1.14 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 29 18:55:06 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.13: +49 -35 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.13 (colored)

Fixed dependency bugs in Makefiles.

Revízia 1.13 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 29 08:28:55 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.12: +2 -15 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.12 (colored)

Improvements in tags.

Revízia 1.12 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 29 08:05:39 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.11: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.11 (colored)

* Improvements in 'make test' -- use this to make test.
* compile_test.sh removed -- please use 'make test'.

Revízia 1.11 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Apr 27 20:33:19 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.10: +68 -134 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.10 (colored)

* Fixed many bugs in Makefiles.
* 'make distcheck' works.
* Added Makefile.in in doc/ subdirectory.

Revízia 1.10 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 26 09:12:12 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.9: +55 -56 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.9 (colored)

Makefile.in and configure.in changes after move sources to src/
subdirectory.

Revízia 1.9 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Apr 21 10:08:40 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9


Zmeny od 1.8: +4 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.8 (colored)

Neccessary building stuff changes.
Headers update.

Revízia 1.8 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Apr 20 23:10:35 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.7: +5 -5 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.7 (colored)

Neccessary changes to make autoconf/configure stuff worked.

Revízia 1.7 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 19 17:44:29 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.6: +37 -41 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.6 (colored)

Fixed another problem with config.h in 'make distcheck'.

Revízia 1.6 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 19 16:32:12 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.5: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.5 (colored)

config.h was not created from config.h.in. Fixed.

Revízia 1.5 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 19 08:31:46 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.4: +56 -28 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.4 (colored)

'make dist' and 'make distcheck' works fine.
Removed $(MAKEFLAGS) from 'dist' target.

Revízia 1.4 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Apr 10 17:53:06 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.3: +44 -31 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.3 (colored)

'make dist' works! This will create distribution of library.

Revízia 1.3 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Apr 10 07:56:06 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.2: +60 -51 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.2 (colored)

* Makefile removed from CVS repository - generated automaticaly from
 Makefile.in.
* Makefile added to .cvsignore.
* 'make dist' improvements - doesn't work correctly yet.
* Makefile.in indentation improvements.

Revízia 1.2 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Apr 9 21:12:17 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.1: +6 -6 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (colored)

Nasty aclocal.m4 stuff removed.

Revízia 1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 8 19:00:20 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

New implementation of Makefile and configure script.
Make install probably works, need more testing.

Tento formulár umožňuje zobrazenie rozdielov medzii ľubovoľnými dvomi revíziami jedného súboru. Môžete vybrať symbolické meno revízie alebo priamo zadať číslo revízie do vstupného textového poľa.
Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok