Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 15. júl 2024

CVS log pre libcfg+/.cvsignore

[BACK] Up to [Platon] / libcfg+

Zobrazenie rozdielov medzi ľubovoľnými revíziami


Základná vetva: MAIN


Revízia 1.19 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Sep 9 06:59:50 2006 UTC (17 years, 10 months ago) by nepto


Zmeny od 1.18: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.18 (colored)

Added stuff generating VERSION file

Revízia 1.18 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Mar 23 21:08:36 2005 UTC (19 years, 3 months ago) by rajo

Zmeny od 1.17: +2 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.17 (colored)

Added temporary files into .cvsignore.

Revízia 1.17 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Thu Mar 13 21:36:20 2003 UTC (21 years, 4 months ago) by rajo


Zmeny od 1.16: +1 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.16 (colored)

Ignore '*stam*' files.

Revízia 1.16 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 29 16:08:05 2002 UTC (21 years, 8 months ago) by rajo

Zmeny od 1.15: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.15 (colored)

ChangeLog added to .cvsignore.

Revízia 1.15 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Oct 7 14:41:40 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.14: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.14 (colored)

Rules.make added to .cvsignore.

Revízia 1.14 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Oct 1 09:57:59 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by rajo

Zmeny od 1.13: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.13 (colored)

Added .sw? file to .cvsignore (swap file from new file in vim).

Revízia 1.13 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 29 21:17:33 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by rajo

Zmeny od 1.12: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.12 (colored)

* Fixed little bugs in Makefile.in.
* Rpm building stuff (doesn't work yet).
* Improvements in installation process in src/ subdirectory.

Revízia 1.12 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jul 13 19:40:12 2002 UTC (22 years ago) by rajo


Zmeny od 1.11: +4 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.11 (colored)

Debian package building.

Revízia 1.11 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Jul 1 10:41:42 2002 UTC (22 years ago) by host8

Zmeny od 1.10: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.10 (colored)

* Added 'lib*' to .cvsignore.
* Improvements in rebuild configure.in.
* Makefile.in: - removed $(SOURCES), $(OBJECTS), $(DEP_FILES)
        - removed '-include *.P'
        - fixed CONFIG_HEADER, CONFIG_CLEAN_FILES definition.
        - changed 'all' target to 'all: configure-scripts makefiles ...'
        - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
        - fixed 'test' and 'distcheck' target (added --warn-undefined-variables).
        - synchronization of 'clean' target.
* src/Makefile.in: - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
          - synchronization of 'clean' and 'distcheck' target.
* doc/Makefile.in: - '$(top_builddir)/configure:' --> '$(top_srcdir)/configure:'
          - fixed 'rm -f $(srcdir)/sgml/defs-output-type.sgml;'
          - fixed 'clean' and 'install' target.

Revízia 1.10 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 15 16:45:55 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.9: +1 -3 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.9 (colored)

Implemented md5sum creation.

Revízia 1.9 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 14 10:06:28 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8

Zmeny od 1.8: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.8 (colored)

FIle config.h.in added to .cvsignore.

Revízia 1.8 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sat Jun 1 12:02:56 2002 UTC (22 years, 1 month ago) by host8


Zmeny od 1.7: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.7 (colored)

Added Doxyfile to .cvsignore.
Fixed bad dir creation in 'doxygen' target.

Revízia 1.7 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 26 09:12:46 2002 UTC (22 years, 2 months ago) by host8

Zmeny od 1.6: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.6 (colored)

Added src/Makefile to .cvsignore.

Revízia 1.6 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Apr 10 07:56:06 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.5: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.5 (colored)

* Makefile removed from CVS repository - generated automaticaly from
 Makefile.in.
* Makefile added to .cvsignore.
* 'make dist' improvements - doesn't work correctly yet.
* Makefile.in indentation improvements.

Revízia 1.5 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 8 19:01:41 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.4: +2 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.4 (colored)

Added 'doxygen/' and '_*'.

Revízia 1.4 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Apr 8 08:26:19 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.3: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.3 (colored)

./configure added to .cvsignore.

Revízia 1.3 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Apr 7 18:52:44 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.2: +1 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.2 (colored)

Doxyfile added.

Revízia 1.2 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 5 03:39:33 2002 UTC (22 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.1: +8 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (colored)

Sync.

Revízia 1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Feb 20 12:48:25 2002 UTC (22 years, 4 months ago) by host8

Added .cvsignore with '.deps .deps/*'.

Tento formulár umožňuje zobrazenie rozdielov medzii ľubovoľnými dvomi revíziami jedného súboru. Môžete vybrať symbolické meno revízie alebo priamo zadať číslo revízie do vstupného textového poľa.
Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok