Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 22. júl 2024

Súbor: [Platon] / iotta / iotta.pl (stiahnutie)

Revízia 1.4, Sat Apr 5 16:30:11 2003 UTC (21 years, 3 months ago) by yenar


Zmeny od 1.3: +1 -1 [lines]

bugfix: use iotta.cf as default config like before [iotta.pl]

#!/usr/bin/perl
require Iotta::Ctrl;
use strict;
use Getopt::Long;

my (%cfg);

#sub init_mods {
#  my ($mods, $pre, $fname);
#
#  $fname = $cfg{"init/mods"};
#  $fname = "iotta.mods" unless $fname;
#
#  open (INPUT, $fname) || return 1;
#  while (<INPUT>) { $mods.=$_; }
#  close (INPUT);
#
#  for (split (/\n/, $mods)) {
#    my $b = $_;
#    s/::/\//g;
#    print STDERR "loading $b ($_.pm)\n";
#    require "$_.pm" unless /^[ \t]*#.*$/;
#  }
#}

sub init_conf {
  my @confs;
  my ($conf, $key, $val, @fname);

  &Getopt::Long::Configure ("pass_through");
  &GetOptions ("conf=s" => \@confs, "conffile=s" => \@fname);
  $conf = join ("\n", @confs);

  push @fname, "iotta.cf" if (!scalar @fname);
  for my $fname (@fname) {
    print STDERR "loading configuration file $fname...\n";

    open (CF, $fname); #|| die "couldn't open configuration file $fname\n";
    while (<CF>) { $conf .= $_; };
    close CF;
  }

  $conf =~ s/^#.*//;

  for (split (/\n/, $conf)) {
    ($key,$val) = split (/=/, $_);
    $cfg{$key}=$val;
  }
}

sub start_control {
  my ($ctrl, $ctrln, $retval);
  $ctrln = $cfg{"ctrl"};
  $ctrln = "Iotta::Ctrl" if (!$ctrln);
  print STDERR "starting control module: $ctrln...\n";
  my $req = $ctrln;
  $req =~ s/::/\//g;
  require "$req.pm";
  $ctrl = $ctrln->new;
  $ctrl->config(\%cfg);
  $retval = $ctrl->main;
  exit ($retval);
}

&init_conf (@ARGV);

#&init_mods ();

&start_control ();

exit (0);

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok