Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 28. január 2022

Súbor: [Platon] / iotta / iotta.pl (stiahnutie)

Revízia 1.1, Sun Feb 16 15:48:06 2003 UTC (18 years, 11 months ago) by yenar

Initial revision

#!/usr/bin/perl
require Iotta::Ctrl;
use strict;

my (%cfg);

sub init_mods {
  my ($mods, $pre, $fname);

  $fname = $cfg{"init/mods"};
  $fname = "iotta.mods" unless $fname;

  open (INPUT, $fname) || return 1;
  while (<INPUT>) { $mods.=$_; }
  close (INPUT);

  for (split (/\n/, $mods)) {
    my $b = $_;
    s/::/\//g;
    print STDERR "loading $b ($_.pm)\n";
    require "$_.pm" unless /^[ \t]*#.*$/;
  }
}

sub init_conf {
  my ($conf, $key, $val, $fname);

  $fname = shift;
  $fname = "iotta.cf" unless $fname;
  print STDERR "loading configuration file $fname...\n";

  open (CF, $fname) || die "couldn't open configuration file $fname\n";
  while (<CF>) { $conf .= $_; };
  close CF;

  $conf =~ s/^#.*//;

  for (split (/\n/, $conf)) {
    ($key,$val) = split (/=/, $_);
    $cfg{$key}=$val;
  }
}

sub start_control {
  my ($ctrl, $ctrln, $retval);
  $ctrln = $cfg{"ctrl"};
  $ctrln = "Iotta::Ctrl" if (!$ctrln);
  print STDERR "starting control module: $ctrln...\n";
  $ctrl = $ctrln->new;
  $ctrl->config(\%cfg);
  $retval = $ctrl->main;
  exit ($retval);
}

&init_conf (@ARGV);

&init_mods ();

&start_control ();

exit (0);

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok