Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 8. december 2023

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta / Output / MetaFile.pm (stiahnutie)

Revízia 1.1.1.1, Sun Feb 16 15:48:13 2003 UTC (20 years, 9 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +0 -0 [lines]

initial import of iotta into platon cvs

package Iotta::Output::Metafile;
use strict;
require Iotta::Elem;
our @ISA = ("Iotta::Elem");

sub run {
  my $s = shift;
  my $meta = shift;
  my $data = shift;
  my $file = $s->prepend . $$meta{input} . $s->append;
  my $dir = $file;
  $dir =~ s#^(.*)/.*?$#$1#;
  mkdirp ($dir);
  print STDERR " writing meta ($file)...\n";
  open (FILE, ">$file") || return 1;
  foreach (keys %$meta) {
    print FILE "'$_' = '$$meta{$_}'\n";
  }
  close FILE;
  $s->next->run ($meta, $data) if ($s->next);
  return 0;
}

sub mkdirp {
  my $dir = shift;
  my $d;
  my @dirs = split /\//, $dir;
  for (@dirs) {
    $d .= "$_/";
    if (! -d $d) {
      #print STDERR "creating: $d\n";
      mkdir $d;
    }
  }
}

sub setup {
  my $s = shift;
  my $o = shift;
  $s->append ($$o{append});
  $s->prepend ($$o{prepend});
}

sub initialize {
  my $self = shift;
  $self->SUPER::initialize (@_);
  $self->{prepend}="";
  $self->{append}="";
}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok