Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 27. november 2022

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta / Input / NavGen.pm (stiahnutie)

Revízia 1.2, Fri Mar 14 14:21:27 2003 UTC (19 years, 8 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +37 -8 [lines]

make index generator recursive [NavGen.pm]

package Iotta::Input::NavGen;
use strict;
require Iotta::Elem;
our @ISA = ("Iotta::Elem");

sub trim {
  my $i = shift;
  $i =~ s/^[ \t\n]+//;
  $i =~ s/[ \t\n]+$//;
  return $i;
}

sub run {
  my $self = shift;
  my $m = shift;
  my $d = shift;
  $self->next->run ($m, $d) if ($self->next);
  push @{$self->files}, $m;
  return 0;
}

sub setup {
  my $s = shift;
  my $o = shift;
  #$s->chain->mod_creat ("test");
  $s->categ ($s->chain->mod_creat ($$o{categorizer}));
}

sub mkindex {
  my $s = shift;
  my $a = shift;
  my $d = "";
  print "creating index: $$a{input}\n";
  for my $sub (@{$$a{subs}}) {
    print "creating subindex: $$sub{input}\n";
    &mkindex ($s, $sub);
    print "end creating subindex: $$sub{input}\n";
    $d .= "L ".$$sub{input}.".html\n"; ## FIXME!!
    $d .= "T ".$$sub{title}."\n\n";
  }
  for (@{$$a{files}}) {
    $d .= "L ".$$_{relname}."\n";
    $d .= "T ".$$_{title}."\n\n";
  }
  $$a{format} = "index";
  $$a{top} = '.';
  $s->next->run ($a, $d) if ($s->next);
}

sub finish {
  my $s = shift;
  # build index list using categorizer
  my $indexes = $s->categ->sort ($s->files);
  # format the indexes into text files and process these
  for my $a (@$indexes) {
#    my $d;
    &mkindex ($s, $a);
#    for (@{$$a{subs}}) {
#      print "creating subindex: $$_{input}\n";
#      #$s->mkindex ($_);
#      print "end creating subindex: $$_{input}\n";
#      $d .= "L ".$$_{input}.".html\n"; ## FIXME!!
#      $d .= "T ".$$_{title}."\n\n";
#    }
#    for (@{$$a{files}}) {
#      $d .= "L ".$$_{relname}."\n";
#      $d .= "T ".$$_{title}."\n\n";
#    }
#    $$a{format} = "index";
#    $$a{top} = '.';
#    $s->next->run ($a, $d) if ($s->next);
  }
  my %sidx;
  my $d;
  for (@$indexes) {
    $d .= "L ".$$_{relname}."\n";
    $d .= "T ".$$_{title}."\n\n";
  }
  $sidx{format} = "index";
  $sidx{input} = "categories";
  $sidx{title} = "category index";
  $sidx{top} = '.';
  $s->next->run (\%sidx, $d) if ($s->next);
}

sub initialize {
  my $self = shift;
  my @files;
  $self->SUPER::initialize (@_);
  $self->{files} = \@files;
  $self->{categ} = 0;
}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok