Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 27. november 2022

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta / Input / Meta.pm (stiahnutie)

Revízia 1.1.1.1, Sun Feb 16 15:48:12 2003 UTC (19 years, 9 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +0 -0 [lines]

initial import of iotta into platon cvs

package Iotta::Input::Meta;
use strict;
use POSIX qw(strftime);
require Iotta::Elem;
our @ISA = ("Iotta::Elem");

sub run {
  my $self = shift;
  my $meta = shift;
  my $data = shift;
  print STDERR " getting metadata...\n";
  $$meta{date} = strftime '%d.%m.%Y', gmtime;
  print STDERR $$meta{date} ."\n";
  $$meta{time} = strftime '%H:%M:%S', gmtime;
  print STDERR $$meta{time} ."\n";
  $$meta{iotta} = "iotta 0.1.1";
  print STDERR $$meta{iotta} ."\n";
  $self->next->run ($meta, $data) if ($self->next);
  return 0;
}

#sub initialize {
#  my $self = shift;
#  $self->SUPER::initialize (@_);
#}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok