Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Streda, 27. september 2023

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta / Input / Header.pm (stiahnutie)

Revízia 1.2, Fri Mar 14 14:20:34 2003 UTC (20 years, 6 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +1 -0 [lines]

sort the topic-keyword array [Header.pm]

package Iotta::Input::Header;
use strict;
require Iotta::Elem;
our @ISA = ("Iotta::Elem");

sub trim {
  my $i = shift;
  $i =~ s/^[ \t\n]+//;
  $i =~ s/[ \t\n]+$//;
  return $i;
}

sub run {
  my $self = shift;
  my $m = shift;
  my $d = shift;
  my @topics;
  /()/;
  $d =~ s/^title:(.*?)\n//;
  $$m{title} = &trim ($1);
  $d =~ s/^topic:(.*?)\n//;
  @topics = split /,/, $1;
  @topics = map { &trim ($_) } @topics;
  push @topics, "unsorted" unless (scalar @topics);
  @topics = sort @topics;
  $$m{topics} = \@topics;
  $d =~ s/^format:(.*?)\n//;
  $$m{format} = &trim ($1);
  $d =~ s/^\n//;
  #$$m{name} = $name; # FIXME
  unless ($$m{title}) {
    my $title = $$m{name};
    $title =~ s!^./.*?/!!; # FIXME?
    $title =~ s!/!-!g;
    $$m{title} = $title;
  }
  $self->next->run ($m, $d) if ($self->next);
  return 0;
}

sub initialize {
  my $self = shift;
  $self->SUPER::initialize (@_);
}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok