Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 8. december 2023

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta / Chain.pm (stiahnutie)

Revízia 1.2, Sun Mar 23 11:29:54 2003 UTC (20 years, 8 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +13 -2 [lines]

automatically require module when instantiating it [Iotta/Chain.pm]

package Iotta::Chain;
use strict;
use Iotta;
our @ISA = ("Iotta");
sub read {
}

sub write {
}

sub setup {
}

sub run {
  my $self = shift;
  my $meta = shift;
  my $mod = ${$self->mods}[0];
  $mod->run ($meta, 0);
}

sub mod_add {
  my $self = shift;
  my $mod = shift;
  $mod->chain ($self);
  my $lmod = pop @{$self->mods};
  if ($lmod) {
    $lmod->next ($mod);
    push @{$self->mods}, $lmod;
  }
  push @{$self->mods}, $mod;
}

sub mod_inst {
  my $self = shift;
  my $modn = shift;
  my $req = $modn;
  $req =~ s/::/\//g;
  print STDERR "instantiating $modn\n";
  require "$req.pm";# unless $req =~ /^[ \t]*#.*$/;
  my $mod = $modn->new || die "could not instantiate $modn";
  return $mod;
}

sub mod_creat {
  my $s = shift;
  my $modn = shift;
  my $modt;
  my $cfg = $s->cfg;
  my %opts;
  for (keys (%$cfg)) {
    if (/^mod\/$modn\//) {
      my $opt = $_;
      $opt =~ s/^mod\/.*?\///;
      $opts{$opt} = $$cfg{$_};
    }
  }
  my $modt = $$cfg{"mod/$modn"};
  #print "trying to instantiate $modt (config)\n";
  #print "trying to instantiate $modn ($modt)\n";
  my $mod = $s->mod_inst ($modt);
  $mod->chain ($s);
  $mod->setup(\%opts);
  return $mod;
}

sub finish {
  my $self = shift;
  for (@{$self->mods}) {
    $_->finish;
  }
}

sub initialize {
  my $self = shift;
  my @initval;
  $self->SUPER::initialize (@_);
  @{$self->{mods}}=();
  $self->{data}="";
  $self->{cfg}=0;
}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok