Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 21. júl 2024

Súbor: [Platon] / iotta / Iotta.pm (stiahnutie)

Revízia 1.1.1.1, Sun Feb 16 15:48:06 2003 UTC (21 years, 5 months ago) by yenar


Zmeny od 1.1: +0 -0 [lines]

initial import of iotta into platon cvs

package Iotta;
use strict;
use Carp;

our $AUTOLOAD;

#sub ieval {
#  my $self = shift;
#  my $expr = shift;
#  return eval "$expr";
#}

sub new {
  my $self = {};
  my $proto = shift;
  my $class = ref ($proto) || $proto;
  $self->{type}="";
  #$self->{_public} = 
  bless $self, $class;
  $self->initialize (@_);
  return $self;
}

sub initialize {
}

sub DESTROY {
}

sub AUTOLOAD {
  my $self = shift;
  my $type = ref ($self);
  my $name = $AUTOLOAD;
  my $ex = 0; my $priv = 1;
  my $err;
  $name =~ s/.*://;

  $ex = exists $self->{$name};
  $priv = $name eq "priv";
  if (!$ex || $priv) {
    $err = "cannot access nonexistent object member: $type->$name" unless $ex;
    $err = "cannot access private object member: $type->$name" if $priv;
    print STDERR "error: $err\n";
    my $i = 0;
    while ($i < 128) {
      my @bt = caller ($i);
      my $bt = join (" - ", @bt);
      print STDERR "$bt\n" if $bt;
      $i ++;
    }
    die "Fatal error";
  }

  if (@_)  {
    return $self->{$name} = shift;
  } else {
    return $self->{$name};
  }
}

sub main {
}

1;

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok