Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 8. december 2023

Súbor: [Platon] / games / 3do-view / Makefile.dos (stiahnutie)

Revízia 1.3, Wed Jul 9 18:44:43 2003 UTC (20 years, 5 months ago) by nepto


Zmeny od 1.2: +6 -6 [lines]

Fixed several Makefile dependencies in MS-Dos and SVGAlib versions.

.AUTODEPEND

# $Platon: games/3do-view/Makefile.dos,v 1.2 2003/05/19 22:24:46 nepto Exp $

#
#    *Translator Definitions*
#
CC = bcc +3do-view.cfg
TASM = TASM
TLIB = tlib
TLINK = tlink
LIBPATH = Y:\PROG\BC\LIB
INCLUDEPATH = _shared;Y:\PROG\BC\INCLUDE

#
#  BGI (Borland Graphics Interface) driver object handling
#
BGIPATH = Y:\PROG\BC\BGI
BGIOBJ = bgiobj.exe
BGIDRV = egavga.bgi
BGIDRVOBJ = egavga.obj
BGIDRVNAME = _EGAVGA_driver

#
#    *Implicit Rules*
#
.c.obj:
 $(CC) -c {$< }

.cpp.obj:
 $(CC) -c {$< }

#
#  *List Macros*
#


EXE_dependencies = \
 dir.obj \
 3do-view.obj \
 my-graph.obj \
 standart.obj \
 mouse.obj \
 $(BGIDRVOBJ)

#
#  *Explicit Rules*
#
3do-view.exe: 3do-view.cfg $(EXE_dependencies)
 $(TLINK) /x/c/P-/L$(LIBPATH) @&&|
c0l.obj+
dir.obj+
3do-view.obj+
my-graph.obj+
standart.obj+
mouse.obj+
$(BGIDRVOBJ)
3do-view
    # no map file
graphics.lib+
emu.lib+
mathl.lib+
cl.lib
|

#
#  clean
#
clean:
  del *.obj
  del *.bak
  del 3do-view.cfg
  del 3do-view.exe


#
#  *Individual File Dependencies*
#
dir.obj: 3do-view.cfg dir.c dir.h

3do-view.obj: 3do-view.cfg 3do-view.c

my-graph.obj: 3do-view.cfg _shared\my-graph.c _shared\my-graph.h
  $(CC) -c _shared\my-graph.c

standart.obj: 3do-view.cfg _shared\stshared.c _shared\standart.c _shared\standart.h
  $(CC) -c _shared\standart.c

mouse.obj: 3do-view.cfg _shared\mouse.c _shared\mouse.h
  $(CC) -c _shared\mouse.c

$(BGIDRVOBJ):
  $(BGIPATH)\$(BGIOBJ) $(BGIPATH)\$(BGIDRV) $(BGIDRVOBJ) $(BGIDRVNAME)

#
#  *Compiler Configuration File*
#
3do-view.cfg: Makefile.dos
 copy &&|
-DPLATON_SYSTEM_MSDOS
-DPACKAGE="$(PACKAGE)"
-DVERSION="$(VERSION)"
-g1
-j1
-ml
-ff-
-w+
-N
-v
-G
-Z
-k-
-d
-b-
-vi-
-I$(INCLUDEPATH)
-L$(LIBPATH)
-P
-O
-Og
-Oe
-Om
-Ov
-Ol
-Ob
-Op
-Oi
| 3do-view.cfg


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok