Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 19. august 2022

Rozdiely pre Metafox/rewrite.php medzi verziami 1.5 a 1.8

verzia 1.5, 2012/10/07 15:45:58 verzia 1.8, 2012/10/10 18:28:51
Riadok 43 
Riadok 43 
 $link = $_GET['link'];  $link = $_GET['link'];
 require_once 'cfgldr.inc.php';  require_once 'cfgldr.inc.php';
   
 ezin_cgi_parse();  //ezin_cgi_parse(); trouble with link type 1 and redirects, for link type 2 no need
   
 $link_file_type = -1;  $link_file_type = -1;
   
Riadok 108  if ($link == 'index.php'
Riadok 108  if ($link == 'index.php'
                 if (strlen($link) == 0) {                  if (strlen($link) == 0) {
                         $link = 'index.php';                          $link = 'index.php';
                 }                  }
                 // redirect for old access-key                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                 $keys = array(                          // redirect for old access-key
                         array('ezin_article_key', 'article_id'),                          $keys = array(
                         array('ezin_section_key', 'section_id'),                                  array('ezin_article_key', 'article_id'),
                         array('ezin_author_key', 'author_id')                                  array('ezin_section_key', 'section_id'),
                 );                                  array('ezin_author_key', 'author_id')
                 foreach ($keys as $key) {                          );
                         $id_param = Platon::parse_id_param($key[0]);                          foreach ($keys as $key) {
                         $ar = ezin_validate_IDs(array($key[1] => $id_param));                                  $id_param = Platon::parse_id_param($key[0]);
                         if (isset($ar['redirect'])                                  $ar = ezin_validate_IDs(array($key[1] => $id_param));
                                 && $ar['redirect'])                                  if (isset($ar['redirect'])
                         {                                          && $ar['redirect'])
                                 ezin_redirect_auto($ar);                                  {
                                           ezin_redirect_auto($ar);
                                   }
                         }                          }
                           // end redirect for old access-key
                 }                  }
                 // end redirect for old access-key  
   
                 require_once $link;                  require_once $link;
         }          }
Riadok 157  if (in_array($link, array('section.php',
Riadok 159  if (in_array($link, array('section.php',
                 }                  }
   
         } else { // normal          } else { // normal
                 // redirect for old access-key                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
           $id_param = Platon::parse_id_param();                          // redirect for old access-key
                 switch($link) {                    $id_param = Platon::parse_id_param();
                         case 'article.php':                          switch($link) {
                                 $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $id_param));                                  case 'article.php':
                                 break;                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $id_param));
                         case 'section.php':                                          break;
                                 $ar = ezin_validate_IDs(array('section_id' => $id_param));                                  case 'section.php':
                                 break;                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('section_id' => $id_param));
                         case 'author.php':                                          break;
                                 $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $id_param));                                  case 'author.php':
                                 break;                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $id_param));
                 }                                          break;
                 if (isset($ar['redirect'])                          }
                         && $ar['redirect'])                          if (isset($ar['redirect'])
                 {                                  && $ar['redirect'])
                         ezin_redirect_auto($ar);                          {
                                   ezin_redirect_auto($ar);
                           }
                           // end redirect for old access-key
                 }                  }
                 // end redirect for old access-key  
                 require_once $link;                  require_once $link;
         }          }
 }  }
Riadok 241  if (strlen($link) > 0
Riadok 245  if (strlen($link) > 0
                         && strlen($args[0]) > 0)                          && strlen($args[0]) > 0)
                 {                  {
                         require_once 'cfgldr.inc.php';                          require_once 'cfgldr.inc.php';
                         // redirect for old access-key                          // check article
                         $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));                          if (ezin_exists_article($args[0])
                         if (isset($ar['redirect'])                                  && ezin_exists_section($args[0]))
                                 && $ar['redirect'])  
                         {                          {
                                 ezin_redirect_auto($ar);                                  $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));
                           } else {
                                   $ar = ezin_validate_IDs(array('section_id' => $args[0]));
                           }
                           if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                                   // redirect for old access-key
                                   if (isset($ar['redirect'])
                                           && $ar['redirect'])
                                   {
                                           ezin_redirect_auto($ar);
                                   }
                                   // end redirect for old access-key
                         }                          }
                         // end redirect for old access-key  
   
                         if (intval($ar['article_id']) > 0) {                          if (intval($ar['article_id']) > 0) {
                                 $ezin_cgi['query_string'] = $args;                                  $ezin_cgi['query_string'] = $args;
Riadok 269  if (strlen($link) > 0
Riadok 282  if (strlen($link) > 0
                         $showed = false;                          $showed = false;
                         if (ezin_get_rewrite_key($args[0]) == 'author') {                          if (ezin_get_rewrite_key($args[0]) == 'author') {
                                 array_shift($args);                                  array_shift($args);
                                 // redirect for old access-key                                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                                 $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $args[0]));                                          // redirect for old access-key
                                 if (isset($ar['redirect'])                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $args[0]));
                                         && $ar['redirect'])                                          if (isset($ar['redirect'])
                                 {                                                  && $ar['redirect'])
                                         ezin_redirect_auto($ar);                                          {
                                                   ezin_redirect_auto($ar);
                                           }
                                           // end redirect for old access-key
                                 }                                  }
                                 // end redirect for old access-key  
                                 $ezin_cgi['query_string'] = $args;                                  $ezin_cgi['query_string'] = $args;
                                 $ezin_cgi['input'] = 'author';                                  $ezin_cgi['input'] = 'author';
                                 $showed = true;                                  $showed = true;
Riadok 289  if (strlen($link) > 0
Riadok 304  if (strlen($link) > 0
                         }                          }
                         if (!$showed) {                          if (!$showed) {
                                 array_shift($args);                                  array_shift($args);
                                 // redirect for old access-key                                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                                 $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));                                          // redirect for old access-key
                                 if (isset($ar['redirect'])                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));
                                         && $ar['redirect'])                                          if (isset($ar['redirect'])
                                 {                                                  && $ar['redirect'])
                                         ezin_redirect_auto($ar);                                          {
                                                   ezin_redirect_auto($ar);
                                           }
                                           // end redirect for old access-key
                                 }                                  }
                                 // end redirect for old access-key  
                                 $ezin_cgi['query_string'] = $args;                                  $ezin_cgi['query_string'] = $args;
                                 $ezin_cgi['input'] = 'article';                                  $ezin_cgi['input'] = 'article';
                         }                          }

Legend:
Odstranené z verzie1.5  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii1.8

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok