Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 19. august 2022

Rozdiely pre Metafox/rewrite.php medzi verziami 1.8 a 1.10

verzia 1.8, 2012/10/10 18:28:51 verzia 1.10, 2014/01/02 11:02:26
Riadok 132  if ($link == 'index.php'
Riadok 132  if ($link == 'index.php'
 }  }
   
 // type 1  // type 1
 if (in_array($link, array('section.php', 'article.php', 'author.php', 'print.php'))) {  if (in_array($link, array('section.php', 'article.php', 'author.php', 'print.php', 'message.php'))) {
         $link_file_type = 1;          $link_file_type = 1;
         if ( $ezin_cfg['link_file_type'] != 1          if ( $ezin_cfg['link_file_type'] != 1
                 && $ezin_cfg['link_redirect'] > 0)                  && $ezin_cfg['link_redirect'] > 0)
Riadok 155  if (in_array($link, array('section.php',
Riadok 155  if (in_array($link, array('section.php',
                                 $article_id = Platon::parse_id_param();                                  $article_id = Platon::parse_id_param();
                                 ezin_redirect_print($article_id);                                  ezin_redirect_print($article_id);
                                 break;                                  break;
                           case 'message.php':
                                   $message_id = Platon::parse_id_param();
                                   ezin_redirect_message($message_id);
                                   break;
                 }                  }
   
         } else { // normal          } else { // normal
                 if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                         // redirect for old access-key                          // redirect for old access-key
                   $id_param = Platon::parse_id_param();                          $id_param = Platon::parse_id_param();
                         switch($link) {                          switch($link) {
                                 case 'article.php':                                  case 'article.php':
                                         $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $id_param));                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $id_param));
Riadok 172  if (in_array($link, array('section.php',
Riadok 175  if (in_array($link, array('section.php',
                                 case 'author.php':                                  case 'author.php':
                                         $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $id_param));                                          $ar = ezin_validate_IDs(array('author_id' => $id_param));
                                         break;                                          break;
                                   case 'message.php':
                                           $ar = ezin_validate_IDs(array('message_id' => $id_param));
                                           break;
                         }                          }
                         if (isset($ar['redirect'])                          if (isset($ar['redirect'])
                                 && $ar['redirect'])                                  && $ar['redirect'])
Riadok 225  if (strlen($link) > 0
Riadok 231  if (strlen($link) > 0
                                 ezin_redirect_print($args[1]);                                  ezin_redirect_print($args[1]);
                                 $showed = true;                                  $showed = true;
                         }                          }
               if (ezin_get_rewrite_key($args[0]) == 'message') {
                                   ezin_redirect_message($args[1]);
                                   $showed = true;
                           }
                         if (!$showed) {                          if (!$showed) {
                                 ezin_redirect_article($args[1]);                                  ezin_redirect_article($args[1]);
                         }                          }
Riadok 302  if (strlen($link) > 0
Riadok 312  if (strlen($link) > 0
                                 $ezin_cgi['input'] = 'print';                                  $ezin_cgi['input'] = 'print';
                                 $showed = true;                                  $showed = true;
                         }                          }
                         if (!$showed) {              if (ezin_get_rewrite_key($args[0]) == 'message') {
                                 array_shift($args);                                  array_shift($args);
                                   $ezin_cgi['query_string'] = $args;
                                   $ezin_cgi['input'] = 'message';
                                   $showed = true;
                           }
                           if (!$showed) {
                                   $section_id = array_shift($args);
                                 if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {                                  if ($ezin_cfg['redirect_equal_url'] == 1) {
                                         // redirect for old access-key                                          // redirect for old access-key
                                         $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));                                          if ($section_id == $args[0]) {
                                                   $ar = ezin_validate_IDs(array('section_id' => $args[0]));
                                                   $ar['redirect'] = true;
                                           } else {
                                                   $ar = ezin_validate_IDs(array('article_id' => $args[0]));
                                           }
                                         if (isset($ar['redirect'])                                          if (isset($ar['redirect'])
                                                 && $ar['redirect'])                                                  && $ar['redirect'])
                                         {                                          {

Legend:
Odstranené z verzie1.8  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii1.10

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok