Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Pondelok, 16. máj 2022

CVS log pre scripts/shell/sign/sign-gen.sh

[BACK] Up to [Platon] / scripts / shell / sign

Zobrazenie rozdielov medzi ľubovoľnými revíziami


Základná vetva: MAIN


Revízia 1.11 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Nov 9 18:54:22 2003 UTC (18 years, 6 months ago) by nepto


Zmeny od 1.10: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.10 (unified)

Added $Platon$ header.

Revízia 1.10 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Jun 21 14:15:15 2002 UTC (19 years, 10 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.9: +43 -36 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.9 (unified)

Header & copyright updates.
'cat' command optimalizations.
Improvements & sync.

Revízia 1.9 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Jun 16 10:17:25 2002 UTC (19 years, 11 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.8: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.8 (unified)

Updated $SIGN_DIR constant according to new position in directory tree.

Revízia 1.8 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 12 17:33:02 2002 UTC (20 years, 1 month ago) by jombik9

Zmeny od 1.7: +147 -71 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.7 (unified)

Multi user support implemented.
Only enabled signatures are now written in ~/.s.db file.
Documentation update.

Revízia 1.7 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Fri Apr 5 03:24:27 2002 UTC (20 years, 1 month ago) by jombik9

Zmeny od 1.6: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.6 (unified)

Shell migration from bash to sh.

Revízia 1.6 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Tue Feb 12 00:34:27 2002 UTC (20 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.5: +2 -2 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.5 (unified)

Sync.
New shell scripts.
CVS tags inprovements.
Extended pipelining merging and code stabilization.

Revízia 1.5 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Feb 4 15:05:00 2002 UTC (20 years, 3 months ago) by host8

Zmeny od 1.4: +2 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.4 (unified)

Added '$Id/Log: $' keyword substitution for simple identification version of file.

Revízia 1.4 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Mon Feb 4 00:17:53 2002 UTC (20 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.3: +7 -4 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.3 (unified)

New scripts.

Revízia 1.3 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Sun Feb 3 19:53:08 2002 UTC (20 years, 3 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.2: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.2 (unified)

Sync.
$SIGN_DIR modified to new location.

Revízia 1.2 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Jan 16 13:39:20 2002 UTC (20 years, 4 months ago) by jombik9

Zmeny od 1.1: +1 -1 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (unified)

Bogus '-' removed in ps command.

Revízia 1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 7 17:59:07 2001 UTC (20 years, 6 months ago) by jombik9

Initial revision

Revízia 1.1.1.1 / (stiahnutie) - [označiť k rozdielom], Wed Nov 7 17:59:07 2001 UTC (20 years, 6 months ago) by jombik9


Zmeny od 1.1: +0 -0 [lines]
Rozdiely voči predchádzajúcej verzii 1.1 (unified)

More complex e-mail signature generator & handler

Tento formulár umožňuje zobrazenie rozdielov medzii ľubovoľnými dvomi revíziami jedného súboru. Môžete vybrať symbolické meno revízie alebo priamo zadať číslo revízie do vstupného textového poľa.
Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok