Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Streda, 18. máj 2022

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.awk medzi verziami 1.3 a 1.4

verzia 1.3, 2006/01/12 19:06:36 verzia 1.4, 2006/01/12 19:28:46
Riadok 1 
Riadok 1 
 #!/usr/bin/awk -v FS="[: \t]+" -f  #!/usr/bin/awk -f
   
 #  #
 # ifconfig-parse.awk - parse output from ifconfig and print  # ifconfig-parse.awk - parse output from ifconfig and print
Riadok 22 
Riadok 22 
   
 BEGIN {  BEGIN {
         iface_count = 0;          iface_count = 0;
         SUBSEP = ":";  
 }  }
   
 /^[a-zA-Z0-9:]+[ \t]+/ { # Linux  /^[a-zA-Z0-9:]+[ \t]+/ { # Linux interface
         iface = $1;          split($1, fields, ":");
           iface = fields[1];
         ipcount[iface]++;          ipcount[iface]++;
           hwaddr[iface] = $NF;
         iface_count++;          iface_count++;
 }  }
   
 /^[ \t]+inet addr:/ { # Linux  /^[ \t]+inet addr:/ { # Linux IP address
         split($0, fields, "[ \t:]+");          split($0, fields, "[ \t:]+");
         ip[iface, ipcount[iface]] = fields[4];          ip[iface, ipcount[iface]] = fields[4];
         bcast[iface] = fields[6]; # bad for loopback interface, but we don't need this          bcast[iface] = fields[6]; # bad for loopback interface, but we don't need this
         mask[iface] = fields[NF];          idx = length(fields);
           mask[iface] = fields[idx];
 }  }
   
 /^[ \t]+inet6 addr:/ { # Linux  /^[ \t]+inet6 addr:/ { # Linux IPv6 address
         split($0, fields, "[ \t]+");          split($0, fields, "[ \t]+");
         ip6[iface] = fields[4];          ip6[iface] = fields[4];
         scope6[iface] = fields[5];          scope6[iface] = fields[5];
Riadok 49  END {
Riadok 51  END {
         for (i in scope6)       { printf "SCOPE_6_%s=\"%s\";    export SCOPE_6_%s;\n",  i, scope6[i],   i; }          for (i in scope6)       { printf "SCOPE_6_%s=\"%s\";    export SCOPE_6_%s;\n",  i, scope6[i],   i; }
         for (i in bcast)        { printf "Bcast_%s=\"%s\";              export Bcast_%s;\n",    i, bcast[i],    i; }          for (i in bcast)        { printf "Bcast_%s=\"%s\";              export Bcast_%s;\n",    i, bcast[i],    i; }
         for (i in mask)         { printf "Mask_%s=\"%s\";               export Mask_%s;\n",             i, mask[i],             i; }          for (i in mask)         { printf "Mask_%s=\"%s\";               export Mask_%s;\n",             i, mask[i],             i; }
           for (i in hwaddr)       { printf "HWaddr_%s=\"%s\";             export HWaddr_%s;\n",   i, hwaddr[i],   i; }
         for (i in ipcount)      { printf "IPcount_%s=\"%s\";    export IPcount_%s;\n",  i, ipcount[i],  i; }          for (i in ipcount)      { printf "IPcount_%s=\"%s\";    export IPcount_%s;\n",  i, ipcount[i],  i; }
         for (i in ipcount) {          for (i in ipcount) {
                 printf "IP_%s=\"", i;                  printf "IP_%s=\"", i;

Legend:
Odstranené z verzie1.3  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii1.4

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok