Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Súbor: [Platon] / scripts / shell / firewall / fw-universal.sh (stiahnutie)

Revízia 1.1, Fri Oct 24 15:40:44 2003 UTC (18 years, 1 month ago) by rajo

Universal firewall script.

#!/bin/sh

#
# This will be universal firewalling script in near future
# Can be started by init or by hand.
#
# Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
# Copyright (c) 2003 Platon SDG, http://platon.sk/
# Licensed under terms of GNU General Public License.
# All rights reserved.
#
# $Platon: $
#

#
# Config:
#

DESC="firewall"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

DEFAULT_POLICY="DROP"
# which modules to load
MODULES="ipt_LOG ipt_REJECT ip_conntrack_ftp"

LOG_LIMIT="-m limit --limit 12/h --limit-burst 10"

# Paths:
IPTABLES="/sbin/iptables"
#IPTABLES=":" # for testing only - does nothing
IFCONFIG="/sbin/ifconfig"
DEPMOD="/sbin/depmod"
MODPROBE="/sbin/modprobe"
RMMOD="/sbin/rmmod"

AWK="/usr/bin/awk"

# interface connected to cruel world (internet jungle)
INET_IFACE="eth0"
INET_IP="IP_$INET_IFACE"

# loopback interface
LO_IFACE="lo"
LO_IP="IP_$LO_IFACE"

# Which ports will be allowed on INPUT (TCP connections)
# 21 - ftp, 22 - ssh, 25 - smtp, 53 - DNS server TCP, 80 - www, 110 - POP3
# 143 - IMAP, 443 - HTTPS, 873 - rsync server
# 123 137 138 139 631 - samba
ACCEPT_INPUT_TCP="123 137 138 139 631 22 80"

# Which ports will be allowed on INPUT (UDP connections)
# 53 - DNS server, 517 - talk, 518 - ntalk
ACCEPT_INPUT_UDP="123 137 138 139 631"

# allow some ICMP packets - needed for ping etc.
ACCEPT_ICMP_PACKETS="echo-reply destination-unreachable echo-request time-exceeded"

# load necessary modules from $MODULES variable
load_modules()
{ # {{{
  echo "# Loading modules"
  for mod in $MODULES; do
    echo "  $MODPROBE $mod"
    $MODPROBE $mod
  done
} # }}}

# unload necessary modules from $MODULES variable
unload_modules()
{ # {{{
  # reverse modules
  echo "# Removing modules"
  R_MODULES=`echo "$MODULES" | tr ' ' '\012' | tac | tr '\012' ' '`
  for mod in $R_MODULES; do
    echo "  $RMMOD $mod"
    $RMMOD $mod
  done
} # }}}

# print status of found interfaces
print_iface_status()
{ # {{{
  # Print interfaces:
  echo "# iface  | IP addr  | broadcast  | netmask  | HW addr"
  for iface in $interfaces; do
    IP="IP_$iface"; Bcast="Bcast_$iface"; Mask="Mask_$iface"; HWaddr="HWaddr_$iface";
    echo "$iface  | ${!IP}  | ${!Bcast}  | ${!Mask}  | ${!HWaddr}"
  done
} # }}}

# set default policy (variable $DEFAULT_POLICY)
set_default_policy()
{ # {{{
  # Set default policy
  for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do
    $IPTABLES -P $chain $DEFAULT_POLICY
  done
} # }}}

antispoof_on()
{ # {{{
  for interface in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo "1" > ${interface}
  done
} # }}}

# clear status of iptable chains
remove_chains()
{ # {{{
  $IPTABLES -F # clear all chains
  $IPTABLES -X # remove all chains
} # }}}

# all packets on loopback are accted
set_loopback()
{ # {{{
  $IPTABLES -A INPUT -j ACCEPT -i $LO_IFACE
  $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT -o $LO_IFACE
} # }}}

# DROP packages from nmap(1)
nmap_scan_filter()
{ # {{{

  echo -en "Turning on nmap scan filter "

  for chain in INPUT FORWARD; do
    echo -en "."
    # Nie je nastaveny ziaden bit
    $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags ALL NONE $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain ALL NONE: "
    $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP 

    # dva odporujuuce si flagy su nastavene:
    for flags in  SYN,FIN  SYN,RST  FIN,RST  ; do
      echo -en "."
      $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain $flags: "
      $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags $flags $flags -j DROP 
    done

    # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK
    for flags in  FIN  PSH  URG  ; do
      echo -en "."
      $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "nmap scan $chain ACK,$flags: "
      $IPTABLES -A $chain  -p tcp --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP 
    done
  done
  
  echo "done."

} # }}}

# drop packets in state INVALID
invalid_packet_filter()
{ # {{{
  
  echo -en "Turning on INVALID packet filter "
  for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do
    echo -en "."
    $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "INVALID $chain: "
    $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID -j DROP 
  done

  echo "done."

} # }}}

syn_flood()
{ # {{{
  $IPTABLES -N syn-flood
  $IPTABLES -A syn-flood -m limit --limit 1/s --limit-burst 4 -j RETURN
  $IPTABLES -A syn-flood -j DROP

  $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p tcp --syn -j syn-flood

  # Paket je označený jako NEW, ale nemá nastavený SYN flag - pryč s ním
  $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP


} # }}}

anti_spoof_filter()
{ # {{{
  
#  http://www.iana.com/assignments/ipv4-address-space

  $IPTABLES -N spoof

  echo "Turning on antispoof filter for interface $INET_IFACE "
  # Ochrana proti Spoogingu zo spetnej slucky
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:127.0.0.0/8 src" 
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 127.0.0.0/8 -j DROP 
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -d 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:127.0.0.0/8 dest"
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -d 127.0.0.0/8 -j DROP
  # Ochrana proti Spoofingu Internetu z adries urcenych pre lokalne siete 
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 192.168.0.0/16 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:192.168.0.0/16 src"
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 192.168.0.0/16 -j DROP     # RFC1918
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 172.16.0.0/12 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:172.16.0.0/12 src"
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 172.16.0.0/12 -j DROP     # RFC1918
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 10.0.0.0/8 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:10.0.0.0/8 src"
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 10.0.0.0/8 -j DROP # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "Reserved IP:96.0.0.0/4 src"
  $IPTABLES -A spoof -i $INET_IFACE -s 96.0.0.0/4 -j DROP       # IANA
  echo "... done."
} # }}}

mangle_prerouting()
{ # {{{

  echo "Optimizing PREROUTING TOS"
  # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet
  # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p tcp --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput

} # }}}

mangle_output()
{ # {{{

  echo "Optimizing OUTPUT TOS"
  # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet
  # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --dport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay
  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $INET_IFACE -p tcp --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput

} # }}}

# accept TCP packets for ports in $ACCEPT_INPUT_TCP
# accept UDP packets for ports in $ACCEPT_INPUT_UDP
allow_input()
{ # {{{
  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
    echo -en "Accepting INPUT TCP connections on ports: "
    for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do
      echo -en " $port"
      $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d ${!INET_IP} -p TCP --dport $port -j ACCEPT
    done
    echo "."
  fi

  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
    echo -en "Accepting INPUT UDP connections on ports: "
    for port in $ACCEPT_INPUT_UDP; do
      echo -en " $port"
      #$IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -d ${!INET_IP} -p UDP --dport $port -j ACCEPT
      $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p UDP --dport $port -j ACCEPT
    done
    echo "."
  fi

} # }}}

# ACCEPT all packets from our IP address
allow_output()
{ # {{{

  # Povolíme odchozí pakety, které mají naše IP adresy
  echo "Accepting OUTPUT packets from ${!LO_IP} ${!INET_IP}"
  $IPTABLES -A OUTPUT -s ${!LO_IP} -j ACCEPT
  $IPTABLES -A OUTPUT -s ${!INET_IP} -j ACCEPT

} # }}}

allow_icmp()
{ # {{{

  echo -en "Accepting ICMP packets:"
  # Službu AUTH není dobré filtrovat pomocí DROP, protože to může
  # vést k prodlevám při navazování některých spojení. Proto jej
  # sice zamítneme, ale vygenerujeme korektní ICMP chybovou zprávu
  $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p TCP --dport 113 -j REJECT --reject-with tcp-reset #AUTH server

  # accept only allowed ICMP packets
  for type in $ACCEPT_ICMP_PACKETS; do
    echo -en " $type"
    $IPTABLES -A INPUT -i $INET_IFACE -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT
  done
  echo "  done."

} # }}}

log_input_drop()
{ # {{{

  prefix="input drop: "
  echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"
  $IPTABLES -A INPUT $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "$prefix"

} # }}}

log_output_drop()
{ # {{{

  prefix="output drop: "
  echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"
  # Ostatní pakety logujeme (neměly by být žádné takové)
  $IPTABLES -A OUTPUT $LOG_LIMIT -j LOG --log-prefix "$prefix"

} # }}}

accept_related()
{ # {{{
  
  echo "Accepting ESTABLISHED, RELATED packets for IP ${!INET_IP}"
  $IPTABLES -A INPUT -d ${!INET_IP} -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

} # }}}

accept_loopback()
{ # {{{
  
  # Loopback není radno omezovat
  echo "Accepting loopback"
  $IPTABLES -A INPUT -i $LO_IFACE -j ACCEPT

} # }}}

# Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD
# -- creates shell variables like IP_eth0="192.168.1.123"
# http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh
parse_ifconfig()
{ # {{{
  # Parse output from ifconfig:
  eval `$IFCONFIG | \
    $AWK 'BEGIN { interfaces=""; }
      /^[a-zA-Z0-9]+[ \t]+/ { # Linux
        iface=$1;
        interfaces = sprintf("%s %s", interfaces, iface);
        printf "\nIFACE_%s=\"%s\";  export IFACE_%s;\n", iface, iface, iface;
        printf "HWaddr_%s=\"%s\";  export HWaddr_%s;\n", iface, $5, iface;
      }
      /^[ \t]+inet addr:/ { # Linux
        split($0, fields, "[ \t:]+");
        printf "IP_%s=\"%s\";  export IP_%s;\n", iface, fields[4], iface;
        printf "Bcast_%s=\"%s\";  export Bcast_%s;\n", iface, fields[6], iface;
        printf "Mask_%s=\"%s\";  export Mask_%s;\n", iface, fields[8], iface;
      }
      /^[a-zA-Z0-9]+:/ { # FreeBSD
        iface = $1;
        sub(":", "", iface);
        interfaces = sprintf("%s %s", interfaces, iface);
        printf "\nIFACE_%s=\"%s\";  export IFACE_%s;\n", iface, iface, iface;
      }
      /^[ \t]+inet [0-9]+/ { # FreeBSD
        printf "IP_%s=\"%s\";  export IP_%s;\n", iface, $2, iface;
        printf "Bcast_%s=\"%s\";  export Bcast_%s;\n", iface, $6, iface;
        printf "Mask_%s=\"%s\";  export Mask_%s;\n", iface, $4, iface;
      }
      /^[ \t]+ether/ { # FreeBSD
        printf "HWaddr_%s=\"%s\";  export HWaddr_%s;\n", iface, $2, iface;
      }
      END { printf "\ninterfaces=\"%s\";   export interfaces;\n", interfaces; }
  '`

  # Now we have defined variables like this:
  # IFACE_eth0 HWaddr_eth0 IP_eth0 Bcast_eth0 Mask_eth0
  # IFACE_lo  HWaddr_lo  IP_lo  Bcast_lo  Mask_lo
  # interfaces

} # }}}


parse_ifconfig

case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting $DESC: "
    # Inicialize modules
    $DEPMOD -a
    load_modules

    #
    # (un)commnet next lines as needed
    #
    set_default_policy
    set_loopback
    nmap_scan_filter
    invalid_packet_filter
    #anti_spoof_filter
    syn_flood
    mangle_prerouting
    mangle_output
    allow_input
    allow_output
    accept_related
    accept_loopback
    log_input_drop
    log_output_drop
    ;;
    
  stop)
    echo -n "Stopping $DESC: "
    unload_modules
    remove_chains
    set_default_policy
    ;;

  status)
    print_iface_status; echo
    $IPTABLES -L -nv
    ;;

  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|stop}" >&2
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# vim600: fdm=marker fdl=0 fdc=3


Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok