Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.91 a 2.92

verzia 2.91, 2012/02/14 22:52:12 verzia 2.92, 2012/10/30 16:08:52
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.90 2012-02-11 19:38:51 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.91 2012-02-14 22:52:12 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 350  invalid_packet_filter()
Riadok 350  invalid_packet_filter()
                         print_info -ne " XEN_MODE ";                          print_info -ne " XEN_MODE ";
                         continue;                          continue;
                 fi                  fi
                 $IPTABLES_LOG   -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "                  $IPTABLES_LOG   -A $chain -m conntrack --ctstate INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "
                 print_info -en "."                  print_info -en "."
                 $IPTABLES               -A $chain -m state --state INVALID -j DROP                  $IPTABLES               -A $chain -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
                 print_info -en "."                  print_info -en "."
         done          done
   
Riadok 370  syn_flood()
Riadok 370  syn_flood()
                 $IPTABLES -A INPUT -i $riface -p TCP --syn -j syn-flood                  $IPTABLES -A INPUT -i $riface -p TCP --syn -j syn-flood
   
                 # packet is marked az NEW, but doesn't have SYN flag - drop it                  # packet is marked az NEW, but doesn't have SYN flag - drop it
                 $IPTABLES -A INPUT -i $riface -p TCP ! --syn -m state --state NEW -j DROP                  $IPTABLES -A INPUT -i $riface -p TCP ! --syn -m conntrack --ctstate NEW -j DROP
         done          done
   
   
Riadok 492  masquerade()
Riadok 492  masquerade()
                                                                 END { printf "remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", remote_ip, remote_port, local_port; }'`                                                                  END { printf "remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", remote_ip, remote_port, local_port; }'`
                         print_info -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(tcp)"                          print_info -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(tcp)"
                         $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \                          $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \
                                 -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! $lan_ip \                                  -i $NAT_SUBNET_IFACE \
                                 --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port                                  --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port
                 done                  done
                 for redirect in $NAT_UDP_PORT_REDIRECT; do                  for redirect in $NAT_UDP_PORT_REDIRECT; do
Riadok 521  masquerade()
Riadok 521  masquerade()
                 # don't forward Miscrosoft protocols - NOT RFC compliant packets                  # don't forward Miscrosoft protocols - NOT RFC compliant packets
                 if [ ! -z "$NAT_FORWARD_MICROSOFT" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_FORWARD_MICROSOFT" ]; then
                         if [ "x$NAT_FORWARD_MICROSOFT" = "xno" ]; then                          if [ "x$NAT_FORWARD_MICROSOFT" = "xno" ]; then
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP ! --syn -m state --state NEW -j DROP                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP ! --syn -m conntrack --ctstate NEW -j DROP
   
                                 for port in 67 68 69 135 445 1434 6667; do                                  for port in 67 68 69 135 445 1434 6667; do
                                         $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -j DROP                                          $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -j DROP
Riadok 534  masquerade()
Riadok 534  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP ports:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP ports:"
                         for port in $NAT_FORWARD_TCP_PORTS; do                          for port in $NAT_FORWARD_TCP_PORTS; do
                                 print_info -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 543  masquerade()
Riadok 543  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP ports:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP ports:"
                         for port in $NAT_FORWARD_UDP_PORTS; do                          for port in $NAT_FORWARD_UDP_PORTS; do
                                 print_info -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 553  masquerade()
Riadok 553  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP hosts:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP hosts:"
                         for host in $NAT_FORWARD_TCP_HOSTS; do                          for host in $NAT_FORWARD_TCP_HOSTS; do
                                 print_info -en " $host"                                  print_info -en " $host"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -d $host -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -d $host -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 564  masquerade()
Riadok 564  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP hosts:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP hosts:"
                         for host in $NAT_FORWARD_UDP_HOSTS; do                          for host in $NAT_FORWARD_UDP_HOSTS; do
                                 print_info -en " $host"                                  print_info -en " $host"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -d $host -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -d $host -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 575  masquerade()
Riadok 575  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP clients:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP clients:"
                         for client in $NAT_FORWARD_TCP_CLIENTS; do                          for client in $NAT_FORWARD_TCP_CLIENTS; do
                                 print_info -en " $client"                                  print_info -en " $client"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -s $client -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -s $client -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 586  masquerade()
Riadok 586  masquerade()
                         print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP clients:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP clients:"
                         for client in $NAT_FORWARD_UDP_CLIENTS; do                          for client in $NAT_FORWARD_UDP_CLIENTS; do
                                 print_info -en " $client"                                  print_info -en " $client"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -s $client -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -s $client -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 633  masquerade()
Riadok 633  masquerade()
                 fi                  fi
   
                 # Keep state of connections from private subnets                  # Keep state of connections from private subnets
                 $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  $IPTABLES -A OUTPUT  -m conntrack --ctstate NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  #$IPTABLES -A FORWARD -m conntrack --ctstate NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
                 # hide NAT clients behind firewall: - set TTL                  # hide NAT clients behind firewall: - set TTL
                 # XXX: warning: this breaks traceroute !!!                  # XXX: warning: this breaks traceroute !!!
Riadok 657  log_new_connections()
Riadok 657  log_new_connections()
                         fi                          fi
                         print_info -en "Logging new connections $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS:"                          print_info -en "Logging new connections $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS:"
                         for proto in $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS; do                          for proto in $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS; do
                                 $IPTABLES_LOG -A INPUT   -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "IN  connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A INPUT   -m conntrack --ctstate NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "IN  connection: "
                                 $IPTABLES_LOG -A OUTPUT  -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "OUT connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A OUTPUT  -m conntrack --ctstate NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "OUT connection: "
                                 $IPTABLES_LOG -A FORWARD -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "FWD connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A FORWARD -m conntrack --ctstate NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "FWD connection: "
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 1368  accept_related()
Riadok 1368  accept_related()
 { # {{{  { # {{{
   
         print_info -en "Accepting ESTABLISHED, RELATED packets ..."          print_info -en "Accepting ESTABLISHED, RELATED packets ..."
         $IPTABLES -A INPUT      -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT          $IPTABLES -A INPUT      -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
         $IPTABLES -A OUTPUT     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT          $IPTABLES -A OUTPUT     -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
         print_info " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}

Legend:
Odstranené z verzie2.91  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.92

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok