Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.87 a 2.88

verzia 2.87, 2012/02/10 23:01:58 verzia 2.88, 2012/02/11 18:59:55
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.86 2012-01-24 20:55:35 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.87 2012-02-10 23:01:58 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 1482  deploy_block()
Riadok 1482  deploy_block()
         TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1          TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1
         trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15          trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
         for i in $*; do          for i in $*; do
                 echo $i >> $TMPFILE;                  echo "block $i" >> $TMPFILE;
         done          done
         while read conn keyfile          while read conn keyfile
         do          do
Riadok 1492  deploy_block()
Riadok 1492  deploy_block()
                            ;;                             ;;
            esac             esac
            print_info "Deploying to $conn ...";             print_info "Deploying to $conn ...";
            cat $TMPFILE | ssh -i $keyfile $conn $0 block             cat $TMPFILE | ssh -i $keyfile $conn $0 remote
         done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list          done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list
         rm -f $TMPFILE          rm -f $TMPFILE
 } # }}}  } # }}}
Riadok 1516  deploy_update()
Riadok 1516  deploy_update()
         QUIET=yes $0 start          QUIET=yes $0 start
         while read conn keyfile          while read conn keyfile
         do          do
            case "$conn" in                  case "$conn" in
                    ""|\#*)                          ""|\#*)
                            continue                                  continue
                            ;;                                  ;;
            esac                  esac
            print_info "Updating $conn ...";             print_info "Updating $conn ...";
            ssh -i $keyfile $conn $0 update             echo "update" | ssh -i $keyfile $conn $0 remote
         done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list          done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list
 } # }}}  } # }}}
   
   remote()
   { # {{{
           while read comnd par
           do
                   case "$comnd" in
                           block)
                                   echo "Blocking '$par'..."
                                   add_banned_ip $par
                                   ;;
                           update)
                                   echo "Updating..."
                                   update
                                   ;;
                           ""|\#*)
                                   echo "Line '$comnd $par' ignored"
                                   continue
                                   ;;
                   esac
           done
   } # }}}
   
 # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD  # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD
 # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh  # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh
 parse_ifconfig()  parse_ifconfig()
Riadok 1774  case "$1" in
Riadok 1795  case "$1" in
         deploy-update)          deploy-update)
                 deploy_update;                  deploy_update;
                 ;;                  ;;
           remote)
                   remote;
                   ;;
         *)          *)
                 echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge|block|deploy-block|deploy-update|update}" >&2                  echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge|block|deploy-block|deploy-update|update}" >&2
                 exit 1                  exit 1

Legend:
Odstranené z verzie2.87  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.88

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok