Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.70 a 2.71

verzia 2.70, 2009/07/01 12:28:07 verzia 2.71, 2009/11/06 23:14:36
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.69 2009-07-01 12:23:11 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.70 2009-07-01 12:28:07 nepto Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 652  drop_input()
Riadok 652  drop_input()
                 done                  done
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
           if [ ! -z "$REAL_DROP_INPUT_TCP" ]; then
                   print_info -en "Drop REAL all INPUT TCP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_DROP_INPUT_TCP; do
                           print_info -en " $port(ALL)"
                           $IPTABLES -A INPUT -p TCP --dport $port -j DROP
                   done
                   print_info " done."
           fi
           if [ ! -z "$REAL_DROP_INPUT_UDP" ]; then
                   print_info -en "Drop REAL all INPUT UDP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_DROP_INPUT_UDP; do
                           print_info -en " $port(ALL)"
                           $IPTABLES -A INPUT -p UDP --dport $port -j DROP
                   done
                   print_info " done."
           fi
 } # }}}  } # }}}
   
 reject_input()  reject_input()
Riadok 676  reject_input()
Riadok 692  reject_input()
                 done                  done
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
           if [ ! -z "$REAL_REJECT_INPUT_TCP" ]; then
                   print_info -en "Reject REAL all INPUT TCP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_REJECT_INPUT_TCP; do
                           print_info -en " $port(ALL)"
                           $IPTABLES -A INPUT -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with $REJECT_WITH
                   done
                   print_info " done."
           fi
           if [ ! -z "$REAL_REJECT_INPUT_UDP" ]; then
                   print_info -en "Reject REAL all INPUT UDP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_REJECT_INPUT_UDP; do
                           for riface in $REAL_INTERFACES; do
                                   print_info -en " $port(ALL)"
                                   $IPTABLES -A INPUT -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with $REJECT_WITH
                           done
                   done
                   print_info " done."
           fi
 } # }}}  } # }}}
   
 allow_input()  allow_input()
 { # {{{  { # {{{
   
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 print_info -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  print_info -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
Riadok 721  allow_input()
Riadok 754  allow_input()
                 done                  done
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
   
           if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                   print_info -en "Accepting REAL all INPUT TCP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
                           src_ip=""
                           eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                           print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                           if [ -z "$src_ip" ]; then
                                   $IPTABLES -A INPUT -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                           else
                                   $IPTABLES -A INPUT -s $src_ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                           fi
                   done
                   print_info " done."
           fi
           if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                   print_info -en "Accepting REAL all INPUT UDP connections for ALL interfaces on ports:"
                   for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_UDP; do
                           src_ip=""
                           eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                           print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                           if [ -z "$src_ip" ]; then
                                   $IPTABLES -A INPUT -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                           else
                                   $IPTABLES -A INPUT -s $src_ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                           fi
                   done
                   print_info " done."
           fi
   
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 riface="IFname_$iface";                  riface="IFname_$iface";

Legend:
Odstranené z verzie2.70  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.71

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok