Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.7 a 2.8

verzia 2.7, 2005/01/02 13:31:46 verzia 2.8, 2005/01/04 19:57:14
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.6 2005/01/02 02:37:12 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.7 2005/01/02 13:31:46 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2004-11-14 - created  # 2004-11-14 - created
Riadok 295  masquerade()
Riadok 295  masquerade()
                                 --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port                                  --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port
                 done                  done
   
                 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE                  #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE
                   $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE
   
                 echo " done."                  echo " done."
   
Riadok 398  allow_input()
Riadok 399  allow_input()
                 for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do                  for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do
                         echo -en " $iface"                          echo -en " $iface"
                         $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j ACCEPT                          $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j ACCEPT
                           $IPTABLES -A OUTPUT  -i $iface -j ACCEPT
                         $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j ACCEPT                          $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j ACCEPT
                 done                  done
                 echo " done."                  echo " done."

Legend:
Odstranené z verzie2.7  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.8

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok