Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Nedeľa, 28. november 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.64 a 2.67

verzia 2.64, 2009/02/06 00:38:56 verzia 2.67, 2009/02/11 22:55:41
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.63 2009-01-17 01:37:08 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.66 2009-02-06 23:13:38 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 335  anti_spoof_filter()
Riadok 335  anti_spoof_filter()
                 $IPTABLES               -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP               # RFC1918                  $IPTABLES               -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP               # RFC1918
                 $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT "RESERVED:10.0.0.0/8 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT "RESERVED:10.0.0.0/8 src"
                 $IPTABLES               -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN                  $IPTABLES               -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN
                 $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT "RESERVED:96.0.0.0/4 src"  
                 $IPTABLES               -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                          # IANA                  # 2009-02-11 - Not reserver anymore: http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/
                   #              - it is a Comcast network now
                   #$IPTABLES_LOG  -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT "RESERVED:96.0.0.0/4 src"
                   #$IPTABLES              -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                          # IANA
   
                 for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do                  for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do
                         print_info -en " $iface"                          print_info -en " $iface"
Riadok 486  masquerade()
Riadok 489  masquerade()
                 if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then
                         print_info -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  #eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                 print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  eval `echo $redirect | \
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                          $AWK -v FS=: '  (NF == 3) { src_ip = "$lan_ip" ; src_port = $1; local_machine = $2; dest_port = $3; } \
                                                                           (NF == 4) { src_ip = $1 ; src_port = $2; local_machine = $3; dest_port = $4; } \
                                                                           END { printf "src_ip=%s; src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", src_ip, src_port, local_machine, dest_port; }'`
                                   print_info -en " $src_ip:$src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                   $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $src_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                         done                          done
Riadok 497  masquerade()
Riadok 504  masquerade()
                 if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then
                         print_info -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  #eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                   eval `echo $redirect | \
                                           $AWK -v FS=: '  (NF == 3) { src_ip = "$lan_ip" ; src_port = $1; local_machine = $2; dest_port = $3; } \
                                                                           (NF == 4) { src_ip = $1 ; src_port = $2; local_machine = $3; dest_port = $4; } \
                                                                           END { printf "src_ip=%s; src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", src_ip, src_port, local_machine, dest_port; }'`
                                 print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
Riadok 1172  map { printf "IFname_%s=\"%s\";        export
Riadok 1183  map { printf "IFname_%s=\"%s\";        export
 printf "interfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", join(" ", keys %ip);  printf "interfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", join(" ", keys %ip);
         '`          '`
         eval "$parsed_interfaces";          eval "$parsed_interfaces";
         echo "$parsed_interfaces";          #echo "$parsed_interfaces";
   
         parsed_routes=`$PERL -e '          parsed_routes=`$PERL -e '
         $\ = "\n";          $\ = "\n";

Legend:
Odstranené z verzie2.64  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.67

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok