Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.65 a 2.66

verzia 2.65, 2009/02/06 00:43:12 verzia 2.66, 2009/02/06 23:13:38
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.64 2009-02-06 00:38:56 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.65 2009-02-06 00:43:12 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 486  masquerade()
Riadok 486  masquerade()
                 if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then
                         print_info -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  #eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                 print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  eval `echo $redirect | \
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                          $AWK -v FS=: '  (NF == 3) { src_ip = "$lan_ip" ; src_port = $1; local_machine = $2; dest_port = $3; } \
                                                                           (NF == 4) { src_ip = $1 ; src_port = $2; local_machine = $3; dest_port = $4; } \
                                                                           END { printf "src_ip=%s; src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", src_ip, src_port, local_machine, dest_port; }'`
                                   print_info -en " $src_ip:$src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                   $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $src_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                         done                          done
Riadok 497  masquerade()
Riadok 501  masquerade()
                 if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then
                         print_info -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  #eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                   eval `echo $redirect | \
                                           $AWK -v FS=: '  (NF == 3) { src_ip = "$lan_ip" ; src_port = $1; local_machine = $2; dest_port = $3; } \
                                                                           (NF == 4) { src_ip = $1 ; src_port = $2; local_machine = $3; dest_port = $4; } \
                                                                           END { printf "src_ip=%s; src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", src_ip, src_port, local_machine, dest_port; }'`
                                 print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port

Legend:
Odstranené z verzie2.65  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.66

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok