Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.61 a 2.62

verzia 2.61, 2009/01/17 01:16:43 verzia 2.62, 2009/01/17 01:31:26
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.60 2009-01-17 01:09:03 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.61 2009-01-17 01:16:43 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 70  IFCONFIG="${IFCONFIG:=/sbin/ifconfig}"
Riadok 70  IFCONFIG="${IFCONFIG:=/sbin/ifconfig}"
 DEPMOD="${DEPMOD:=/sbin/depmod}"  DEPMOD="${DEPMOD:=/sbin/depmod}"
 MODPROBE="${MODPROBE:=/sbin/modprobe}"  MODPROBE="${MODPROBE:=/sbin/modprobe}"
 RMMOD="${RMMOD:=/sbin/rmmod}"  RMMOD="${RMMOD:=/sbin/rmmod}"
 AWK="${AWK:=/usr/bin/awk}"  AWK="${AWK:=/usr/bin/gawk}"
 PERL="${PERL:=/usr/bin/perl}"  PERL="${PERL:=/usr/bin/perl}"
   
 # shaping  # shaping
Riadok 105  TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523"    # Tr
Riadok 105  TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523"    # Tr
 # allow some ICMP packets - needed for ping etc.  # allow some ICMP packets - needed for ping etc.
 ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKETS:=echo-reply destination-unreachable echo-request time-exceeded}"  ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKETS:=echo-reply destination-unreachable echo-request time-exceeded}"
   
   # check if all required tools are installed
   check_tools()
   { # {{{
           [ -x $AWK ]                                     || echo "AWK not found: please install gawk"                                    && exit 1;
           [ -x $PERL ]                            || echo "PERL not found: please install perl"                                   && exit 1;
           [ -x $IPTABLES ]                        || echo "IPTABLES not found: please install iptables"                   && exit 1;
           [ -x $IPTABLES_SAVE ]           || echo "IPTABLES_SAVE not found: please install iptables"              && exit 1;
           [ -x $IPTABLES_RESTORE ]        || echo "IPTABLES_RESTORE not found: please install iptables"   && exit 1;
   } # }}}
   
 print_first()  print_first()
 { # {{{  { # {{{
Riadok 119  get_first_ip_addr()
Riadok 128  get_first_ip_addr()
   
 read_config_ips()  read_config_ips()
 { # {{{  { # {{{
         PARSE_CONFIG=$1 perl -ne 'if (m/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\/(\d+)$/g) { print; } elsif ($_ !~ m/^\s*#/ && $_ !~ m/^\s*$/ ) { print STDERR "ERROR: $ENV{PARSE_CONFIG}:$.: ignored string $_\n"; }' $1          PARSE_CONFIG=$1 $PERL -ne 'if (m/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\/(\d+)$/g) { print; } elsif ($_ !~ m/^\s*#/ && $_ !~ m/^\s*$/ ) { print STDERR "ERROR: $ENV{PARSE_CONFIG}:$.: ignored string $_\n"; }' $1
 } # }}}  } # }}}
   
 # load necessary modules from $MODULES variable  # load necessary modules from $MODULES variable
Riadok 175  unload_modules()
Riadok 184  unload_modules()
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 # helper function for string padding  
 str_pad_right()  
 { # {{{  
         num="$1";  
         string="$2";  
         count=$(echo -n "$string" | wc -c);  
         count=$((count + 0))  
         while [ $count -lt $num ]; do  
                 string="$string ";  
                 count=$((count + 1));  
         done  
         echo -n "$string"  
         return;  
 } # }}}  
   
 pad7()  { str_pad_right  7 "$1"; }  
 pad15() { str_pad_right 15 "$1"; }  
   
 # print status of detected interfaces  # print status of detected interfaces
 print_iface_status()  print_iface_status()
 { # {{{  { # {{{
Riadok 1235  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
Riadok 1226  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
   
 } # }}}  } # }}}
   
   # helper function for string padding
   str_pad_right()
   { # {{{
           num="$1";
           string="$2";
           count=$(echo -n "$string" | wc -c);
           count=$((count + 0))
           while [ $count -lt $num ]; do
                   string="$string ";
                   count=$((count + 1));
           done
           echo -n "$string"
           return;
   } # }}}
   
   pad7()  { str_pad_right  7 "$1"; }
   pad15() { str_pad_right 15 "$1"; }
   
   
   check_tools
 parse_ifconfig  parse_ifconfig
 print_iface_status  print_iface_status
   

Legend:
Odstranené z verzie2.61  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.62

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok