Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Štvrtok, 2. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.52 a 2.53

verzia 2.52, 2008/01/16 23:45:08 verzia 2.53, 2008/01/17 21:44:30
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.51 2007-12-12 23:30:10 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.52 2008-01-16 23:45:08 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 24  DEFAULT_FIREWALL_CONFIG="${DEFAULT_FIREW
Riadok 24  DEFAULT_FIREWALL_CONFIG="${DEFAULT_FIREW
 DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR:=/etc/default/firewall.d}"  DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR:=/etc/default/firewall.d}"
 DEFAULT_CACHE_DIR="${DEFAULT_CACHE_DIR:=/var/cache/firewall}"  DEFAULT_CACHE_DIR="${DEFAULT_CACHE_DIR:=/var/cache/firewall}"
   
   # quiet output? {{{
   if [ "x$1" = "xblock" ] || [ "x$QUIET" = "xyes" ]; then
           print_info()
           {
                   echo -n ""
           }
   else
           print_info()
           {
                   echo $*
           }
   fi
   # }}}
   
 if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then  if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then
         echo "Reading config file $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG"          print_info "Reading config file $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG"
         . $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG          . $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG
 fi  fi
   
Riadok 84  TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523"    # Tr
Riadok 98  TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523"    # Tr
 # allow some ICMP packets - needed for ping etc.  # allow some ICMP packets - needed for ping etc.
 ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKETS:=echo-reply destination-unreachable echo-request time-exceeded}"  ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKETS:=echo-reply destination-unreachable echo-request time-exceeded}"
   
   
 print_first()  print_first()
 { # {{{  { # {{{
         echo $1          echo $1
Riadok 104  read_config_ips()
Riadok 119  read_config_ips()
 load_modules()  load_modules()
 { # {{{  { # {{{
         if [ "e$MODULES_LOADING" = "eyes" ]; then          if [ "e$MODULES_LOADING" = "eyes" ]; then
                 echo "# Loading modules"                  print_info "# Loading modules"
                 for mod in $MODULES; do                  for mod in $MODULES; do
                         echo "  $MODPROBE $mod"                          print_info "    $MODPROBE $mod"
                         $MODPROBE $mod                          $MODPROBE $mod
                 done                  done
         fi          fi
Riadok 126  load_cache()
Riadok 141  load_cache()
         #echo "CACHE_FILE=$CACHE_FILE"          #echo "CACHE_FILE=$CACHE_FILE"
   
         if [ -f "$CACHE_FILE" ]; then          if [ -f "$CACHE_FILE" ]; then
                 echo "Loading rules from cache file $CACHE_FILE"                  print_info "Loading rules from cache file $CACHE_FILE"
                 $IPTABLES_RESTORE -c < $CACHE_FILE;                  $IPTABLES_RESTORE -c < $CACHE_FILE;
                 forward_on # this has nothing to do with IPtables rules, we need to run them explicitly                  forward_on # this has nothing to do with IPtables rules, we need to run them explicitly
                 exit 0;                  exit 0;
Riadok 138  unload_modules()
Riadok 153  unload_modules()
 { # {{{  { # {{{
         # reverse modules          # reverse modules
         if [ "e$MODULES_REMOVING" = "eyes" ]; then          if [ "e$MODULES_REMOVING" = "eyes" ]; then
                 echo "# Removing modules"                  print_info "# Removing modules"
                 R_MODULES=`echo "$MODULES" | tr ' ' '\012' | tac | tr '\012' ' '`                  R_MODULES=`echo "$MODULES" | tr ' ' '\012' | tac | tr '\012' ' '`
                 for mod in $R_MODULES; do                  for mod in $R_MODULES; do
                         echo "  $RMMOD $mod"                          print_info "    $RMMOD $mod"
                         $RMMOD $mod                          $RMMOD $mod
                 done                  done
         fi          fi
Riadok 151  unload_modules()
Riadok 166  unload_modules()
 print_iface_status()  print_iface_status()
 { # {{{  { # {{{
         # Print interfaces:          # Print interfaces:
         echo "# iface   | IP addr       | Gateway       | broadcast     | netmask       | HW addr"          print_info "# iface     | IP addr       | Gateway       | broadcast     | netmask       | HW addr"
         for iface in $interfaces; do          for iface in $interfaces; do
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
                 for IP in ${!IPS}; do                  for IP in ${!IPS}; do
                         Gateway="Gateway_$iface"; Bcast="Bcast_$iface"; Mask="Mask_$iface"; HWaddr="HWaddr_$iface";                          Gateway="Gateway_$iface"; Bcast="Bcast_$iface"; Mask="Mask_$iface"; HWaddr="HWaddr_$iface";
                         echo "$iface    | ${IP} | ${!Gateway}   | ${!Bcast}     | ${!Mask}      | ${!HWaddr}"                          print_info "$iface      | ${IP} | ${!Gateway}   | ${!Bcast}     | ${!Mask}      | ${!HWaddr}"
                 done                  done
         done          done
 } # }}}  } # }}}
Riadok 182  forward_on()
Riadok 197  forward_on()
 { # {{{  { # {{{
         # NAT requires turn on IP forwarding          # NAT requires turn on IP forwarding
         if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then
                 echo -en "NAT: Enabling packet forwarding..."                  print_info -en "NAT: Enabling packet forwarding..."
                 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward                  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 forward_off()  forward_off()
 { # {{{  { # {{{
         echo -en "NAT: Disabling packet forwarding..."          print_info -en "NAT: Disabling packet forwarding..."
         echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward          echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
         echo " done."          print_info " done."
 } # }}}  } # }}}
   
 # clear status of iptable chains  # clear status of iptable chains
Riadok 211  remove_chains()
Riadok 226  remove_chains()
 nmap_scan_filter()  nmap_scan_filter()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Turning on nmap scan filter "          print_info -en "Turning on nmap scan filter "
   
         for chain in INPUT FORWARD; do          for chain in INPUT FORWARD; do
                 #  Nie je nastaveny ziaden bit                  #  Nie je nastaveny ziaden bit
                 $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ALL NONE: "                  $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ALL NONE: "
                 echo -en "."                  print_info -en "."
                 $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP                  $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP
                 echo -en "."                  print_info -en "."
   
                 # dva odporujuuce si flagy su nastavene:                  # dva odporujuuce si flagy su nastavene:
                 for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do                  for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do
                         $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain $flags: "                          $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain $flags: "
                         echo -en "."                          print_info -en "."
                         $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP                          $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          print_info -en "."
                 done                  done
   
                 # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK                  # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK
                 for flags in   FIN   PSH   URG   ; do                  for flags in   FIN   PSH   URG   ; do
                         $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ACK,$flags: "                          $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ACK,$flags: "
                         echo -en "."                          print_info -en "."
                         $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP                          $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          print_info -en "."
                 done                  done
         done          done
   
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 245  nmap_scan_filter()
Riadok 260  nmap_scan_filter()
 invalid_packet_filter()  invalid_packet_filter()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Turning on INVALID packet filter "          print_info -en "Turning on INVALID packet filter "
         for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do          for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do
                 $IPTABLES_LOG   -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "                  $IPTABLES_LOG   -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "
                 echo -en "."                  print_info -en "."
                 $IPTABLES               -A $chain -m state --state INVALID -j DROP                  $IPTABLES               -A $chain -m state --state INVALID -j DROP
                 echo -en "."                  print_info -en "."
         done          done
   
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 280  anti_spoof_filter()
Riadok 295  anti_spoof_filter()
   
         if [ ! -z "$ANTISPOOF_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$ANTISPOOF_IFACE" ]; then
   
                 echo -en "Turning on antispoof filter for interfaces: "                  print_info -en "Turning on antispoof filter for interfaces: "
                 $IPTABLES -N spoof                  $IPTABLES -N spoof
   
                 # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky                  # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky
Riadok 299  anti_spoof_filter()
Riadok 314  anti_spoof_filter()
                 $IPTABLES               -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                          # IANA                  $IPTABLES               -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                          # IANA
   
                 for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do                  for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do
                         echo -en " $iface"                          print_info -en " $iface"
                         $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j spoof                          $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j spoof
                         $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j spoof                          $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j spoof
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 mangle_prerouting()  mangle_prerouting()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Optimizing PREROUTING TOS: "          print_info -en "Optimizing PREROUTING TOS: "
         # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet          # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet
         # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost          # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
         echo -en "."          print_info -en "."
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
         echo -en "."          print_info -en "."
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
         echo -en "."          print_info -en "."
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
         echo -en "."          print_info -en "."
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay
         echo -en "."          print_info -en "."
         $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput          $IPTABLES -t mangle -A PREROUTING -p TCP --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
         echo -en "."          print_info -en "."
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
 mangle_output()  mangle_output()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Optimizing OUTPUT TOS:"          print_info -en "Optimizing OUTPUT TOS:"
         # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet          # TOS flagy slouzi k optimalizaci datovych cest. Pro ssh, ftp a telnet
         # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost          # pozadujeme minimalni zpozdeni. Pro ftp-data zase maximalni propostnost
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 echo -en " $iface";                  print_info -en " $iface";
                 $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay                  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
                 $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay                  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --dport ssh -j TOS --set-tos Minimize-Delay
                 $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay                  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ftp -j TOS --set-tos Minimize-Delay
Riadok 344  mangle_output()
Riadok 359  mangle_output()
                 $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay                  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --dport telnet -j TOS --set-tos Minimize-Delay
                 $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput                  $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $iface -p TCP --sport ftp-data -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
         done          done
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 352  mangle_output()
Riadok 367  mangle_output()
 masquerade()  masquerade()
 { # {{{  { # {{{
         if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then
         echo -en "NAT: Enabling packet forwarding..."          print_info -en "NAT: Enabling packet forwarding..."
         echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward          echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
         echo " done."          print_info " done."
                 echo -en "NAT: Masquerading local subnet: $NAT_SUBNET_IFACE --> $NAT_LAN_IFACE"                  print_info -en "NAT: Masquerading local subnet: $NAT_SUBNET_IFACE --> $NAT_LAN_IFACE"
   
                 ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`"                  ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`"
                 netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"                  netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"
Riadok 366  masquerade()
Riadok 381  masquerade()
                 # alow packets from private subnet                  # alow packets from private subnet
                 $IPTABLES -A FORWARD -s ! $localnet -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP                  $IPTABLES -A FORWARD -s ! $localnet -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP
                 for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do                  for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do
                         echo -en " !$client_ip";                          print_info -en " !$client_ip";
                         $IPTABLES -A FORWARD -s $client_ip -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP                          $IPTABLES -A FORWARD -s $client_ip -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP
                 done                  done
   
Riadok 376  masquerade()
Riadok 391  masquerade()
                                 $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "$lan_ip"; remote_port = $1; local_port = $2; } \                                  $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "$lan_ip"; remote_port = $1; local_port = $2; } \
                                                                 (NF == 3) { remote_ip = $2;        remote_port = $1; local_port = $3; } \                                                                  (NF == 3) { remote_ip = $2;        remote_port = $1; local_port = $3; } \
                                                                 END { printf "remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", remote_ip, remote_port, local_port; }'`                                                                  END { printf "remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", remote_ip, remote_port, local_port; }'`
                         echo -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(udp)"                          print_info -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(udp)"
                         $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \                          $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \
                                 -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! $lan_ip \                                  -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! $lan_ip \
                                 --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port                                  --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port
Riadok 387  masquerade()
Riadok 402  masquerade()
                                 $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { dnat = "no"  ; remote_ip = "X"; remote_port = $1; local_port = $2; } \                                  $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { dnat = "no"  ; remote_ip = "X"; remote_port = $1; local_port = $2; } \
                                                                 (NF == 3) { dnat = "yes" ; remote_ip = $2;  remote_port = $1; local_port = $3; } \                                                                  (NF == 3) { dnat = "yes" ; remote_ip = $2;  remote_port = $1; local_port = $3; } \
                                                                 END { printf "dnat=%s; remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", dnat, remote_ip, remote_port, local_port; }'`                                                                  END { printf "dnat=%s; remote_ip=%s; remote_port=%s; local_port=%s;", dnat, remote_ip, remote_port, local_port; }'`
                         echo -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(udp)"                          print_info -en " $remote_port>>$remote_ip:$local_port(udp)"
                         if [ "x$dnat" = "xyes" ]; then                          if [ "x$dnat" = "xyes" ]; then
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_SUBNET_IFACE -d ! $ip \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_SUBNET_IFACE -d ! $ip \
                                 --dport $local_port -j DNAT --to $remote_ip:$remote_port                                  --dport $local_port -j DNAT --to $remote_ip:$remote_port
Riadok 402  masquerade()
Riadok 417  masquerade()
                 #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE                  #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE
                 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE                  $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE
   
                 echo " done."                  print_info " done."
   
                 # don't forward Miscrosoft protocols - NOT RFC compliant packets                  # don't forward Miscrosoft protocols - NOT RFC compliant packets
                 if [ ! -z "$NAT_FORWARD_MICROSOFT" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_FORWARD_MICROSOFT" ]; then
Riadok 417  masquerade()
Riadok 432  masquerade()
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$NAT_FORWARD_TCP_PORTS" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_FORWARD_TCP_PORTS" ]; then
                         echo -en "\tAccepting FORWARD TCP ports:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD TCP ports:"
                         for port in $NAT_FORWARD_TCP_PORTS; do                          for port in $NAT_FORWARD_TCP_PORTS; do
                                 echo -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$NAT_FORWARD_UDP_PORTS" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_FORWARD_UDP_PORTS" ]; then
                         echo -en "\tAccepting FORWARD UDP ports:"                          print_info -en "\tAccepting FORWARD UDP ports:"
                         for port in $NAT_FORWARD_UDP_PORTS; do                          for port in $NAT_FORWARD_UDP_PORTS; do
                                 echo -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 echo -en "\tAccepting ICMP packets:"                  print_info -en "\tAccepting ICMP packets:"
                 for type in $ACCEPT_ICMP_PACKETS; do                  for type in $ACCEPT_ICMP_PACKETS; do
                         echo -en " $type"                          print_info -en " $type"
                         $IPTABLES -A FORWARD -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT                          $IPTABLES -A FORWARD -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT
                 done                  done
                 #$IPTABLES_LOG -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "                  #$IPTABLES_LOG -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "
                 echo " done."                  print_info " done."
   
                 # Port forwarding to local machines                  # Port forwarding to local machines
                 if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then
                         echo -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding TCP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                 echo -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
                 if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then                  if [ ! -z "$NAT_UDP_PORT_FORWARD" ]; then
                         echo -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"                          print_info -en "\tForwarding UDP ports to local machines:"
                         for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_UDP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  eval `echo $redirect | $AWK -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                 echo -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  print_info -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 # Keep state of connections from private subnets                  # Keep state of connections from private subnets
Riadok 474  masquerade()
Riadok 489  masquerade()
                 # hide NAT clients behind firewall: - set TTL                  # hide NAT clients behind firewall: - set TTL
                 # XXX: warning: this breaks traceroute !!!                  # XXX: warning: this breaks traceroute !!!
                 if [ ! "a$NAT_SET_TTL" = "ano" ]; then                  if [ ! "a$NAT_SET_TTL" = "ano" ]; then
                         echo "NAT: clients hidden behind firewall - setting TTL to $NAT_SET_TTL"                          print_info "NAT: clients hidden behind firewall - setting TTL to $NAT_SET_TTL"
                         $IPTABLES -t mangle -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j TTL --ttl-set $NAT_SET_TTL                          $IPTABLES -t mangle -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j TTL --ttl-set $NAT_SET_TTL
                 fi                  fi
   
Riadok 489  log_new_connections()
Riadok 504  log_new_connections()
                         if [ "x$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" = "xyes" ]; then                          if [ "x$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" = "xyes" ]; then
                                 NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS="TCP UDP"                                  NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS="TCP UDP"
                         fi                          fi
                         echo -en "Logging new connections $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS:"                          print_info -en "Logging new connections $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS:"
                         for proto in $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS; do                          for proto in $NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS; do
                                 $IPTABLES_LOG -A INPUT   -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "IN  connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A INPUT   -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "IN  connection: "
                                 $IPTABLES_LOG -A OUTPUT  -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "OUT connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A OUTPUT  -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "OUT connection: "
                                 $IPTABLES_LOG -A FORWARD -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "FWD connection: "                                  $IPTABLES_LOG -A FORWARD -m state --state NEW -p $proto -j LOG --log-prefix "FWD connection: "
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
Riadok 510  drop_output()
Riadok 525  drop_output()
                 DROP_OUTPUT_UDP="${!drop_output_udp}"                  DROP_OUTPUT_UDP="${!drop_output_udp}"
   
                 if [ ! -z "$DROP_OUTPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$DROP_OUTPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Dropping outgoing packets from ports:"                          print_info -en "$iface: Dropping outgoing packets from ports:"
                         for port in $DROP_OUTPUT_TCP; do                          for port in $DROP_OUTPUT_TCP; do
                                 echo -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --sport $port -o $iface -j DROP                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --sport $port -o $iface -j DROP
                                 $IPTABLES -A OUTPUT  -p TCP --sport $port -o $iface -j DROP                                  $IPTABLES -A OUTPUT  -p TCP --sport $port -o $iface -j DROP
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$DROP_OUTPUT_UDP" ]; then                  if [ ! -z "$DROP_OUTPUT_UDP" ]; then
                         echo -en "$iface: Dropping outgoing packets from ports:"                          print_info -en "$iface: Dropping outgoing packets from ports:"
                         for port in $DROP_OUTPUT_UDP; do                          for port in $DROP_OUTPUT_UDP; do
                                 echo -en " $port"                                  print_info -en " $port"
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --sport $port -o $iface -j DROP                                  $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --sport $port -o $iface -j DROP
                                 $IPTABLES -A OUTPUT  -p UDP --sport $port -o $iface -j DROP                                  $IPTABLES -A OUTPUT  -p UDP --sport $port -o $iface -j DROP
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
         done          done
   
Riadok 549  bann_ip_adresses()
Riadok 564  bann_ip_adresses()
                 BANNED_IP="$BANNED_IP `read_config_ips $cf`"                  BANNED_IP="$BANNED_IP `read_config_ips $cf`"
         fi          fi
         if [ ! -z "$BANNED_IP" ]; then          if [ ! -z "$BANNED_IP" ]; then
                 echo -en "Dropping ALL packets from IP:"                  print_info -en "Dropping ALL packets from IP:"
                 for banned_ip in $BANNED_IP; do                  for banned_ip in $BANNED_IP; do
                         echo -en " $banned_ip"                          print_info -en " $banned_ip"
                         $IPTABLES -A INPUT              -s $banned_ip -j DROP                          $IPTABLES -A INPUT              -s $banned_ip -j DROP
                         $IPTABLES -A FORWARD    -s $banned_ip -j DROP                          $IPTABLES -A FORWARD    -s $banned_ip -j DROP
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 allow_accept_all()  allow_accept_all()
 { # {{{  { # {{{
         if [ ! -z "$IFACE_ACCEPT_ALL" ]; then          if [ ! -z "$IFACE_ACCEPT_ALL" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL packets on interfaces:"                  print_info -en "Accepting ALL packets on interfaces:"
                 for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do                  for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do
                         echo -en " $iface"                          print_info -en " $iface"
                         $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j ACCEPT                          $IPTABLES -A INPUT   -i $iface -j ACCEPT
                         $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j ACCEPT                          $IPTABLES -A FORWARD -i $iface -j ACCEPT
                         $IPTABLES -A OUTPUT  -o $iface -j ACCEPT                          $IPTABLES -A OUTPUT  -o $iface -j ACCEPT
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 577  drop_input()
Riadok 592  drop_input()
 { # {{{  { # {{{
         if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then
                 for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do                  for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do
                         echo -en " !$client_ip";                          print_info -en " !$client_ip";
                         $IPTABLES -A INPUT -s $client_ip -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP                          $IPTABLES -A INPUT -s $client_ip -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP
                 done                  done
         fi          fi
         if [ ! -z "$ALL_DROP_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_DROP_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Drop ALL INPUT TCP connections on ports:"                  print_info -en "Drop ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_DROP_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_DROP_INPUT_TCP; do
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  print_info -en " $port($iface)"
                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p TCP --dport $port -j DROP                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p TCP --dport $port -j DROP
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
         if [ ! -z "$ALL_DROP_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_DROP_INPUT_UDP" ]; then
                 echo -en "Drop ALL INPUT UDP connections on ports:"                  print_info -en "Drop ALL INPUT UDP connections on ports:"
                 for port in $ALL_DROP_INPUT_UDP; do                  for port in $ALL_DROP_INPUT_UDP; do
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  print_info -en " $port($iface)"
                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p UDP --dport $port -j DROP                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p UDP --dport $port -j DROP
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 reject_input()  reject_input()
 { # {{{  { # {{{
         if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Reject ALL INPUT TCP connections on ports:"                  print_info -en "Reject ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_REJECT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_REJECT_INPUT_TCP; do
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  print_info -en " $port($iface)"
                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
         if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_UDP" ]; then
                 echo -en "Reject ALL INPUT UDP connections on ports:"                  print_info -en "Reject ALL INPUT UDP connections on ports:"
                 for port in $ALL_REJECT_INPUT_UDP; do                  for port in $ALL_REJECT_INPUT_UDP; do
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  print_info -en " $port($iface)"
                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 631  allow_input()
Riadok 646  allow_input()
 { # {{{  { # {{{
   
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  print_info -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z "$src_ip" ]; then                                          if [ -z "$src_ip" ]; then
Riadok 647  allow_input()
Riadok 662  allow_input()
                                 done                                  done
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"                  print_info -en "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z "$src_ip" ]; then                                          if [ -z "$src_ip" ]; then
Riadok 666  allow_input()
Riadok 681  allow_input()
                                 done                                  done
                         done                          done
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
   
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
Riadok 688  allow_input()
Riadok 703  allow_input()
                 ACCEPT_INPUT_UDP="${!accept_input_udp}"                  ACCEPT_INPUT_UDP="${!accept_input_udp}"
   
                 if [ ! -z "$REDIRECT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$REDIRECT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: redirecting TCP connections:"                          print_info -en "$iface: redirecting TCP connections:"
                         ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";                          ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";
                         for redirect in $REDIRECT_TCP; do                          for redirect in $REDIRECT_TCP; do
                                 eval `echo $redirect | \                                  eval `echo $redirect | \
                                         $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \                                          $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \
                                                                         (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \                                                                          (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                         END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`                                                                          END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                 echo -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"                                  print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$REDIRECT_UDP" ]; then                  if [ ! -z "$REDIRECT_UDP" ]; then
                         echo -en "$iface: redirecting UDP connections:"                          print_info -en "$iface: redirecting UDP connections:"
                         ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";                          ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";
                         for redirect in $REDIRECT_UDP; do                          for redirect in $REDIRECT_UDP; do
                                 eval `echo $redirect | \                                  eval `echo $redirect | \
                                         $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \                                          $AWK -v FS=: '  (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \
                                                                         (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \                                                                          (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                         END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`                                                                          END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                 echo -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"                                  print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 # REJECT {{{                  # REJECT {{{
                 if [ ! -z "$REJECT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$REJECT_INPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Rejecting INPUT TCP connections on ports:"                          print_info -en "$iface: Rejecting INPUT TCP connections on ports:"
                         for port in $REJECT_INPUT_TCP; do                          for port in $REJECT_INPUT_TCP; do
                                 src_ip=""                                  src_ip=""
                                 eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                                  eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                 echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z $src_ip ]; then                                          if [ -z $src_ip ]; then
                                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable                                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
Riadok 730  allow_input()
Riadok 745  allow_input()
                                         fi                                          fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$REJECT_INPUT_UDP" ]; then                  if [ ! -z "$REJECT_INPUT_UDP" ]; then
                         echo -en "$iface: Rejecting INPUT UDP connections on ports:"                          print_info -en "$iface: Rejecting INPUT UDP connections on ports:"
                         for port in $REJECT_INPUT_UDP; do                          for port in $REJECT_INPUT_UDP; do
                                 src_ip=""                                  src_ip=""
                                 eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                                  eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                 echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z $src_ip ]; then                                          if [ -z $src_ip ]; then
                                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable                                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
Riadok 747  allow_input()
Riadok 762  allow_input()
                                         fi                                          fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
                 # }}}                  # }}}
   
                 # ACCEPT {{{                  # ACCEPT {{{
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"                          print_info -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do
                                 src_ip=""                                  src_ip=""
                                 eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                                  eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                 echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z $src_ip ]; then                                          if [ -z $src_ip ]; then
                                                 $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT                                                  $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
Riadok 766  allow_input()
Riadok 781  allow_input()
                                         fi                                          fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
   
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT UDP connections on ports:"                          print_info -en "$iface: Accepting INPUT UDP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_UDP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_UDP; do
                                 src_ip=""                                  src_ip=""
                                 eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                                  eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                 echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 #$IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!INET_IP} -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                  #$IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!INET_IP} -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                 #$IPTABLES -A INPUT -i $iface --source 192.168.1.0/16 -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                  #$IPTABLES -A INPUT -i $iface --source 192.168.1.0/16 -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
Riadok 785  allow_input()
Riadok 800  allow_input()
                                         fi                                          fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
                 # }}}                  # }}}
         done          done
Riadok 793  allow_input()
Riadok 808  allow_input()
         # Enable outgoing TRACEROUTE requests (required e.g. by Skype, http://www.skype.com)          # Enable outgoing TRACEROUTE requests (required e.g. by Skype, http://www.skype.com)
         if [ ! -z "$TRACEROUTE_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$TRACEROUTE_IFACE" ]; then
                 ip="`get_first_ip_addr IP_$ANTISPOOF_IFACE`";                  ip="`get_first_ip_addr IP_$ANTISPOOF_IFACE`";
                 echo -en "Accepting traceroute:"                  print_info -en "Accepting traceroute:"
   
                 $IPTABLES -A OUTPUT -o $ANTISPOOF_IFACE -p UDP \                  $IPTABLES -A OUTPUT -o $ANTISPOOF_IFACE -p UDP \
                         --sport $TRACEROUTE_SRC_PORTS --dport $TRACEROUTE_DEST_PORTS \                          --sport $TRACEROUTE_SRC_PORTS --dport $TRACEROUTE_DEST_PORTS \
Riadok 803  allow_input()
Riadok 818  allow_input()
                         $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $iface --sport $TRACEROUTE_SRC_PORTS \                          $IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $iface --sport $TRACEROUTE_SRC_PORTS \
                                 --dport $TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT                                  --dport $TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT
                 done                  done
                 echo " done."                  print_info " done."
         fi          fi
   
 } # }}}  } # }}}
Riadok 813  allow_output()
Riadok 828  allow_output()
 { # {{{  { # {{{
   
         # Povolíme odchozí pakety, které mají naše IP adresy          # Povolíme odchozí pakety, které mají naše IP adresy
         echo -en "Accepting OUTPUT packets from"          print_info -en "Accepting OUTPUT packets from"
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
                 for ip in ${!IPS}; do                  for ip in ${!IPS}; do
                         echo -en " $ip($iface)"                          print_info -en " $ip($iface)"
                         $IPTABLES -A OUTPUT -o $iface -s $ip -j ACCEPT                          $IPTABLES -A OUTPUT -o $iface -s $ip -j ACCEPT
                 done                  done
         done;          done;
         echo " done.";          print_info " done.";
   
 } # }}}  } # }}}
   
 allow_icmp()  allow_icmp()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Accepting ICMP packets:"          print_info -en "Accepting ICMP packets:"
         # Službu AUTH není dobré filtrovat pomocí DROP, protože to může          # Službu AUTH není dobré filtrovat pomocí DROP, protože to může
         # vést k prodlevám při navazování některých spojení. Proto jej          # vést k prodlevám při navazování některých spojení. Proto jej
         # sice zamítneme, ale vygenerujeme korektní ICMP chybovou zprávu          # sice zamítneme, ale vygenerujeme korektní ICMP chybovou zprávu
Riadok 836  allow_icmp()
Riadok 851  allow_icmp()
   
         # accept only allowed ICMP packets          # accept only allowed ICMP packets
         for type in $ACCEPT_ICMP_PACKETS; do          for type in $ACCEPT_ICMP_PACKETS; do
                 echo -en " $type"                  print_info -en " $type"
                 for iface in $INTERFACES; do                  for iface in $INTERFACES; do
                         IPS="IP_$iface";                          IPS="IP_$iface";
                         for ip in ${!IPS}; do                          for ip in ${!IPS}; do
Riadok 846  allow_icmp()
Riadok 861  allow_icmp()
         done          done
         #$IPTABLES_LOG -A INPUT  -p ICMP -j LOG --log-prefix "IN  ICMP: "          #$IPTABLES_LOG -A INPUT  -p ICMP -j LOG --log-prefix "IN  ICMP: "
         #$IPTABLES_LOG -A OUTPUT -p ICMP -j LOG --log-prefix "OUT ICMP: "          #$IPTABLES_LOG -A OUTPUT -p ICMP -j LOG --log-prefix "OUT ICMP: "
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 855  log_input_drop()
Riadok 870  log_input_drop()
   
         if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
                 prefix="input drop: "                  prefix="input drop: "
                 echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"                  print_info "Input drop is logged with prefix '$prefix'"
                 $IPTABLES_LOG -A INPUT $LOG_LIMIT "$prefix"                  $IPTABLES_LOG -A INPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
         fi          fi
   
Riadok 866  log_output_drop()
Riadok 881  log_output_drop()
   
         if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
                 prefix="output drop: "                  prefix="output drop: "
                 echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"                  print_info "Output drop is logged with prefix '$prefix'"
                 $IPTABLES_LOG -A OUTPUT $LOG_LIMIT "$prefix"                  $IPTABLES_LOG -A OUTPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
         fi          fi
   
Riadok 877  log_forward_drop()
Riadok 892  log_forward_drop()
   
         if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
                 prefix="forward drop: "                  prefix="forward drop: "
                 echo "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"                  print_info "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"
                 $IPTABLES_LOG -A FORWARD $LOG_LIMIT "$prefix"                  $IPTABLES_LOG -A FORWARD $LOG_LIMIT "$prefix"
         fi          fi
   
Riadok 886  log_forward_drop()
Riadok 901  log_forward_drop()
 configure_special_rules()  configure_special_rules()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Loading special rules: "          print_info -en "Loading special rules: "
         ##          ##
         ## for DSL from Slovanet (Slovak DSL provider) and DSL modem DLINK DSL-360T you must add following rule for proper ssh connect to your machine          ## for DSL from Slovanet (Slovak DSL provider) and DSL modem DLINK DSL-360T you must add following rule for proper ssh connect to your machine
         ##          ##
         # echo -en "slovanet "          # print_info -en "slovanet "
         # $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -s 0/0 -j DSCP --set-dscp 0          # $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -s 0/0 -j DSCP --set-dscp 0
   
         echo " done.";          print_info " done.";
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 947  do_ip_accounting()
Riadok 962  do_ip_accounting()
 accept_related()  accept_related()
 { # {{{  { # {{{
   
         echo -en "Accepting ESTABLISHED, RELATED packets for IP:"          print_info -en "Accepting ESTABLISHED, RELATED packets for IP:"
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
                 for ip in ${!IPS}; do                  for ip in ${!IPS}; do
                         echo -en " $ip($iface)"                          print_info -en " $ip($iface)"
                 done                  done
                 $IPTABLES -A INPUT      -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A INPUT      -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
                 $IPTABLES -A OUTPUT     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A OUTPUT     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
         done          done
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 964  accept_loopback()
Riadok 979  accept_loopback()
 { # {{{  { # {{{
   
         # Loopback není radno omezovat          # Loopback není radno omezovat
         echo -en "Accepting loopback:"          print_info -en "Accepting loopback:"
         $IPTABLES -A INPUT  -i $LO_IFACE -j ACCEPT          $IPTABLES -A INPUT  -i $LO_IFACE -j ACCEPT
         $IPTABLES -A OUTPUT -o $LO_IFACE -j ACCEPT          $IPTABLES -A OUTPUT -o $LO_IFACE -j ACCEPT
         echo " done."          print_info " done."
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 977  add_banned_ip()
Riadok 992  add_banned_ip()
         TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1          TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1
         trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15          trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
         if [ -z "$*" ]; then          if [ -z "$*" ]; then
                 echo "Reading banned IP's from STDIN:"                  print_info "Reading banned IP's from STDIN:"
                 cat >> $TMPFILE                  cat >> $TMPFILE
         else          else
                 for IP in $*; do                  for IP in $*; do
Riadok 994  deploy_block()
Riadok 1009  deploy_block()
                 echo "Usage: $0 deploy-block IP1/netmask1 IP2/netmask2 ..."                  echo "Usage: $0 deploy-block IP1/netmask1 IP2/netmask2 ..."
                 exit 1;                  exit 1;
         fi          fi
         echo "Deploying to local rules ..."          print_info "Deploying to local rules ..."
         add_banned_ip $*          add_banned_ip $*
         # start the some script twice to refresh rules (new blocked IP's)          # start the some script twice to refresh rules (new blocked IP's)
         $0 start          $0 start
         TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1          TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1
         trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15          trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
         echo TMPFILE=$TMPFILE  
         for i in $*; do          for i in $*; do
                 echo $i >> $TMPFILE;                  echo $i >> $TMPFILE;
         done          done
Riadok 1011  deploy_block()
Riadok 1025  deploy_block()
                            continue                             continue
                            ;;                             ;;
            esac             esac
            echo "Deploying to $conn ...";             print_info "Deploying to $conn ...";
            cat $TMPFILE | ssh -i $keyfile $conn $0 block             cat $TMPFILE | ssh -i $keyfile $conn $0 block
         done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list          done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list
         rm -f $TMPFILE          rm -f $TMPFILE
Riadok 1152  INTERFACES_ACCEPT_ALL="$IFACE_ACCEPT_ALL
Riadok 1166  INTERFACES_ACCEPT_ALL="$IFACE_ACCEPT_ALL
   
 case "$1" in  case "$1" in
         start)          start)
                 echo -n "Starting $DESC: "                  print_info -n "Starting $DESC: "
                 # Inicialize modules                  # Inicialize modules
                 #$DEPMOD -a                  #$DEPMOD -a
                 load_modules                  load_modules
Riadok 1190  case "$1" in
Riadok 1204  case "$1" in
                 ;;                  ;;
   
         stop)          stop)
                 echo -n "Stopping $DESC: "                  print_info -n "Stopping $DESC: "
                 set_default_policy                  set_default_policy
                 remove_chains                  remove_chains
                 unload_modules                  unload_modules
Riadok 1199  case "$1" in
Riadok 1213  case "$1" in
                 ;;                  ;;
   
         really-off)          really-off)
                 echo -n "Stopping $DESC: removing ALL rules, all packets are dropped !!"                  print_info -n "Stopping $DESC: removing ALL rules, all packets are dropped !!"
                 set_default_policy                  set_default_policy
                 remove_chains                  remove_chains
                 unload_modules                  unload_modules

Legend:
Odstranené z verzie2.52  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.53

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok