Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.51 a 2.52

verzia 2.51, 2007/12/12 23:30:10 verzia 2.52, 2008/01/16 23:45:08
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.50 2007-08-29 14:43:55 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.51 2007-12-12 23:30:10 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
 #  #
   
   umask 077 # security
   
 DESC="firewall"  DESC="firewall"
 PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
   
 DEFAULT_FIREWALL_CONFIG="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG:=/etc/default/firewall}"  DEFAULT_FIREWALL_CONFIG="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG:=/etc/default/firewall}"
   DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR:=/etc/default/firewall.d}"
 DEFAULT_CACHE_DIR="${DEFAULT_CACHE_DIR:=/var/cache/firewall}"  DEFAULT_CACHE_DIR="${DEFAULT_CACHE_DIR:=/var/cache/firewall}"
   
 if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then  if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then
Riadok 92  get_first_ip_addr()
Riadok 95  get_first_ip_addr()
         print_first `echo ${!varname} | sort -g`          print_first `echo ${!varname} | sort -g`
 } # }}}  } # }}}
   
   read_config_ips()
   { # {{{
           PARSE_CONFIG=$1 perl -ne 'if (m/^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\/(\d+)$/g) { print; } elsif ($_ !~ m/^\s*#/ && $_ !~ m/^\s*$/ ) { print STDERR "ERROR: $ENV{PARSE_CONFIG}:$.: ignored string $_\n"; }' $1
   } # }}}
   
 # load necessary modules from $MODULES variable  # load necessary modules from $MODULES variable
 load_modules()  load_modules()
 { # {{{  { # {{{
Riadok 111  load_cache()
Riadok 119  load_cache()
                 mkdir -p "$DEFAULT_CACHE_DIR";                  mkdir -p "$DEFAULT_CACHE_DIR";
         fi          fi
   
         config=`cat $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG $0`; # config file and firewalling script          config=`cat $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG $0 $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf `; # config file and firewalling script
         md5key=`echo "config = '$config' parsed_interfaces ='$parsed_interfaces' parsed_routes='$parsed_routes'" | md5sum | $AWK '{ print $1; }'`;          md5key=`echo "config = '$config' parsed_interfaces ='$parsed_interfaces' parsed_routes='$parsed_routes'" | md5sum | $AWK '{ print $1; }'`;
         CACHE_FILE="$DEFAULT_CACHE_DIR/$md5key"          CACHE_FILE="$DEFAULT_CACHE_DIR/$md5key"
   
Riadok 536  bann_ip_adresses()
Riadok 544  bann_ip_adresses()
         #IP address is: 146.48.97.11 146.48.97.13          #IP address is: 146.48.97.11 146.48.97.13
         # User Agent: "UbiCrawler/v0.4beta (http://ubi.iit.cnr.it/projects/ubicrawler/)"          # User Agent: "UbiCrawler/v0.4beta (http://ubi.iit.cnr.it/projects/ubicrawler/)"
         #          #
           cf="$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf"
           if [ -f $cf ]; then
                   BANNED_IP="$BANNED_IP `read_config_ips $cf`"
           fi
         if [ ! -z "$BANNED_IP" ]; then          if [ ! -z "$BANNED_IP" ]; then
                 echo -en "Dropping ALL packets from IP:"                  echo -en "Dropping ALL packets from IP:"
                 for banned_ip in $BANNED_IP; do                  for banned_ip in $BANNED_IP; do
Riadok 959  accept_loopback()
Riadok 971  accept_loopback()
   
 } # }}}  } # }}}
   
   add_banned_ip()
   { # {{{
           echo "# `date '+%Y-%m-%d %X' ` - ${SSH_CLIENT:=local}" >> $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf
           TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1
           trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           if [ -z "$*" ]; then
                   echo "Reading banned IP's from STDIN:"
                   cat >> $TMPFILE
           else
                   for IP in $*; do
                           echo $i >> $TMPFILE;
                   done
           fi
           read_config_ips $TMPFILE >> $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf
           rm -f $TMPFILE
   } # }}}
   
   deploy_block()
   { # {{{
           if [ -z "$*" ]; then
                   echo "Usage: $0 deploy-block IP1/netmask1 IP2/netmask2 ..."
                   exit 1;
           fi
           echo "Deploying to local rules ..."
           add_banned_ip $*
           # start the some script twice to refresh rules (new blocked IP's)
           $0 start
           TMPFILE=`mktemp -t fw-universal.sh-XXXXXX` || exit 1
           trap 'rm -f $TMPFILE' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           echo TMPFILE=$TMPFILE
           for i in $*; do
                   echo $i >> $TMPFILE;
           done
           while read conn keyfile
           do
              case "$conn" in
                      ""|\#*)
                              continue
                              ;;
              esac
              echo "Deploying to $conn ...";
              cat $TMPFILE | ssh -i $keyfile $conn $0 block
           done < $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list
           rm -f $TMPFILE
   } # }}}
   
 # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD  # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD
 # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh  # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh
 parse_ifconfig()  parse_ifconfig()
Riadok 1156  case "$1" in
Riadok 1214  case "$1" in
         purge)          purge)
                 find $DEFAULT_CACHE_DIR -type f -ls -exec rm -f {} \;                  find $DEFAULT_CACHE_DIR -type f -ls -exec rm -f {} \;
                 ;;                  ;;
           block)
                   shift;
                   add_banned_ip $*;
                   # start the some script twice to refresh rules (new blocked IP's)
                   $0 start;
                   ;;
           deploy-block)
                   shift;
                   deploy_block $*;
                   ;;
         *)          *)
                 echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge}" >&2                  echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge|block|deploy-block}" >&2
                 exit 1                  exit 1
                 ;;                  ;;
 esac  esac

Legend:
Odstranené z verzie2.51  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.52

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok