Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.50 a 2.51

verzia 2.50, 2007/08/29 14:43:55 verzia 2.51, 2007/12/12 23:30:10
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.49 2006-10-04 09:23:25 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.50 2007-08-29 14:43:55 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 561  allow_accept_all()
Riadok 561  allow_accept_all()
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
 allow_input()  drop_input()
 { # {{{  { # {{{
   
         if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then          if [ ! -z "$NAT_LAN_IFACE" ]; then
                 for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do                  for client_ip in $NAT_CLIENT_DROP; do
                         echo -en " !$client_ip";                          echo -en " !$client_ip";
Riadok 590  allow_input()
Riadok 589  allow_input()
                 done                  done
                 echo " done."                  echo " done."
         fi          fi
   } # }}}
   
   reject_input()
   { # {{{
           if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_TCP" ]; then
                   echo -en "Reject ALL INPUT TCP connections on ports:"
                   for port in $ALL_REJECT_INPUT_TCP; do
                           for iface in $INTERFACES; do
                                   echo -en " $port($iface)"
                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                           done
                   done
                   echo " done."
           fi
           if [ ! -z "$ALL_REJECT_INPUT_UDP" ]; then
                   echo -en "Reject ALL INPUT UDP connections on ports:"
                   for port in $ALL_REJECT_INPUT_UDP; do
                           for iface in $INTERFACES; do
                                   echo -en " $port($iface)"
                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                           done
                   done
                   echo " done."
           fi
   } # }}}
   
   allow_input()
   { # {{{
   
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
Riadok 637  allow_input()
Riadok 665  allow_input()
                 redirect_udp="${iface}_REDIRECT_UDP"                  redirect_udp="${iface}_REDIRECT_UDP"
                 REDIRECT_UDP="${!redirect_udp}"                  REDIRECT_UDP="${!redirect_udp}"
   
                   reject_input_tcp="${iface}_REJECT_INPUT_TCP"
                   REJECT_INPUT_TCP="${!reject_input_tcp}"
                   reject_input_udp="${iface}_REJECT_INPUT_UDP"
                   REJECT_INPUT_UDP="${!reject_input_udp}"
   
                 accept_input_tcp="${iface}_ACCEPT_INPUT_TCP"                  accept_input_tcp="${iface}_ACCEPT_INPUT_TCP"
                 ACCEPT_INPUT_TCP="${!accept_input_tcp}"                  ACCEPT_INPUT_TCP="${!accept_input_tcp}"
                 accept_input_udp="${iface}_ACCEPT_INPUT_UDP"                  accept_input_udp="${iface}_ACCEPT_INPUT_UDP"
Riadok 670  allow_input()
Riadok 703  allow_input()
                         echo " done."                          echo " done."
                 fi                  fi
   
                   # REJECT {{{
                   if [ ! -z "$REJECT_INPUT_TCP" ]; then
                           echo -en "$iface: Rejecting INPUT TCP connections on ports:"
                           for port in $REJECT_INPUT_TCP; do
                                   src_ip=""
                                   eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                   echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                   for ip in ${!IPS}; do
                                           if [ -z $src_ip ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p TCP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                                           fi
                                   done
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                   if [ ! -z "$REJECT_INPUT_UDP" ]; then
                           echo -en "$iface: Rejecting INPUT UDP connections on ports:"
                           for port in $REJECT_INPUT_UDP; do
                                   src_ip=""
                                   eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                   echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                   for ip in ${!IPS}; do
                                           if [ -z $src_ip ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p UDP --dport $port -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
                                           fi
                                   done
                           done
                           echo " done."
                   fi
                   # }}}
   
                   # ACCEPT {{{
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"                          echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do
Riadok 705  allow_input()
Riadok 775  allow_input()
                         done                          done
                         echo " done."                          echo " done."
                 fi                  fi
                   # }}}
         done          done
   
         # Enable outgoing TRACEROUTE requests (required e.g. by Skype, http://www.skype.com)          # Enable outgoing TRACEROUTE requests (required e.g. by Skype, http://www.skype.com)
Riadok 1044  case "$1" in
Riadok 1115  case "$1" in
                 accept_related                  accept_related
                 log_new_connections                  log_new_connections
                 drop_output                  drop_output
                   drop_input
                   reject_input
                 allow_input                  allow_input
                 allow_output                  allow_output
                 allow_icmp                  allow_icmp

Legend:
Odstranené z verzie2.50  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.51

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok