Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.47 a 2.48

verzia 2.47, 2006/09/24 16:17:10 verzia 2.48, 2006/09/30 21:55:28
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.30 2005/11/01 00:36:24 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.47 2006-09-24 16:17:10 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 566  allow_input()
Riadok 566  allow_input()
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
                           src_ip=""
                           eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  echo -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT                                          if [ -z "$src_ip" ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                                           fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                 done                  done
Riadok 579  allow_input()
Riadok 585  allow_input()
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"                  echo -en "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do
                           src_ip=""
                           eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 echo -en " $port($iface)"                                  echo -en " $port($iface)"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                          if [ -z "$src_ip" ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                           fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                 done                  done
Riadok 634  allow_input()
Riadok 646  allow_input()
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"                          echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do
                                 echo -en " $port"                                  src_ip=""
                                   eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                   echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT                                          if [ -z $src_ip ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p TCP --dport $port -j ACCEPT
                                           fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          echo " done."
Riadok 645  allow_input()
Riadok 663  allow_input()
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT UDP connections on ports:"                          echo -en "$iface: Accepting INPUT UDP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_UDP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_UDP; do
                                 echo -en " $port"                                  src_ip=""
                                   eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                                   echo -en " $port"`[ ! -z $src_ip ] && echo "[$src_ip]"`
                                 #$IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!INET_IP} -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                  #$IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!INET_IP} -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                 #$IPTABLES -A INPUT -i $iface --source 192.168.1.0/16 -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                  #$IPTABLES -A INPUT -i $iface --source 192.168.1.0/16 -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                          if [ -z $src_ip ]; then
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                           else
                                                   $IPTABLES -A INPUT -i $iface -s $src_ip -d $ip -p UDP --dport $port -j ACCEPT
                                           fi
                                 done                                  done
                         done                          done
                         echo " done."                          echo " done."

Legend:
Odstranené z verzie2.47  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.48

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok