Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 3. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.4 a 2.5

verzia 2.4, 2004/12/31 01:54:52 verzia 2.5, 2005/01/02 01:49:01
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.3 2004/12/30 23:16:20 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.4 2004/12/31 01:54:52 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2004-11-14 - created  # 2004-11-14 - created
Riadok 278  masquerade()
Riadok 278  masquerade()
                 netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"                  netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"
                 localnet="${!ip}/${!netmask}"                  localnet="${!ip}/${!netmask}"
   
                   lan_ip="IP_$NAT_LAN_IFACE"
   
                 # alow packets from private subnet                  # alow packets from private subnet
                 $IPTABLES -A FORWARD -s ! $localnet -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP                  $IPTABLES -A FORWARD -s ! $localnet -i $NAT_SUBNET_IFACE -j DROP
                 $IPTABLES -A INPUT   -i $NAT_SUBNET_IFACE -j ACCEPT  
                 $IPTABLES -A FORWARD -i $NAT_SUBNET_IFACE -j ACCEPT                  for redirect in $NAT_TCP_PORT_REDIRECT; do
                           eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "remote_port=%s; local_port=%s;", $1, $2; }'`
                           echo -en " $remote_port:$local_port"
                           $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \
                                   -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! ${!lan_ip} \
                                   --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port
                   done
   
                 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE                  $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $localnet -o $NAT_LAN_IFACE -j MASQUERADE
   
                   # don't forward Miscrosoft protocols - NOT RFC compliant packets
                   if [ ! -z "$NAT_FORWARD_MICROSOFT" ]; then
                           if [ "x$NAT_FORWARD_MICROSOFT" = "xno" ]; then
                                   $IPTABLES -A FORWARD -p TCP ! --syn -m state --state NEW -j DROP
   
                                   for port in 69 135 445 1434 6667; do
                                           $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -j DROP
                                           $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -j DROP
                                   done
                           fi
                   fi
   
                   if [ ! -z "$NAT_FORWARD_TCP_PORTS" ]; then
                           echo -en "Accepting FORWARD TCP ports:"
                           for port in $NAT_FORWARD_TCP_PORTS; do
                                   echo -en " $port"
                                   $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                   if [ ! -z "$NAT_FORWARD_UDP_PORTS" ]; then
                           echo -en "Accepting FORWARD UDP ports:"
                           for port in $NAT_FORWARD_UDP_PORTS; do
                                   echo -en " $port"
                                   $IPTABLES -A FORWARD -p UDP --dport $port -m state --state NEW -j ACCEPT
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                 # Keep state of connections from private subnets                  # Keep state of connections from private subnets
                 $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 $IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
                 echo " done."                  echo " done."
   
           fi
   } # }}}
   
   log_new_connections()
   { # {{{
           if [ ! -z "$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" ]; then
                   if [ "x$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" = "xyes" ]; then
                           echo -en "Logging new connections:"
                           $IPTABLES -A INPUT   -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "IN  connection: "
                           $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "OUT connection: "
                           $IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "FWD connection: "
                           echo " done."
                   fi
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 542  case "$1" in
Riadok 594  case "$1" in
                 syn_flood                  syn_flood
                 mangle_prerouting                  mangle_prerouting
                 mangle_output                  mangle_output
                   log_new_connections
                 drop_output                  drop_output
                 allow_input                  allow_input
                 allow_output                  allow_output

Legend:
Odstranené z verzie2.4  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.5

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok