Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.39 a 2.40

verzia 2.39, 2006/02/28 17:50:00 verzia 2.40, 2006/03/04 02:09:52
Riadok 428  masquerade()
Riadok 428  masquerade()
                 #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
   
                   # hide NAT clients behind firewall: - set TTL
                   # XXX: warning: this breaks traceroute !!!
                   if [ "e$NAT_SET_TTL" = "eyes" ]; then
                           echo "NAT: clients hidden behind firewall - setting TTL"
                           $IPTABLES -t mangle -A POSTROUTING -o $NAT_LAN_IFACE -j TTL --ttl-set 64
                   fi
   
   
         fi          fi
 } # }}}  } # }}}
   

Legend:
Odstranené z verzie2.39  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.40

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok