Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.37 a 2.38

verzia 2.37, 2006/01/13 18:32:36 verzia 2.38, 2006/01/15 15:07:45
Riadok 348  masquerade()
Riadok 348  masquerade()
   
                 ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`"                  ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`"
                 netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"                  netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"
                 localnet="${!ip}/${!netmask}"                  localnet="$ip/${!netmask}"
   
                 lan_ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_LAN_IFACE`"                  lan_ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_LAN_IFACE`"
   
Riadok 363  masquerade()
Riadok 363  masquerade()
                         eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "remote_port=%s; local_port=%s;", $1, $2; }'`                          eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "remote_port=%s; local_port=%s;", $1, $2; }'`
                         echo -en " $remote_port:$local_port"                          echo -en " $remote_port:$local_port"
                         $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \                          $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP \
                                 -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! ${!lan_ip} \                                  -i ! $NAT_LAN_IFACE -d ! $lan_ip \
                                 --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port                                  --dport $remote_port -j REDIRECT --to-port $local_port
                 done                  done
   
Riadok 416  masquerade()
Riadok 416  masquerade()
                         for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do                          for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do
                                 eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`                                  eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                 echo -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"                                  echo -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d ${!lan_ip} \                                  $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $lan_ip \
                                 --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port                                  --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                 $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT                                  $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                         done                          done
Riadok 729  do_ip_accounting()
Riadok 729  do_ip_accounting()
   
                         ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`";                          ip="`get_first_ip_addr IP_$NAT_SUBNET_IFACE`";
                         netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"                          netmask="Mask_$NAT_SUBNET_IFACE"
                         localnet="${!ip}/${!netmask}"                          localnet="$ip/${!netmask}"
   
                         $IPTABLES -I INPUT  -i $NAT_LAN_IFACE -j $IPACCT_IN_NAME                          $IPTABLES -I INPUT  -i $NAT_LAN_IFACE -j $IPACCT_IN_NAME
                         $IPTABLES -I OUTPUT -o $NAT_LAN_IFACE -j $IPACCT_OUT_NAME                          $IPTABLES -I OUTPUT -o $NAT_LAN_IFACE -j $IPACCT_OUT_NAME

Legend:
Odstranené z verzie2.37  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.38

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok