Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Štvrtok, 28. október 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.36 a 2.37

verzia 2.36, 2006/01/12 20:05:34 verzia 2.37, 2006/01/13 18:32:36
Riadok 556  allow_input()
Riadok 556  allow_input()
   
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
   
                   redirect_tcp="${iface}_REDIRECT_TCP"
                   REDIRECT_TCP="${!redirect_tcp}"
                   redirect_udp="${iface}_REDIRECT_UDP"
                   REDIRECT_UDP="${!redirect_udp}"
   
                 accept_input_tcp="${iface}_ACCEPT_INPUT_TCP"                  accept_input_tcp="${iface}_ACCEPT_INPUT_TCP"
                 ACCEPT_INPUT_TCP="${!accept_input_tcp}"                  ACCEPT_INPUT_TCP="${!accept_input_tcp}"
                 accept_input_udp="${iface}_ACCEPT_INPUT_UDP"                  accept_input_udp="${iface}_ACCEPT_INPUT_UDP"
                 ACCEPT_INPUT_UDP="${!accept_input_udp}"                  ACCEPT_INPUT_UDP="${!accept_input_udp}"
   
                   if [ ! -z "$REDIRECT_TCP" ]; then
                           echo -en "$iface: redirecting TCP connections:"
                           ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";
                           for redirect in $REDIRECT_TCP; do
                                   eval `echo $redirect | \
                                           awk -v FS=: '   (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \
                                                                           (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                           END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                   echo -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                   $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                   if [ ! -z "$REDIRECT_UDP" ]; then
                           echo -en "$iface: redirecting UDP connections:"
                           ip="`get_first_ip_addr IP_$iface`";
                           for redirect in $REDIRECT_UDP; do
                                   eval `echo $redirect | \
                                           awk -v FS=: '   (NF == 2) { remote_ip = "0.0.0.0/0"; from_port = $1; to_port = $2; } \
                                                                           (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                           END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                   echo -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                   $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i $iface -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                         echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"                          echo -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"
                         for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do

Legend:
Odstranené z verzie2.36  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.37

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok