Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.25 a 2.26

verzia 2.25, 2005/06/29 15:24:04 verzia 2.26, 2005/06/29 16:16:46
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.24 2005/04/18 22:49:30 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.25 2005/06/29 15:24:04 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 32  fi
Riadok 32  fi
 DEFAULT_POLICY="${DEFAULT_POLICY:=DROP}"  DEFAULT_POLICY="${DEFAULT_POLICY:=DROP}"
 # which modules to load  # which modules to load
 MODULES="${MODULES:=}"  MODULES="${MODULES:=}"
   MODULES_LOADING="${MODULES_LOADING:=yes}"
   MODULES_REMOVING="${MODULES_REMOVING:=no}"
   
 LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit 12/h --limit-burst 10 -j LOG --log-level notice --log-prefix}"  LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit 12/h --limit-burst 10 -j LOG --log-level notice --log-prefix}"
   
Riadok 77  ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKE
Riadok 79  ACCEPT_ICMP_PACKETS="${ACCEPT_ICMP_PACKE
 # load necessary modules from $MODULES variable  # load necessary modules from $MODULES variable
 load_modules()  load_modules()
 { # {{{  { # {{{
         echo "# Loading modules"          if [ "e$MODULES_LOADING" = "eyes" ]; then
         for mod in $MODULES; do                  echo "# Loading modules"
                 echo "  $MODPROBE $mod"                  for mod in $MODULES; do
                 $MODPROBE $mod                          echo "  $MODPROBE $mod"
         done                          $MODPROBE $mod
                   done
           fi
 } # }}}  } # }}}
   
 # unload necessary modules from $MODULES variable  # unload necessary modules from $MODULES variable
 unload_modules()  unload_modules()
 { # {{{  { # {{{
         # reverse modules          # reverse modules
         echo "# Removing modules"          if [ "e$MODULES_REMOVING" = "eyes" ]; then
         R_MODULES=`echo "$MODULES" | tr ' ' '\012' | tac | tr '\012' ' '`                  echo "# Removing modules"
         for mod in $R_MODULES; do                  R_MODULES=`echo "$MODULES" | tr ' ' '\012' | tac | tr '\012' ' '`
                 echo "  $RMMOD $mod"                  for mod in $R_MODULES; do
                 $RMMOD $mod                          echo "  $RMMOD $mod"
         done                          $RMMOD $mod
                   done
           fi
 } # }}}  } # }}}
   
 # print status of detected interfaces  # print status of detected interfaces
Riadok 617  accept_related()
Riadok 623  accept_related()
         for iface in $INTERFACES; do          for iface in $INTERFACES; do
                 ip="IP_$iface";                  ip="IP_$iface";
                 echo -en " ${!ip}($iface)"                  echo -en " ${!ip}($iface)"
                 $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT                  $IPTABLES -A INPUT      -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
                   $IPTABLES -A OUTPUT     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
         done          done
         echo " done."          echo " done."
   
Riadok 791  case "$1" in
Riadok 798  case "$1" in
                 remove_chains                  remove_chains
                 unload_modules                  unload_modules
                 forward_off                  forward_off
                   accept_related
                   ;;
   
           really-off)
                   echo -n "Stopping $DESC: removing ALL rules, all packets are dropped !!"
                   set_default_policy
                   remove_chains
                   unload_modules
                   forward_off
                 ;;                  ;;
   
         status)          status)
Riadok 799  case "$1" in
Riadok 815  case "$1" in
                 ;;                  ;;
   
         *)          *)
                 echo "Usage: $0 {start|stop|status}" >&2                  echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status}" >&2
                 exit 1                  exit 1
                 ;;                  ;;
 esac  esac

Legend:
Odstranené z verzie2.25  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.26

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok