Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.24 a 2.25

verzia 2.24, 2005/04/18 22:49:30 verzia 2.25, 2005/06/29 15:24:04
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.23 2005/04/15 22:07:18 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.24 2005/04/18 22:49:30 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 18 
Riadok 18 
 DESC="firewall"  DESC="firewall"
 PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
   
 DEFAULT_CONFIG="${DEFAULT_CONFIG:=/etc/default/firewall}"  DEFAULT_FIREWALL_CONFIG="${DEFAULT_FIREWALL_CONFIG:=/etc/default/firewall}"
   
 if [ -f "$DEFAULT_CONFIG" ]; then  if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then
         echo "Reading config file $DEFAULT_CONFIG"          echo "Reading config file $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG"
         . $DEFAULT_CONFIG          . $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG
 fi  fi
   
 #  #
Riadok 38  LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit
Riadok 38  LOG_LIMIT="${LOG_LIMIT:=-m limit --limit
 # Paths:  # Paths:
 #IPTABLES=":" # for testing only - does nothing  #IPTABLES=":" # for testing only - does nothing
 IPTABLES="${IPTABLES:=$DEBUG/sbin/iptables}"  IPTABLES="${IPTABLES:=$DEBUG/sbin/iptables}"
   if [ "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
           IPTABLES_LOG=": log turned off"
   else
           IPTABLES_LOG="${IPTABLES_LOG:=$DEBUG/sbin/iptables}"
   fi
 IFCONFIG="${IFCONFIG:=/sbin/ifconfig}"  IFCONFIG="${IFCONFIG:=/sbin/ifconfig}"
 DEPMOD="${DEPMOD:=/sbin/depmod}"  DEPMOD="${DEPMOD:=/sbin/depmod}"
 MODPROBE="${MODPROBE:=/sbin/modprobe}"  MODPROBE="${MODPROBE:=/sbin/modprobe}"
Riadok 152  nmap_scan_filter()
Riadok 157  nmap_scan_filter()
   
         for chain in INPUT FORWARD; do          for chain in INPUT FORWARD; do
                 #  Nie je nastaveny ziaden bit                  #  Nie je nastaveny ziaden bit
                 $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ALL NONE: "                  $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE  $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ALL NONE: "
                 echo -en "."                  echo -en "."
                 $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP                  $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ALL NONE -j DROP
                 echo -en "."                  echo -en "."
   
                 # dva odporujuuce si flagy su nastavene:                  # dva odporujuuce si flagy su nastavene:
                 for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do                  for flags in   SYN,FIN   SYN,RST   FIN,RST   ; do
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain $flags: "                          $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain $flags: "
                         echo -en "."                          echo -en "."
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP                          $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags $flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          echo -en "."
                 done                  done
   
                 # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK                  # je nastavene len $flags bez predpokladaneho ACK
                 for flags in   FIN   PSH   URG   ; do                  for flags in   FIN   PSH   URG   ; do
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ACK,$flags: "                          $IPTABLES_LOG   -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags $LOG_LIMIT "nmap scan $chain ACK,$flags: "
                         echo -en "."                          echo -en "."
                         $IPTABLES -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP                          $IPTABLES               -A $chain   -p TCP --tcp-flags ACK,$flags $flags -j DROP
                         echo -en "."                          echo -en "."
                 done                  done
         done          done
Riadok 184  invalid_packet_filter()
Riadok 189  invalid_packet_filter()
   
         echo -en "Turning on INVALID packet filter "          echo -en "Turning on INVALID packet filter "
         for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do          for chain in INPUT OUTPUT FORWARD; do
                 $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "                  $IPTABLES_LOG   -A $chain -m state --state INVALID $LOG_LIMIT "INVALID $chain: "
                 echo -en "."                  echo -en "."
                 $IPTABLES -A $chain -m state --state INVALID -j DROP                  $IPTABLES               -A $chain -m state --state INVALID -j DROP
                 echo -en "."                  echo -en "."
         done          done
   
Riadok 221  anti_spoof_filter()
Riadok 226  anti_spoof_filter()
                 $IPTABLES -N spoof                  $IPTABLES -N spoof
   
                 # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky                  # Ochrana proti Spoogingu zo spatnej slucky
                 $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 127.0.0.0/8 -j DROP                  $IPTABLES               -A spoof -s 127.0.0.0/8 -j DROP
                 $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 dest"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -d 127.0.0.0/8 $LOG_LIMIT "RESERVED:127.0.0.0/8 dest"
                 $IPTABLES -A spoof -d 127.0.0.0/8 -j DROP                  $IPTABLES               -A spoof -d 127.0.0.0/8 -j DROP
                 # Ochrana proti Spoofingu Internetu z adries urcenych pre lokalne siete                  # Ochrana proti Spoofingu Internetu z adries urcenych pre lokalne siete
                 $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 $LOG_LIMIT "RESERVED:192.168.0.0/16 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 192.168.0.0/16 $LOG_LIMIT "RESERVED:192.168.0.0/16 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 192.168.0.0/16 -j DROP            # RFC1918                  $IPTABLES               -A spoof -s 192.168.0.0/16 -j DROP              # RFC1918
                 $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 $LOG_LIMIT "RESERVED:172.16.0.0/12 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 172.16.0.0/12 $LOG_LIMIT "RESERVED:172.16.0.0/12 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP             # RFC1918                  $IPTABLES               -A spoof -s 172.16.0.0/12 -j DROP               # RFC1918
                 $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT "RESERVED:10.0.0.0/8 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 10.0.0.0/8  $LOG_LIMIT "RESERVED:10.0.0.0/8 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN                  $IPTABLES               -A spoof -s 10.0.0.0/8 -j DROP  # RFC1918 len pre sietovy interface do Internetu, kedze 10.0.0.0 je adresa LAN
                 $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT "RESERVED:96.0.0.0/4 src"                  $IPTABLES_LOG   -A spoof -s 96.0.0.0/4 $LOG_LIMIT "RESERVED:96.0.0.0/4 src"
                 $IPTABLES -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                        # IANA                  $IPTABLES               -A spoof -s 96.0.0.0/4 -j DROP                          # IANA
   
                 for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do                  for iface in $ANTISPOOF_IFACE; do
                         echo -en " $iface"                          echo -en " $iface"
Riadok 355  masquerade()
Riadok 360  masquerade()
                         echo -en " $type"                          echo -en " $type"
                         $IPTABLES -A FORWARD -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT                          $IPTABLES -A FORWARD -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT
                 done                  done
                 #$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "                  #$IPTABLES_LOG -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "
                 echo " done."                  echo " done."
   
                 # Port forwarding to local machines                  # Port forwarding to local machines
Riadok 384  log_new_connections()
Riadok 389  log_new_connections()
         if [ ! -z "$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" ]; then          if [ ! -z "$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" ]; then
                 if [ "x$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" = "xyes" ]; then                  if [ "x$NAT_LOG_NEW_CONNECTIONS" = "xyes" ]; then
                         echo -en "Logging new connections:"                          echo -en "Logging new connections:"
                         $IPTABLES -A INPUT   -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "IN  connection: "                          $IPTABLES_LOG -A INPUT   -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "IN  connection: "
                         $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "OUT connection: "                          $IPTABLES_LOG -A OUTPUT  -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "OUT connection: "
                         $IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "FWD connection: "                          $IPTABLES_LOG -A FORWARD -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "FWD connection: "
                         echo " done."                          echo " done."
                 fi                  fi
         fi          fi
Riadok 566  allow_icmp()
Riadok 571  allow_icmp()
                         $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!ip} -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT                          $IPTABLES -A INPUT -i $iface -d ${!ip} -p ICMP --icmp-type $type -j ACCEPT
                 done                  done
         done          done
         #$IPTABLES -A INPUT  -p ICMP -j LOG --log-prefix "IN  ICMP: "          #$IPTABLES_LOG -A INPUT  -p ICMP -j LOG --log-prefix "IN  ICMP: "
         #$IPTABLES -A OUTPUT -p ICMP -j LOG --log-prefix "OUT ICMP: "          #$IPTABLES_LOG -A OUTPUT -p ICMP -j LOG --log-prefix "OUT ICMP: "
         echo " done."          echo " done."
   
 } # }}}  } # }}}
Riadok 575  allow_icmp()
Riadok 580  allow_icmp()
 log_input_drop()  log_input_drop()
 { # {{{  { # {{{
   
         prefix="input drop: "          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
         echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"                  prefix="input drop: "
         $IPTABLES -A INPUT $LOG_LIMIT "$prefix"                  echo "Input drop is logged with prefix '$prefix'"
                   $IPTABLES_LOG -A INPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
           fi
   
 } # }}}  } # }}}
   
 log_output_drop()  log_output_drop()
 { # {{{  { # {{{
   
         prefix="output drop: "          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
         echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"                  prefix="output drop: "
         $IPTABLES -A OUTPUT $LOG_LIMIT "$prefix"                  echo "Output drop is logged with prefix '$prefix'"
                   $IPTABLES_LOG -A OUTPUT $LOG_LIMIT "$prefix"
           fi
   
 } # }}}  } # }}}
   
 log_forward_drop()  log_forward_drop()
 { # {{{  { # {{{
   
         prefix="forward drop: "          if [ ! "x$LOGGING" = "xoff" ]; then
         echo "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"                  prefix="forward drop: "
         $IPTABLES -A FORWARD $LOG_LIMIT "$prefix"                  echo "Forward drop is logged with prefix '$prefix'"
                   $IPTABLES_LOG -A FORWARD $LOG_LIMIT "$prefix"
           fi
   
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 788  case "$1" in
Riadok 799  case "$1" in
                 ;;                  ;;
   
         *)          *)
                 echo "Usage: $0 {start|stop|stop}" >&2                  echo "Usage: $0 {start|stop|status}" >&2
                 exit 1                  exit 1
                 ;;                  ;;
 esac  esac

Legend:
Odstranené z verzie2.24  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.25

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok