Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.19 a 2.20

verzia 2.19, 2005/03/01 23:17:11 verzia 2.20, 2005/03/04 23:53:14
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.18 2005/03/01 21:47:20 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.19 2005/03/01 23:17:11 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 95  unload_modules()
Riadok 95  unload_modules()
 print_iface_status()  print_iface_status()
 { # {{{  { # {{{
         # Print interfaces:          # Print interfaces:
         echo "# iface   | IP addr       | broadcast     | netmask       | HW addr"          echo "# iface   | IP addr       | Gateway       | broadcast     | netmask       | HW addr"
         for iface in $interfaces; do          for iface in $interfaces; do
                 IP="IP_$iface"; Bcast="Bcast_$iface"; Mask="Mask_$iface"; HWaddr="HWaddr_$iface";                  IP="IP_$iface"; Gateway="Gateway_$iface"; Bcast="Bcast_$iface"; Mask="Mask_$iface"; HWaddr="HWaddr_$iface";
                 echo "$iface    | ${!IP}        | ${!Bcast}     | ${!Mask}      | ${!HWaddr}"                  echo "$iface    | ${!IP}        | ${!Gateway}   | ${!Bcast}     | ${!Mask}      | ${!HWaddr}"
         done          done
 } # }}}  } # }}}
   
Riadok 618  parse_ifconfig()
Riadok 618  parse_ifconfig()
                         END { printf "\ninterfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", interfaces; }                          END { printf "\ninterfaces=\"%s\";      export interfaces;\n", interfaces; }
         '`          '`
   
           eval `perl -e '
           $\ = "\n";
           open(FILE, "/proc/net/route") or die "Can not open /proc/net/route: $!";
           my @columns = split(/\s+/, <FILE>);
           while (my $line = <FILE>) {
                   my $iface;
                   my @vals = split(/\s+/, $line);
                   foreach my $key (@columns) {
                           $iface->{$key} = shift @vals;
                   }
   
                   foreach my $key (qw( Gateway Destination )) {
                           print "${key}_$iface->{Iface}=",
                                   qw("), hex2ip($iface->{$key}), qw("),
                                   "; export ${key}_$iface->{Iface};";
                   }
                   foreach my $key (qw( Flags MTU Metric Window IRTT )) {
                           print "${key}_$iface->{Iface}=",
                                   qw("), $iface->{$key}, qw("),
                                   "; export ${key}_$iface->{Iface};";
                   }
           }
           close(FILE);
   
   
           sub hex2ip
           { # {{{
                   my ($str) = @_;
                   my @block;
   
                   my $hex = uc($str);
   
                   while (length($hex)) {
                           my $x = ord(substr($hex, 0, 1));
                           my $y = ord(substr($hex, 1, 1));
   
                           $x = $x > 64 ? $x - 55 : $x - 48;
                           $y = $y > 64 ? $y - 55 : $y - 48;
   
                           push @block, 16 * $x + $y;
                           $hex = substr($hex, 2);
                   }
   
                   return join(".", reverse @block);
   
           } # }}}
           '`
         # Now we have defined variables like this:          # Now we have defined variables like this:
         # IFACE_eth0 HWaddr_eth0 IP_eth0 Bcast_eth0 Mask_eth0          # IFACE_eth0 HWaddr_eth0 IP_eth0 Bcast_eth0 Mask_eth0
         # IFACE_lo   HWaddr_lo   IP_lo   Bcast_lo   Mask_lo          # IFACE_lo   HWaddr_lo   IP_lo   Bcast_lo   Mask_lo

Legend:
Odstranené z verzie2.19  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.20

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok