Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 3. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.18 a 2.19

verzia 2.18, 2005/03/01 21:47:20 verzia 2.19, 2005/03/01 23:17:11
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.17 2005/01/16 17:24:23 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.18 2005/03/01 21:47:20 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 341  masquerade()
Riadok 341  masquerade()
                 #$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "                  #$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -j LOG --log-prefix "FWD ICMP: "
                 echo " done."                  echo " done."
   
                   # Port forwarding to local machines
                   if [ ! -z "$NAT_TCP_PORT_FORWARD" ]; then
                           echo -en "\tForwarding ports to local machines:"
                           for redirect in $NAT_TCP_PORT_FORWARD; do
                                   eval `echo $redirect | awk -v FS=: '{ printf "src_port=%s; local_machine=%s; dest_port=%s;", $1, $2, $3; }'`
                                   echo -en " $src_port -> $local_machine:$dest_port"
                                   $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i $NAT_LAN_IFACE -d ${!lan_ip} \
                                   --dport $src_port -j DNAT --to $local_machine:$dest_port
                                   $IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i eth0 -d $local_machine --dport $dest_port -j ACCEPT
                           done
                           echo " done."
                   fi
   
                 # Keep state of connections from private subnets                  # Keep state of connections from private subnets
                 $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  $IPTABLES -A OUTPUT  -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT
                 #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT                  #$IPTABLES -A FORWARD -m state --state NEW -o $NAT_LAN_IFACE -j ACCEPT

Legend:
Odstranené z verzie2.18  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.19

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok