Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Štvrtok, 2. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.14 a 2.15

verzia 2.14, 2005/01/16 11:06:46 verzia 2.15, 2005/01/16 12:13:32
Riadok 9 
Riadok 9 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.13 2005/01/16 11:06:10 rajo Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.14 2005/01/16 11:06:46 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 111  remove_chains()
Riadok 111  remove_chains()
   
 } # }}}  } # }}}
   
 # all packets on loopback are accpted  
 set_loopback()  
 { # {{{  
         $IPTABLES -A INPUT  -j ACCEPT -i $LO_IFACE  
         $IPTABLES -A OUTPUT -j ACCEPT -o $LO_IFACE  
 } # }}}  
   
 # DROP packages from nmap(1)  # DROP packages from nmap(1)
 nmap_scan_filter()  nmap_scan_filter()
 { # {{{  { # {{{
Riadok 379  drop_output()
Riadok 372  drop_output()
   
 } # }}}  } # }}}
   
 allow_input()  allow_accept_all()
 { # {{{  { # {{{
   
         if [ ! -z "$IFACE_ACCEPT_ALL" ]; then          if [ ! -z "$IFACE_ACCEPT_ALL" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL packets on interfaces:"                  echo -en "Accepting ALL packets on interfaces:"
                 for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do                  for iface in $IFACE_ACCEPT_ALL; do
Riadok 392  allow_input()
Riadok 384  allow_input()
                 done                  done
                 echo " done."                  echo " done."
         fi          fi
   } # }}}
   
   allow_input()
   { # {{{
   
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  echo -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
Riadok 581  parse_ifconfig()
Riadok 577  parse_ifconfig()
 parse_ifconfig  parse_ifconfig
 print_iface_status  print_iface_status
   
 # $interfaces - all interfaces  #
   # Split interfaces into 2 groups:
   #
   # $INTERFACES_ACCEPT_ALL - interfaces withouth restrictions
   #
 # $INTERFACES - all interfaces withouth loopback  # $INTERFACES - all interfaces withouth loopback
   #               and devices without restrictions (e.g. tun0 tun1 tap0 ...)
   #
   # list of all interfaces is in $interfaces variable
   #
 INTERFACES=""  INTERFACES=""
   INTERFACES_ACCEPT_ALL=""
   regexp='^\('`echo $IFACE_ACCEPT_ALL | sed 's/ /\\\|/g; s/+/.*/g;'`'\)$'
 for iface in $interfaces; do  for iface in $interfaces; do
         if [ "o$iface" = "olo" ]; then continue; fi          #if [ "o$iface" = "olo" ]; then continue; fi
         INTERFACES="$INTERFACES $iface";          echo $iface | grep -q -e "$regexp"
           if [ $? = 0 ] || [ "o$iface" = "olo" ]; then # lo interface is always here
                   INTERFACES_ACCEPT_ALL="$INTERFACES_ACCEPT_ALL $iface";
           else
                   INTERFACES="$INTERFACES $iface";
           fi
 done  done
   
   
Riadok 601  case "$1" in
Riadok 612  case "$1" in
                 #                  #
                 # (un)commnet next lines as needed                  # (un)commnet next lines as needed
                 #                  #
                 set_loopback                  allow_accept_all
                 nmap_scan_filter                  nmap_scan_filter
                 invalid_packet_filter                  invalid_packet_filter
                 anti_spoof_filter                  anti_spoof_filter

Legend:
Odstranené z verzie2.14  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.15

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok