Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 3. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.121 a 2.122

verzia 2.121, 2019/10/08 22:25:30 verzia 2.122, 2020/09/17 18:58:29
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.120 2019/02/14 23:14:32 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.121 2019/10/08 22:25:30 nepto Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 269  unload_modules()
Riadok 269  unload_modules()
 print_iface_status()  print_iface_status()
 { # {{{  { # {{{
         # Print interfaces:          # Print interfaces:
         print_info "$(pad7 "# iface") | $(pad15 "IP address") | $(pad15 "Gateway") | $(pad15 "Broadcast") | $(pad15 "Netmask") | HW address";          print_info "$(pad15 "# iface") | $(pad15 "IP address") | $(pad15 "Gateway") | $(pad15 "Broadcast") | $(pad15 "Netmask") | HW address";
         for iface in $interfaces; do          for iface in $interfaces; do
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
                 for IP in ${!IPS}; do                  for IP in ${!IPS}; do
Riadok 277  print_iface_status()
Riadok 277  print_iface_status()
                         Bcast="Bcast_$iface";                          Bcast="Bcast_$iface";
                         Mask="Mask_$iface";                          Mask="Mask_$iface";
                         HWaddr="HWaddr_$iface";                          HWaddr="HWaddr_$iface";
                         print_info "$(pad7 $iface) | $(pad15 ${IP}) | $(pad15 ${!Gateway}) | $(pad15 ${!Bcast}) | $(pad15 ${!Mask}) | ${!HWaddr}";                          print_info "$(pad15 $iface) | $(pad15 ${IP}) | $(pad15 ${!Gateway}) | $(pad15 ${!Bcast}) | $(pad15 ${!Mask}) | ${!HWaddr}";
                 done                  done
         done          done
 } # }}}  } # }}}
Riadok 509  masquerade()
Riadok 509  masquerade()
                 return;                  return;
         fi          fi
   
         print_info -en "NAT: Masquerading local subnet: $NAT_SUBNET_IFACE --> $NAT_LAN_IFACE"          print_info -en "NAT: Masquerading local subnet: $NAT_SUBNET_IFACE -> $NAT_LAN_IFACE"
   
         if [ "X$XEN_MODE" = "Xon" ]; then          if [ "X$XEN_MODE" = "Xon" ]; then
                 if [ -n "$NAT_SUBNET_SRC" ]; then                  if [ -n "$NAT_SUBNET_SRC" ]; then
Riadok 1758  my (%ip, %ifname, %ip6, %scope6, %bcast,
Riadok 1758  my (%ip, %ifname, %ip6, %scope6, %bcast,
   
 while (my $line = <STDIN>) {  while (my $line = <STDIN>) {
         chomp $line;          chomp $line;
         if ($line =~ m/^([a-z0-9:]+)\s+.*?([a-z0-9:]+)\s*$/i) { # Linux interface          if ($line =~ m/^([a-z0-9:-]+)\s+.*?([a-z0-9:]+)\s*$/i) { # Linux interface
                 $iface  = $1;                  $iface  = $1;
                 my $iface_hwaddr = $2;                  my $iface_hwaddr = $2;
                 my $x_iface     = $iface;                  my $x_iface     = $iface;
                 $iface  =~ s/:$//g;                  $iface  =~ s/:$//g;
                 $iface  =~ s/:/_/g; # convert "eth0:0" --> "eth0_0"                  $iface  =~ s/:/_/g; # convert "eth0:0" -> "eth0_0"
                 $x_iface                = [ $x_iface =~ m/^([a-z0-9]+)/i ]->[0]; # convert "eth0:0" --> "eth0"                  $iface  =~ s/-/_/g; # convert "br-a97b1d2fbcc4" -> "br_a97b1d2fbcc4" (Docker)
                   $x_iface                = [ $x_iface =~ m/^([a-z0-9]+)/i ]->[0]; # convert "eth0:0" -> "eth0"
                 $ifname{$iface} = $x_iface;                  $ifname{$iface} = $x_iface;
                 $ipcount{$iface}++;                  $ipcount{$iface}++;
                 $hwaddr{$iface} = $iface_hwaddr;                  $hwaddr{$iface} = $iface_hwaddr;
Riadok 1815  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
Riadok 1816  printf "interfaces=\"%s\";     export inter
                 my @vals = split(/\s+/, $line);                  my @vals = split(/\s+/, $line);
                 foreach my $key (@columns) {                  foreach my $key (@columns) {
                         $iface->{$key} = shift @vals;                          $iface->{$key} = shift @vals;
                           if ($key eq "Iface") {
                                   # convert "br-a97b1d2fbcc4" -> "br_a97b1d2fbcc4" (Docker)
                                   $iface->{$key} =~ s/-/_/g;
                           }
                 }                  }
   
                 foreach my $key (qw( Gateway Destination )) {                  foreach my $key (qw( Gateway Destination )) {

Legend:
Odstranené z verzie2.121  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.122

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok