Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.112 a 2.113

verzia 2.112, 2016/07/06 22:47:03 verzia 2.113, 2018/03/01 22:47:46
Riadok 4 
Riadok 4 
 # Provides:          firewall  # Provides:          firewall
 # Required-Start:    $network  # Required-Start:    $network
 # Required-Stop:     $remote_fs  # Required-Stop:     $remote_fs
 # Default-Start:     S  # Default-Start:     2 3 4 5
 # Default-Stop:      0 6  # Default-Stop:      0 6
 # Short-Description: Starts firewall  # Short-Description: Starts firewall
 # Description:       Handle universal firewall script by Platon Group  # Description:       Handle universal firewall script by Platon Group
 #                    http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/  #                    http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/
 # Author:            Lubomir Host <rajo@platon.sk>  # Author:            Lubomir Host <rajo@platon.sk>
 # Copyright:         (c) 2003-2011 Platon Group  # Copyright:         (c) 2003-2018 Platon Group
 ### END INIT INFO  ### END INIT INFO
   
 #  #
Riadok 18 
Riadok 18 
 # Can be started by init or by hand.  # Can be started by init or by hand.
 #  #
 # Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>  # Developed by Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
 # Copyright (c) 2003-2011 Platon Group, http://platon.sk/  # Copyright (c) 2003-2018 Platon Group, http://platon.sk/
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.111 2016/05/05 23:54:19 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.112 2016/07/06 22:47:03 nepto Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
 # 2011-07-20 - implemented XEN_MODE  # 2011-07-20 - implemented XEN_MODE
   # 2018-03-01 - fixed Default-Start for SystemD on Stretch (nepto)
 #  #
   
   

Legend:
Odstranené z verzie2.112  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.113

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok