Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.110 a 2.111

verzia 2.110, 2016/05/05 21:07:54 verzia 2.111, 2016/05/05 23:54:19
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.109 2016/02/26 07:01:10 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.110 2016/05/05 21:07:54 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 57  fi
Riadok 57  fi
   
 # Define function which can be used in config file  # Define function which can be used in config file
 # Usage:  # Usage:
 #   load_subnets eth0_ACCEPT_INPUT_TCP Slovakia 22  #   load_subnets eth0_ACCEPT_INPUT_TCP Slovakia.txt 22
 load_subnets()  load_subnets()
 { # {{{  { # {{{
         cfgvar=$1          cfgvar="$1";
         cfgfile="$2.txt"          cfgfile="$2";
         port=$3          port="$3";
   
         echo "LOAD_SUBNETS $*"          print_info "LOAD_SUBNETS: $*";
   
         if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then          if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then
                 cfgfound="$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";                  cfgfound="$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";
           else if [ -f "$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then
                   cfgfound="$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";
         else          else
                 if [ -f "$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then                  print_info "LOAD_SUBNETS: config file not found: $cfgfile";
                         cfgfound="$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";                  return 1
                 else          fi fi
                         print_info "LOAD_SUBNETS: Config file '$cfgfile' not found"  
                         return 1  
                 fi  
         fi  
         LOADED_CONFIG_FILES="$LOADED_CONFIG_FILES $cfgfound";          LOADED_CONFIG_FILES="$LOADED_CONFIG_FILES $cfgfound";
   
         lines=0          print_info "LOAD_SUBNETS: found $cfgfile: $cfgfound";
         print_info "LOAD_SUBNETS: Mapping $cfgfound map file to $cfgvar, port $port"          print_info "LOAD_SUBNETS: mapping $cfgfile to $cfgvar, port $port"
   
           lines=0;
         while read subnet ; do          while read subnet ; do
                 case "$subnet" in                  case "$subnet" in
                         ""|\#*)                          ""|\#*)
                                 continue                                  continue
                                 ;;                                  ;;
                 esac                  esac
                 print_info "LOAD_SUBNETS: $cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\""                  eval "$cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\"";
                 eval "$cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\""                  lines=$(($lines + 1));
                 lines=$(($lines + 1))  
         done < $cfgfound          done < $cfgfound
         print_info "LOAD_SUBNETS: $cfgvar='${!cfgvar}'"          print_info "LOAD_SUBNETS: $lines subnets loaded from $cfgfile"
         print_info "LOAD_SUBNETS: $lines subnets loaded from '$cfgfile' into '$cfgvar'"  
   
 } # }}}  } # }}}
   
 if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then  if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then

Legend:
Odstranené z verzie2.110  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.111

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok