Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Utorok, 7. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.109 a 2.110

verzia 2.109, 2016/02/26 07:01:10 verzia 2.110, 2016/05/05 21:07:54
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.108 2016/02/26 03:11:01 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.109 2016/02/26 07:01:10 nepto Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 55  else
Riadok 55  else
 fi  fi
 # }}}  # }}}
   
   # Define function which can be used in config file
   # Usage:
   #   load_subnets eth0_ACCEPT_INPUT_TCP Slovakia 22
   load_subnets()
   { # {{{
           cfgvar=$1
           cfgfile="$2.txt"
           port=$3
   
           echo "LOAD_SUBNETS $*"
   
           if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then
                   cfgfound="$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";
           else
                   if [ -f "$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then
                           cfgfound="$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";
                   else
                           print_info "LOAD_SUBNETS: Config file '$cfgfile' not found"
                           return 1
                   fi
           fi
           LOADED_CONFIG_FILES="$LOADED_CONFIG_FILES $cfgfound";
   
           lines=0
           print_info "LOAD_SUBNETS: Mapping $cfgfound map file to $cfgvar, port $port"
           while read subnet ; do
                   case "$subnet" in
                           ""|\#*)
                                   continue
                                   ;;
                   esac
                   print_info "LOAD_SUBNETS: $cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\""
                   eval "$cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\""
                   lines=$(($lines + 1))
           done < $cfgfound
           print_info "LOAD_SUBNETS: $cfgvar='${!cfgvar}'"
           print_info "LOAD_SUBNETS: $lines subnets loaded from '$cfgfile' into '$cfgvar'"
   
   } # }}}
   
 if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then  if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then
         print_info "Reading config file $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG"          print_info "Reading config file $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG"
         . $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG          . $DEFAULT_FIREWALL_CONFIG
Riadok 179  load_cache()
Riadok 219  load_cache()
   
         config="";          config="";
         if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then          if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG" ]; then
                 config="$config ` cat \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG\" `";                  config="$config ` md5sum \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG\" `";
         fi          fi
         if [ -r "$0" ]; then          if [ -r "$0" ]; then
                 config="$config ` cat \"$0\" `";                  config="$config ` md5sum \"$0\" `";
         fi          fi
         if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list" ]; then          if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list" ]; then
                 config="$config ` cat \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list\" `";                  config="$config ` md5sum \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/deploy-servers.list\" `";
         fi          fi
         if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf" ]; then          if [ -r "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf" ]; then
                 config="$config ` cat \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf\" `";                  config="$config ` md5sum \"$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/BANNED_IP.conf\" `";
         fi          fi
           for lc in $LOADED_CONFIG_FILES; do
                   echo "CHECKSUM $lc";
                   config="$config ` md5sum \"$lc\" `";
           done
         md5key=`echo "config='$config' parsed_interfaces='$parsed_interfaces' parsed_routes='$parsed_routes'" | md5sum | $AWK '{print $1;}'`;          md5key=`echo "config='$config' parsed_interfaces='$parsed_interfaces' parsed_routes='$parsed_routes'" | md5sum | $AWK '{print $1;}'`;
         CACHE_FILE="$DEFAULT_CACHE_DIR/$md5key"          CACHE_FILE="$DEFAULT_CACHE_DIR/$md5key"
   
Riadok 1674  remote()
Riadok 1718  remote()
         done          done
 } # }}}  } # }}}
   
 map_subnet()  
 { # {{{  
         cfgvar=$1  
         cfgfile=$2  
         port=$3  
   
         if [ -f "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then  
                 cfgfound="$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";  
         else  
                 if [ -f "$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile" ]; then  
                         cfgfound="$DIST_FIREWALL_CONFIG_DIR/subnets/$cfgfile";  
                 else  
                         "Config file '$cfgfile' not found"  
                         exit 1  
                 fi  
         fi  
   
         echo "Mapping $cfgfound map file to $cfgvar, port $port"  
         while read subnet ; do  
                 case "$subnet" in  
                         ""|\#*)  
                                 continue  
                                 ;;  
                 esac  
                 echo "$cfgvar=\"\$$cfgvar $subnet:$port\"" >> "$DEFAULT_FIREWALL_CONFIG_DIR/$cfgfile"  
         done < $cfgfound  
   
 } # }}}  
   
 # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD  # Parse output from ifconfig: - tested on Linux and FreeBSD
 # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh  # http://platon.sk/cvs/cvs.php/scripts/shell/firewall/ifconfig-parse.sh
 parse_ifconfig()  parse_ifconfig()
Riadok 1964  case "$1" in
Riadok 1979  case "$1" in
         remote)          remote)
                 remote;                  remote;
                 ;;                  ;;
         map-subnet)  
                 shift;  
                 map_subnet $*;  
                 ;;  
         *)          *)
                 echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge|block|deploy-block|deploy-update|update}" >&2                  echo "Usage: $0 {start|stop|really-off|status|purge|block|deploy-block|deploy-update|update}" >&2
                 exit 1                  exit 1

Legend:
Odstranené z verzie2.109  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.110

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok