Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Sobota, 4. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.106 a 2.107

verzia 2.106, 2016/01/17 15:03:29 verzia 2.107, 2016/02/26 02:53:42
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.105 2015/10/19 14:00:33 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.106 2016/01/17 15:03:29 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 912  reject_input()
Riadok 912  reject_input()
 allow_input()  allow_input()
 { # {{{  { # {{{
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 print_info -en "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"                  print_info -e "Accepting ALL INPUT TCP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
Riadok 925  allow_input()
Riadok 925  allow_input()
                         fi                          fi
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 riface="IFname_$iface";                                  riface="IFname_$iface";
                                   if [ "$last_port" != "$port" -a -n "$src_ip" ]; then counter=0; print_info ""; fi
                                 print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`
                                   if [ $(( ++counter )) -ge 5 ]; then counter=0; print_info ""; fi;
                                   last_port="$port";
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 for ip in ${!IPS}; do                                  for ip in ${!IPS}; do
                                         if [ -z "$src_ip" ]; then                                          if [ -z "$src_ip" ]; then
Riadok 939  allow_input()
Riadok 942  allow_input()
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
         if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$ALL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                 print_info -en "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"                  print_info -e "Accepting ALL INPUT UDP connections on ports:"
                 for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do                  for port in $ALL_ACCEPT_INPUT_UDP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
Riadok 952  allow_input()
Riadok 955  allow_input()
                         fi                          fi
                         for iface in $INTERFACES; do                          for iface in $INTERFACES; do
                                 riface="IFname_$iface";                                  riface="IFname_$iface";
                                   if [ "$last_port" != "$port" -a -n "$src_ip" ]; then counter=0; print_info ""; fi
                                 print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port($iface)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`
                                   if [ $(( ++counter )) -ge 5 ]; then counter=0; print_info ""; fi;
                                   last_port="$port";
                                 IPS="IP_$iface";                                  IPS="IP_$iface";
                                 if [ "x$port" = "x67" ]; then # DHCP requests doesn't have destination IP specified                                  if [ "x$port" = "x67" ]; then # DHCP requests doesn't have destination IP specified
                                         $IPTABLES -A INPUT -i ${!riface} -p UDP --dport $port -j ACCEPT                                          $IPTABLES -A INPUT -i ${!riface} -p UDP --dport $port -j ACCEPT
Riadok 971  allow_input()
Riadok 977  allow_input()
         fi          fi
   
         if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then          if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                 print_info -en "Accepting REAL all INPUT TCP connections for ALL interfaces on ports:"                  print_info -e "Accepting REAL all INPUT TCP connections for ALL interfaces on ports:"
                 for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_TCP; do                  for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_TCP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                           if [ "$last_port" != "$port" -a -n "$src_ip" ]; then counter=0; print_info ""; fi
                         print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`                          print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`
                           if [ $(( ++counter )) -ge 5 ]; then counter=0; print_info ""; fi;
                           last_port="$port";
                         echo $port | grep -q ,                          echo $port | grep -q ,
                         multiport="$?";                          multiport="$?";
                         if [ "$multiport" -eq 0 ]; then                          if [ "$multiport" -eq 0 ]; then
Riadok 992  allow_input()
Riadok 1001  allow_input()
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
         if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then          if [ ! -z "$REAL_ACCEPT_INPUT_UDP" ]; then
                 print_info -en "Accepting REAL all INPUT UDP connections for ALL interfaces on ports:"                  print_info -e "Accepting REAL all INPUT UDP connections for ALL interfaces on ports:"
                 for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_UDP; do                  for port in $REAL_ACCEPT_INPUT_UDP; do
                         src_ip=""                          src_ip=""
                         eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`                          eval `echo $port | awk -v FS=: '/:/ { printf "src_ip=\"%s\"; port=\"%s\";", $1, $2; }'`
                           if [ "$last_port" != "$port" -a -n "$src_ip" ]; then counter=0; print_info ""; fi
                         print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`                          print_info -en " $port(ALL)"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`
                           if [ $(( ++counter )) -ge 5 ]; then counter=0; print_info ""; fi;
                           last_port="$port";
                         echo $port | grep -q ,                          echo $port | grep -q ,
                         multiport="$?";                          multiport="$?";
                         if [ "$multiport" -eq 0 ]; then                          if [ "$multiport" -eq 0 ]; then
Riadok 1124  allow_input()
Riadok 1136  allow_input()
   
                 # ACCEPT {{{                  # ACCEPT {{{
                 if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then                  if [ ! -z "$ACCEPT_INPUT_TCP" ]; then
                         print_info -en "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"                          print_info -e "$iface: Accepting INPUT TCP connections on ports:"
                         counter=0;                          counter=0;
                         for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do                          for port in $ACCEPT_INPUT_TCP; do
                                 src_ip=""                                  src_ip=""
Riadok 1132  allow_input()
Riadok 1144  allow_input()
                                 if [ -n "$src_ip" -a "$port" = "0" ]; then                                  if [ -n "$src_ip" -a "$port" = "0" ]; then
                                         port="ALL";                                          port="ALL";
                                 fi                                  fi
                                   if [ "$last_port" != "$port" -a -n "$src_ip" ]; then counter=0; print_info ""; fi
                                 print_info -en " $port"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`                                  print_info -en " $port"`[ ! -z "$src_ip" ] && echo "[$src_ip]"`
                                 if [ $(( ++counter )) -ge 5 -o "x$port" = "x10050" ]; then counter=0; print_info ""; fi;                                  if [ $(( ++counter )) -ge 5 ]; then counter=0; print_info ""; fi;
                                   last_port="$port";
                                 echo $port | grep -q ,                                  echo $port | grep -q ,
                                 multiport="$?";                                  multiport="$?";
                                 if [ "$multiport" -eq 0 ]; then                                  if [ "$multiport" -eq 0 ]; then

Legend:
Odstranené z verzie2.106  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.107

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok