Platon Technologies
neprihlásený Prihlásiť Registrácia
SlovakEnglish
open source software development oslavujeme 10 rokov vývoja otvoreného softvéru! Piatok, 3. december 2021

Rozdiely pre scripts/shell/firewall/fw-universal.sh medzi verziami 2.104 a 2.105

verzia 2.104, 2015/10/12 22:41:24 verzia 2.105, 2015/10/19 14:00:33
Riadok 22 
Riadok 22 
 # Licensed under terms of GNU General Public License.  # Licensed under terms of GNU General Public License.
 # All rights reserved.  # All rights reserved.
 #  #
 # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.103 2014-04-29 23:22:55 nepto Exp $  # $Platon: scripts/shell/firewall/fw-universal.sh,v 2.104 2015/10/12 22:41:24 rajo Exp $
 #  #
 # Changelog:  # Changelog:
 # 2003-10-24 - created  # 2003-10-24 - created
Riadok 1011  allow_input()
Riadok 1011  allow_input()
                 print_info " done."                  print_info " done."
         fi          fi
   
         for iface in $INTERFACES; do          # We are using REAL_INTERFACES instead of INTERFACES here, because we want
           # to do redirects for "lo" interface as well. However for "lo" it is done
           # quite differently. See http://ix.sk/0WY2j for more information on this.
           #   -- Nepto [2015-10-19]
           for iface in $REAL_INTERFACES; do
                 riface="IFname_$iface";                  riface="IFname_$iface";
                 IPS="IP_$iface";                  IPS="IP_$iface";
   
Riadok 1039  allow_input()
Riadok 1043  allow_input()
                                                                         (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \                                                                          (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                         END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`                                                                          END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                 print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"                                  print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i ${!riface} -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port                                  if [ "X$iface" = "Xlo" ]; then
                                           $IPTABLES -t nat -A OUTPUT -p TCP -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                                   else
                                           $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p TCP -i ${!riface} -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                                   fi
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi
Riadok 1053  allow_input()
Riadok 1061  allow_input()
                                                                         (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \                                                                          (NF == 3) { remote_ip = $1;          from_port = $2; to_port = $3; } \
                                                                         END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`                                                                          END { printf "remote_ip=%s; from_port=%s; to_port=%s;", remote_ip, from_port, to_port; }'`
                                 print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"                                  print_info -en " $remote_ip:$from_port->$to_port"
                                 $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i ${!riface} -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port                                  if [ "X$iface" = "Xlo" ]; then
                                           $IPTABLES -t nat -A OUTPUT -p UDP -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                                   else
                                           $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p UDP -i ${!riface} -s $remote_ip -d $ip --dport $from_port -j REDIRECT --to-port $to_port
                                   fi
                         done                          done
                         print_info " done."                          print_info " done."
                 fi                  fi

Legend:
Odstranené z verzie2.104  
zmenené riadky
  Pridané vo verzii2.105

Platon Group <platon@platon.sk> http://platon.sk/
Copyright © 2002-2006 Platon Group
Stránka používa redakčný systém Metafox
Na začiatok